Týždeň vedy a techniky 2019

PROGRAM 01

Názov podujatia: Többség – kisebbség együttélése, VII. Nemzetközi Tudományos Szimpózium

Dátum: 05.-06.11.2019

Čas: od 09:00 hod.

Typ podujatia:  sympozium

Cieľová skupina: študenti, verejnosť

Popis: Tvorba predsudkov je často založená na skúsenostiach a postojoch predchádzajúcich generácií. Ak je to sprevádzané aj inými informáciami a skúsenosťami, mladý človek má možnosť prehodnotiť svoje stanovisko. Preto je potrebné pravidelne sa zaoberať toleranciou, spolunažívaním a spoluprácou, pretože je to naučená zručnosť, dôležitá sociálna kompetencia. Na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho už tretí rok udržujeme program „Majorita – minorita a ich súžitie“ s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR - v tomto roku pod názvom Majorita – minorita a ich súžitie III - Čo vieme o sebe? (č. p. D047 / 2019/13). Doteraz sa do tohto programu zapojilo viac ako desať základných a stredných škôl. Program zahŕňa okrem stretnutí a školenií o tolerancii aj prieskum tolerancie. Táto konferencia predstavuje výsledky doterajšieho výskumu a skúsenosti zo seminárov. V duchu spolunažívania sympózium organizujeme v rámci slovenského Týždňa vedy a techniky a z príležitosti Sviatku Maďarskej vedy. 

Organizátor: PF UJS Katedra Pedagogiky a Katedra Biológie, Akademická Rada Maďarov na Slovensku

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, Konferenčné centrum UJS, Hradná 2

Miesto konania: Konferenčné centrum UJS, miestnosť K2


PROGRAM 02

Názov podujatia: Zázrak je niekde vo vnútri

Dátum: 05.11.2019

Čas: od 10:00 - do 11:00

Typ podujatia: Netradičná vyučovacia hodina chémie

Cieľová skupina: žiaci ZŠ a SŠ, verejnosť

Popis: Prezentácia chemických javov prostredníctvom zaujímavých chemických pokusov v rámci netradičnej vyučovacej hodiny chémie.

Organizátor: PF UJS Katedra chémie; ;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS Katedra chémie (budova EF UJS), Hradná 21

Miesto konania: Katedra chémie (budova EF UJS)


PROGRAM 03

Názov podujatia: Dvojjazyčnosť Komárna v zrkadle jazykovej krajiny mesta

Dátum: 06.11.2019

Čas: 09:00 – 11:00

Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: študenti, verejnosť

Popis: Prednášky sa sústredia na jazykovú krajinu Komárna z aspektu zákonov vzťahujúcich sa na používanie menšinového jazyka, dvojjazyčnosti a používania vlastných mien. 

Organizátor: PF UJS Katedra maďarského jazyka a literatúry;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T506


PROGRAM 04

Názov podujatia: Neskorá doba vzťahovania národov a jazyková situácia (Avari, Slovania, Maďari)

Dátum: 07.11.2019

Čas: 15:00 – 16:30

Typ podujatia: prednáška

Cieľová skupina: študenti, verejnosť

Popis: Prednáška sa sústreďuje na históriu neskorej doby vzťahovania národov a jej jazykovú situáciu s dôrazom na archeologické nálezy z okolia Komárna z aspektu troch etník, Avarov, Slovanov a Maďarov. 

Organizátor: PF UJS Katedra maďarského jazyka a literatúry;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T214


PROGRAM 05

Názov podujatia: Myseľ zvierat – Literatúra a veda                                   

Dátum: 13.11.2019

Čas: od 14:00 - do 17:00

Typ podujatia: sympózium

Cieľová skupina: študenti

Popis: Témou sympózia je myseľ a komunikácia zvierat, resp. vzťah medzi človekom zvieratami z hľadiska vedy a literatúry.

Organizátor: Péter H. Nagy, PhD.,

Webová stránka: http://pf.ujs.sk/hu

Adresa: Komárno, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť B 111


PROGRAM 06

Názov podujatia: Komorner Germanistentag 2019

Termín: 04.11.2019

Čas:

Forma podujatia: konferencia (Sekcie: lingvistika, literárna veda, metodika)

Cieľová skupina:

Popis:

Organizátor: PF UJS Katedra nemeckého jazyka a literatúry;

Web http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto podujatia PF UJS, miestnosť B111


PROGRAM 07

Názov podujatia: Každodenná potreba duševnej hygieny

Dátum: 06.11.2019

Čas: 1. 09.00 – 10.30, 2. 11.00 – 12.30

Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: záujemcovia

Popis: 1. Stres, mapa stresu a jeho prevencia: relaxácia - koncentrácia, meditácia. 2. Pedagogika ako pomáhajúca profesia. Vo všedných dňoch stresová záťaž je silná, preto je potrebné hovoriť o tom, ako mu predchádzať, odolať a neutralizovať. K tomu dostanú záujemcovia teoretické, ale najmä praktické možnosti.

