TDK témák és Dékáni irányelv

DÉKÁNI IRÁNYELV ÉS MELLÉKLETEI

2023

Baka Patrik, PaedDr., PhD.
Hans Christian Andersen szomorú meséinek aktualitása és szerepük az oktatásban
Feminizmus a kortárs magyar gyerekirodalomban

Balázs Pál, Ing., PhD.
Élőhelytípusok florisztikai vizsgálata Komárom (Komárno) környékén
Szünantróp élőhelyek florisztikai vizsgálata Gúta (Kolárovo) környékén

Darvay Sarolta, Dr. habil., PhD.
Az alkohol hatása az emberi agyra

Győri Gábor, Dr. habil., PhD.
Cultural and cognitive aspects of meaning extension and linguistic categorization from a cross-linguistic perspective

H. Nagy Péter, doc., PhD.
Ifjúsági vámpír-irodalom

Hengerics Szabó Alexandra, Mgr., PhD.
A fenntarthatóság aspektusai a vegyipar kiválasztott ágazatában

Keserű József, Dr. habil. PaedDr., PhD.
Az ember és a sárkány kapcsolata mint az empátiára nevelés egyik útja különböző médiumokban (könyv, film, videójáték)

Mészáros Róbert, prof., DSc.
Emulziós nanorendszerek

Pribék László, PhD.
A gyermekotthonban és a nevelőszülőknél elhelyezett 7-12 éves korú gyermekek életminőségbeli-esélyegyenlőségi különbségeinek empirikus vizsgálata Szlovákiában
A nehezen nevelhető, problémás viselkedésű nagycsoportos óvodások többszempontú (ADHD, figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar) nemzetközi vizsgálata, jellemzőik tipizálása óvodapedagógusok bevonásával
A beszoktatás jelenségének összehasonlító-fogalmi vizsgálata óvodapedagógusok körében

Szarka Katalin, Mgr., PhD.
Az óvodáskorú gyermekek tudósról, tudományról és kutatásról alkotott elképzeléseinek feltárása
Szlovákia egy kiválasztott régiójában az óvodák vizsgálata a SMART óvoda aspektusai tekintetében

Szenczi Iveta, Ing., PhD.
Az ember ökológiai lábnyoma a 21. Században

Tóth Sándor János, Dr.habil., PhD.
Slovotvorná motivácia kompozít v slovenčine a v maďarčine

Vaňko Juraj, Prof. PhDr., CSc.
Semiotické aspekty dopravných značiek
Čiarka ako pravopisný problém. Na materiáli printových a elektronických médií
Jazyk a štýl dopravných predpisov – analýza, interpretácia; porozumenie

2022

Ambrus Katalin
Tanítónők a 21. századi alapiskolában
 
Istók Vojtech
"Ki olvas, értékre lel" - olvasóvá nevelés
 
Keserű József
Intertextualitás és intermedialitás Christoph Ransmayr Az utolsó világ című regényében
 
Popély Árpád
A kommunisták hatalomra jutása Csehszlovákiában
 
Simon Attila
A két világháború közötti csehszlovák magyar történelemkönyvek didaktikai koncepciója
 
Svitek Szilárd
A matematikai és a zenei nevelés kapcsolata
 
Szarka László
Berzeviczy Albert oktatáspolitikájának értékelése
 
Szarka László
Bábamesterség az Osztrák-Magyar Monarchia területén 
 
Török Tamás
Zelk Zoltán meséinek alkalmazhatósága tanulásban akadályozott diákok fejlesztésében
 
Vojtech Istók
"A mindig mindig rövid i" Helyesírás-tanítás

2021

Baka Patrik
"A jobb sosem jelent mindenkinek jobbat." A szolgálólány meséje disztópikus világa
 
Balázs Pál
Florisztikai vizsgálatok a Szendi-ér melleti kaszánlóréten
 
Borbélyová Diana
A szlovákiai és magyarországi óvodapedagógusok szakmai továbbképzési rendszerének összehasonlító vizsgálata
 
Dobay Beáta
Változások az észak-komáromi lakosság fizikai aktivitásában a COVID-19 ideje alatt
 
Dobay Beáta
Standard mérések eredményeinek összehasonlítása háromalapiskola első évfolyamos tanulóinak körében
 
Dobay Beáta
A futás mozgáskészségének felmérése Komáromban az alsó tagozatos iskolások körében
 
Dobay Beáta
Szivacskézilabda alkalmazása alsó tagozaton
 
Szabó András
Jókai Mór írói stílusának vizsgálata
 
Szarka László
Nagymama történetei. Hogyan élt a Stark család
 
Szarka László
A múlt kötelez - államosított kastélyok sorsa Közép-Európában
 
Szarka László
"Akkor mindenki ment..." Egy dorogi bányász nagycsalád 1956-os kivándorlási története és emlékezete
 
Szencziová Iveta
Az egyetemi távolléti oktatás és hatásai diákszemmel
 
Vajda Barnabás
Az amerikai polgárháború feldolgozása némely amerikai és magyar tankönyvekben
 
Vajda Barnabás
Történelemdidaktikai alapú tankönyvkutatás
 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.