Inovačné vzdelávania

-     Sebahodnotenie školy v prospech inkluzívnej edukácie – 19. apríla 2024 

Sebahodnotenie školy v prospech inkluzívnej edukácie

Inovačné vzdelávanie

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom kurzu komplexné vedomosti a zručnosti potrebné na sebahodnotenie školy v prospech inkluzívnej edukácie.

Poskytovateľ programu: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho

Účastníci, ktorí úspešne ukončia inovačné vzdelávanie, majú nárok na zvýšenie platu o 3 % v súlade s článkom 14e písm. d) zákona č. 138/2019.

Cieľová skupina:

a) učiteľ (učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy)
b) vychovávateľ
c) pedagogický asistent
d) učiteľ materskej školy

Druh vzdelávania: Inovačné vzdelávanie (v zmysle § 55 zákona č. 138/2019)

Rozsah vzdelávania 50 hodín – (10 hodín prezenčne a 40 hodín dištančne)

Spôsob ukončenia odbornej prípravy: záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou (podľa § 56 zákona č. 138/2019)

Miesto: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, Komárno

Počet účastníkov: minimálne 5, maximálne 40

Odborný garant programu: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Prednášajúci:
Dr. Agáta Csehiová, PhD., docentka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,
Dr. Éva Thun, PhD., John Wesley Theological College, Katedra Pedagogiky, senior výskumník,
Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., odborná asistenka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho.

Jazyk vzdelávania: Maďarský

Uzávierka prihlášok: 19. apríla 2024

Vyplnenú prihlášku spolu s overenou kópiou dokladov o štúdiu zašlite na túto adresu:

Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322.
945 01 Komárno

Žiadne školné. Vzdelávanie je financované z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 "Inclusion4Schools" (č. 101004653).

Bližšie informácie o školení poskytne Lilla Bartalos, Pedagogická fakulta UJS, 2. poschodie, kancelária 217, tel. 035/3260-807, e-mail: , o obsahových a odborných otázkach doc. Dr. Agáta Csehiová, PhD. e-mail: .

Odborný partner: John Wesley Theological College

-     Sebahodnotenie školy v prospech inkluzívnej edukácie – 9. mája 2024  

Sebahodnotenie školy v prospech inkluzívnej edukácie

Inovačné vzdelávanie

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom kurzu komplexné vedomosti a zručnosti potrebné na sebahodnotenie školy v prospech inkluzívnej edukácie.

Poskytovateľ programu: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho

Účastníci, ktorí úspešne ukončia inovačné vzdelávanie, majú nárok na zvýšenie platu o 3 % v súlade s článkom 14e písm. d) zákona č. 138/2019.

Cieľová skupina:

a) učiteľ (učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy)
b) vychovávateľ
c) pedagogický asistent
d) učiteľ materskej školy

Druh vzdelávania: Inovačné vzdelávanie (v zmysle § 55 zákona č. 138/2019)

Rozsah vzdelávania 50 hodín – (10 hodín prezenčne a 40 hodín dištančne)

Spôsob ukončenia odbornej prípravy: záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou (podľa § 56 zákona č. 138/2019)

Miesto: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322, Komárno

Počet účastníkov: minimálne 5, maximálne 40

Odborný garant programu: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Prednášajúci:
Dr. Agáta Csehiová, PhD., docentka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho,
Andrea Lánczos, mentor, Inštitút pre inováciu vzdelávania,
Csilla Szabó, mentor, Inštitút pre inováciu vzdelávania.

Jazyk vzdelávania: slovenský

Uzávierka prihlášok: 9. máj 2024 o 12:00 hod.

Vyplnenú prihlášku spolu s overenou kópiou dokladov o štúdiu zašlite na túto adresu:

Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322.
945 01 Komárno

Žiadne školné. Vzdelávanie je financované z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 "Inclusion4Schools" (č. 101004653).

Bližšie informácie o školení poskytne Lilla Bartalos, Pedagogická fakulta UJS, 2. poschodie, kancelária 217, tel. 035/3260-807, e-mail: , o obsahových a odborných otázkach doc. Dr. Agáta Csehiová, PhD. e-mail: .

Odborný partner: John Wesley Theological College

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.