Organizátor: PF UJS Katedra pedagogiky;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T404


PROGRAM 08

Názov podujatia: Identita v každodennom živote národnostných menšín žijúcich na Slovensku

Dátum: 05.11.2019

Čas: 09:00 – 14:00

Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: záujemcovia

Popis: Workshop o živote menšín, žijúcich na Slovesnku, o ďalšom vzdelávaní a profesijnom raste pedagogických zamestnancoch a rozprava o novom zákone 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch..

Organizátor: PF UJS Katedra pedagogiky;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T404


PROGRAM 09

Názov podujatia: Podoby expresionizmu v slovenskej literatúre

Dátum: 07.11.2019

Čas:  8:00 - 9:30

Typ podujatia:  prednáška

Cieľová skupina: študenti, verejnosť

Popis: Cieľom workshopu je priblížiť tvorbu slovenských autorov medzivojnového obdobia, ktorých ovplyvnil expresionizmus. Poukázať na špecifické videnie sveta, výber tém, odlišnosti aj spojitosti expresionistických autorov.

Organizátor: PF UJS Katedra Slovenského jazyka a literatúry;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T109


PROGRAM 10

Názov podujatia: Mohács 1526

Dátum: 06.11.2019

Čas: 10:00 – 11:30

Typ podujatia: medzinárodná konferencia, workshop, seminár: prednáška

Cieľová skupina: študenti, verejnosť

Popis: Prednáška Pála Fodora, riaditeľa MTA BTK. Téma: Bitka pri Mohácsi 1526.

Organizátor: PF UJS Katedra Histórie;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T404


PROGRAM 11

Názov podujatia: Drop-out z teoretického a praktického pohľadu na UJS

Dátum: 09.11.2019

Čas: 13:00 – 14:30

Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: študenti 1 ročníka (KPP/PPdb, KPD/PED)

Popis: Predstavenie cieľov a výsledkov Origo-dňa, charakteristika fenoménu drop-outu z teoretického a praktického hľadiska v spolupráci študentov, zbieranie názorov, nápadov študentov pre ďalšie plánovanie a prácu.

Organizátor: PF UJS Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky; ;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosti T402, T412, T413.


PROGRAM 12

Názov podujatia: Keramický workshop

Dátum: 06.11.2019

Čas: 08:00-9.30; 10:00-11:30

Typ podujatia: tvorivá dielňa

Cieľová skupina: Študenti predškolskej a elementárnej pedagogiky. Obmedzený počet miest! Max. 20 osôb!

Popis:  Účastníci sa môžu oboznámiť s modelovaním hliny a s rôznymi technikami cez vyhotovenie menších predmetov.

Organizátor: PF UJS Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavaská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T103. Obmedzený počet miest! Max. 20 osôb!


PROGRAM 13

Názov podujatia: Kolážový workshop

Dátum: 06.11.2019

Čas: 08:00-9.30; 10:00-11:30

Typ podujatia: tvorivá dielňa

Cieľová skupina: Študenti predškolskej a elementárnej pedagogiky. Obmedzený počet miest! Max. 20 osôb!

Popis: Koláž je neuveriteľne vzrušujúci a rozmanitý žáner, ktorý je prístupný pre všetkých a je obľúbený ako forma súčasného umenia. Potrebujeme len: oslobodenú predstavivosť a vzrušujúce materiály. Účastníci si môžu vytvoriť vlastnú koláž zo starých časopisov a novín.

Organizátor: PF UJS Katedra Predškolskej a elementárnej pedagogiky;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavaská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T105. Obmedzený počet miest! Max. 20 osôb!


PROGRAM 15

Názov podujatia: 30 rokov slobody v zrkadle spoločensko-vedných výskumov. Hosť: Dr. Iván Gyurcsík, PhD.

Dátum: 06.11.2019

Čas: od 13:15 hod.

Typ podujatia: prednáška, klubová beseda 

Cieľová skupina: študenti

Popis: Prednáška sa zaoberá s významnými osobnosťami maďarského vedeckého života na Slovensku. Budeme môcť spoznať také osobnosti, ktorí už nie sú medzi nami.

Organizátor: PF UJS Katedra pedagogiky;

Web stránka: http://pf.ujs.sk/sk

Adresa: Komárno, PF UJS, Bratislavská cesta 3322

Miesto konania: PF UJS, miestnosť T402

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.