Témy ŠVOČ a Smernica dekana

DOKUMENT SMERNICE DEKANA A JEJ PRÍLOHY

2023

Baka Patrik, PaedDr., PhD.
Hans Aktualita a edukačné možnosti smutných rozprávok Hansa Christiana Andersena
Feminizmus v súčasnej maďarskej detskej literatúre

Balázs Pál, Ing., PhD.
Floristický výskum vybraných biotopov okolia Komárna
Floristický výskum synantropnych biotopov okolia Kolárova

Darvay Sarolta, Dr. habil., PhD.
Vplyv alkoholu na ľudský organizmus

Győri Gábor, Dr. habil., PhD.
Cultural and cognitive aspects of meaning extension and linguistic categorization from a cross-linguistic perspective

H. Nagy Péter, doc., PhD.
Upírska literatúra pre mládež

Hengerics Szabó Alexandra, Mgr., PhD.
Aspekty udržateľnosti vo vybranej oblasti chemického priemyslu

Keserű József, Dr. habil. PaedDr., PhD.
Vzťah medzi človekom a drakom ako spôsob výučby empatie v rôznych médiách (kniha, film, videohra)

Mészáros Róbert, prof., DSc.
Emulzné nanosystémy

Pribék László, PhD.
Empirický výskum rozdielov kvality života a rovnosti príležitosti 7-12 ročných detí umiestnených v detských domovoch a v profesionálnych náhradných rodinách na Slovensku
Multidisciplinárne (ADHD, porucha pozornosti / hyperaktivita) medzinárodné vyšetrenie ťažko edukovateľných, problémových predškolákov, typizácia ich charakteristík so zapojením učiteliek MŠ
Porovnávacia-konceptuálna štúdia fenoménu habituácie medzi učiteľkami materských škôl

Szarka Katalin, Mgr., PhD.
Skúmanie predstáv detí predškolského veku o vedcovi, vede a výskume
Skúmanie materských škôl vo vybranom regióne Slovenska z hľadiska aspektov SMART materskej školy

Szenczi Iveta, Ing., PhD.
Ekologická stopa človeka v 21. storočí

Tóth Sándor János, Dr.habil., PhD.
Slovotvorná motivácia kompozít v slovenčine a v maďarčine

Vaňko Juraj, Prof. PhDr., CSc.
Semiotické aspekty dopravných značiek
Čiarka ako pravopisný problém. Na materiáli printových a elektronických médií
Jazyk a štýl dopravných predpisov – analýza, interpretácia; porozumenie

2022

Ambrus Katalin
Tanítónők a 21. századi alapiskolában
 
Istók Vojtech
"Ki olvas, értékre lel" - olvasóvá nevelés
 
Keserű József
Intertextualitás és intermedialitás Christoph Ransmayr Az utolsó világ című regényében
 
Popély Árpád
A kommunisták hatalomra jutása Csehszlovákiában
 
Simon Attila
A két világháború közötti csehszlovák magyar történelemkönyvek didaktikai koncepciója
 
Svitek Szilárd
A matematikai és a zenei nevelés kapcsolata
 
Szarka László
Berzeviczy Albert oktatáspolitikájának értékelése
 
Szarka László
Bábamesterség az Osztrák-Magyar Monarchia területén 
 
Török Tamás
Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében
 
Vojtech Istók
"A mindig mindig rövid i" Helyesírás-tanítás

2021 

 
Baka Patrik
"A jobb sosem jelent mindenkinek jobbat." A szolgálólány meséje disztópikus világa
 
Balázs Pál
Florisztikai vizsgálatok a Szendi-ér melleti kaszánlóréten
 
Borbélyová Diana
A szlovákiai és magyarországi óvodapedagógusok szakmai továbbképzési rendszerének összehasonlító vizsgálata
 
Dobay Beáta
Változások az észak-komáromi lakosság fizikai aktivitásában a COVID-19 ideje alatt
 
Dobay Beáta
Standard mérések eredményeinek összehasonlítása háromalapiskola első évfolyamos tanulóinak körében
 
Dobay Beáta
A futás mozgáskészségének felmérése Komáromban az alsó tagozatos iskolások körében
 
Dobay Beáta
Szivacskézilabda alkalmazása alsó tagozaton
 
Szabó András
Jókai Mór írói stílusának vizsgálata
 
Szarka László
Nagymama történetei. Hogyan élt a Stark család
 
Szarka László
A múlt kötelez - államosított kastélyok sorsa Közép-Európában
 
Szarka László
"Akkor mindenki ment..." Egy dorogi bányász nagycsalád 1956-os kivándorlási története és emlékezete
 
Szencziová Iveta
Az egyetemi távolléti oktatás és hatásai diákszemmel
 
Vajda Barnabás
Az amerikai polgárháború feldolgozása némely amerikai és magyar tankönyvekben
 
Vajda Barnabás
Történelemdidaktikai alapú tankönyvkutatás
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.