Doplňujúce pedagogické štúdium: DPŠ

Informácie k štátnym záverečným skúškam v akademickom roku 2022/2023

Záverečné skúšky z Doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej len DPŠ) na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne (Bratislavská cesta 3322) sa uskutoční v týchto termínoch:

  • 01.06.2023
  • 02.06.2023 

Záverečná skúška pozostáva:

  • Z obhajoby záverečnej práce (ktorú je potrebné odovzdať najneskôr 28. 04. 2023). K obhajobe je potrebné pripraviť prezentáciu (PPP) v rozsahu cca 8-10 minút, následne prebehne krátka diskusia o obsahu a výsledkoch práce.
  • Zo zodpovedania otázok:
    •  z pedagogiky; Okruh otázok nájdete tu
    • zo psychológie; Okruh otázok nájdete tu
    • z didaktiky; Okruh otázok nájdete tu.

Informácie o zaradení na termín skúšky budú k dispozícii na študijnom oddelení u referentky Mgr. Lilla Bartalos. Kontakt: 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.