Pedagogická prax

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho už dlhšiu dobu buduje systém cvičných skôl, ktoré sú mimoriadne dôležité pre praktickú prípravu budúcich učiteľov. V systéme cvičných škôl, ktoré slúžia ako odborné miesta pre pedagigickú prax pre našich študentov, figurujú okrem základných škôl a gymnázií aj materské školy z celého Slovenska. Pedagogická fakulta momentálne spolupracuje s viac ako štyridsiatimi cvičnými školami na Slovensku. Cvičné školy sú nielen v Komárne, ale aj napr. v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, v Galante, v Nových Zámkoch, v Rožňave, v Kráľovskom Chlmci, v Bratislave, v Šahách, v Štúrove, vo Veľkých Kapušanoch, v Kolárove a v Rimavskej Sobote. V rámci pedagogickej praxe študenti pozorujú a analyzujú edukačný proces, naučia sa aplikovať teoretické poznatky získané počas štúdia všeobecno-vzdelávacích predmetov, všeobecných a odborových didaktík a postupne si osvojujú pedagogické zručnosti potrebné na výkon pedagogickej profesie.

Zoznam cvičných škôl PF UJS.

Fakultný koordinátor pedagogickej praxe: PaedDr. Tamás Török, PhD.,
Koordinátori pedagogickej praxe:

 • Učiteľstvo katechetiky: ThDr. Lilla Szénási, PhD.
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denná a externá forma): Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.
 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo (denná forma): PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.
 • Predškolská pedagogika a vychovávateľstvo (externá forma): Mgr. Alexandra Nagyová, PhD.
 • Pedagogika a vychovávateľstvo: László Pribék, PhD.
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry: PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD.
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry: Mgr. Klaudia Paulíková, PhD.
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry: PaedDr. Tamás Török, PhD.
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros
 • Učiteľstvo histórie: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
 • Učiteľstvo chémie: Mgr. Katarína Szarka, PhD.
 • Učiteľstvo biológie: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
 • Učiteľstvo matematiky: Doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
 • Učiteľstvo informatiky: PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD.

PF UJS : Pedagogická prax : Zásady realizácie pedagogickej praxe na PF UJS platné pred študentov, ktorí svoje štúdium začali pred ak. r. 2022/2023

PF UJS : Pedagogická prax :  Zásady realizácie pedagogickej praxe na PF UJS platné pred študentov, ktorí svoje štúdium začali v ak. r. 2022/2023

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.