Erasmus+

Erasmus+ je program, ktorý pomáha študentom univerzít a vysokých škôl študujúcim v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania študovať na partnerských vysokoškolských inštitúciách v iných krajinách. Erasmus je jedným z najúspešnejších a najznámejších programov Európskej komisie. Program Erasmus, ktorý sa začal v roku 1987, podporuje rozvoj vysokoškolského vzdelávania a medzinárodnej mobility v rámci Európy. Pôvodný názov programu je Akčný program Európskeho spoločenstva pre mobilitu vysokoškolských študentov (ERASMUS). Podprogram podporuje rozvojové úsilie vysokoškolských inštitúcií. Študentom umožňuje pohybovať sa po Európe, získavať skúsenosti alebo absolvovať stáž na vysokoškolskej inštitúcii v inom členskom štáte.

Univerzitná webová stránka programu Erasmus+ je dostupná na adrese erasmus.ujs.sk

Fakultný koordinátor Erasmus+
Attila Mészáros, PD Dr. phil. habil. (kancelária č. T324 v budove PF UJS, tel.: 035 3260 626, mail: )

Koordinátori katedier
Pavol Balázs, Ing., PhD. (Katedra biológie)
Alexandra Nagyová, PaedDr., PhD. (Katedra pedagogiky)
Yvette Orsovics, Mgr., PhD. (Katedra predškolskej a primárnej pedagogiky)
Árpád Popély, Dr.habil., PhD. (Katedra histórie)
Andrea Puskás, doc., PaedDr., PhD. (Katedra anglického jazyka a literatúry)
Sándor János Tóth, Dr.habil., PhD. (Katedra slovenského jazyka a literatúry)
Tamás Török, PaedDr., PhD. (Katedra maďarského jazyka a literatúry)
Andrea Vargová, Mgr., PhD. (Katedra chémie)

Fakultná komisia Erasmus+
László Bese, Mgr., PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť a medzinárodné vzťahy
Attila Mészáros, PD Dr. phil. habil., fakultný koordinátor Erasmus+
Alexandra Nagyová, PaedDr., PhD., koordinátor Erasmus+ na Katedre pedagogiky
Andrea Puskás, doc., PaedDr., PhD., koordinátor Erasmus+ na Katedre anglického jazyka a literatúry
Tamás Török, PaedDr., PhD., koordinátor Erasmus+ na Katedre maďarského jazyka a literatúry
Andrea Vargová, Mgr., PhD., koordinátor Erasmus+ na Katedre chémie
Adrián Žemlička, Študentská samospráva na PF UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.