Akademický senát

Zamestnanecká časť:
Ing. Pavol Balázs,PhD., podpredseda AS PF UJS za zamestnaneckú časť
Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay ,PhD.
Prof. Dr.  Erzsébet Komlósi Knipf,DSc.
PaedDr. Beáta Kiss
Mgr. Yvette Orsovics ,PhD.
Dr. habil. Árpád Popély ,PhD.
doc. PaedDr. Andrea Puskás ,PhD.
doc. PaedDr. Patrik Šenkár,PhD. 
Szabolcs Simon, PhD.,  predseda AS PF UJS
Mgr. Andrea Vargová ,PhD.

Študentská časť:
András Bendegúz Kellermajer 
Ferenc Maczik
Fruzsina Rábel
PaedDr. László Dávid Szabó
Adrián Žemlička, podpredseda AS PF UJS za študentskú časť
Alexandra Židek


Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2022

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2021

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2020

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2019

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2018

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2017

Správa o činnosti AS PF UJS za rok 2016

 
 
 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.