Katedra telesnej výchovy a športu

O katedre

Katedra telesnej výchovy a športu bola ku dňu 1. 9. 2023 zrušená. Jej úlohy preberá v budúcnosti Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS.

Vyučujúci

 

Sekretariát

Mgr. Martina Marosi
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 608
kancelária: T516

Výskum

Cykloturistika

Základný výskum z týchto oblastí telesnej výchovy:
- pohybová koordinácia
- športová turistika Slovenska z hľadiska športovej vedy

Aplikovaný výskum v oblasti metodológie výučby telesnej výchovy v týchto témach:
- rozvoj formálnej a obsahovej stránky výučby telesnej výchovy
- výučba telesnej výchovy a výskum jej hodnotového systému
- význam a vývin cykloturistiky na Slovensku a Maďarsku
- prevencia problémov s pohybovou koordináciou a jej rozvíjanie pomocou fitlopty pre deti v predškolskom veku a na nižšom stupni ZŠ
- nové trendy vo výučbe telesnej výchovy (spinning, body styling, kangoo, streching, meditačné cvičenia)
- výskyt plochých nôh u detí v predškolskom veku, deformácie chrbtice u detí na materských a základných školách

Aktuality

Cykloturistika pre študentov študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky  (2023)

Študenti  študijného programu predškolskej a elementárnej pedagogiky a vychovávateľstvo  v dňoch 31.marca do 05. apríla  2023 sa zúčastnili na cykloturistike v Čičove. V rámci táborenia účastníci boli oboznámení s pravidlami bezpečnej premávky na cestách a cyklotrasách a s metodikou táborenia. Poslucháči počas týždňa taktiež navštívili niektoré turistické a kultúrne pamiatky v našom regióne v blízkosti cyklotrasy.


Prednáška Mgr. Attilu Bognára v Nových Zámkoch

V mesiaci apríl v rámci práce Katedry telesnej výchovy pokračoval cyklus prednášok o ochrane zdravia a športovom životnom štýle Mgr. Attilu Bognára. Prijal pozvanie Základnej školy Czuczora Gergelya v Nových Zámkoch a rád odpovedal na otázky detí. Na 36. celoštátnej vedeckej študentskej konferencii  na našej univerzite pozvaní hostia mohli urobiť krátky virtuálny výlet do výšky našich veľhôr. V akademickom roku 2022/2023 sa v Komárne už po štvrtýkrát konala súťaž environmentálnych družstiev Karpatská kotlina ÖKO-Logika, kde  pozvaní hostia mohli vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.


Univerziáda  medzi univerzitami Karpatskej-kotliny

V dňoch 2.  - 4. marca 2023, 14. krát bolo usporiadané veľkolepé podujatie  názvom „Univerziáda   v Karpatskéj Kotline” v Budapešti, na univerzite ELTE. Na podujatí medzi 37 družstvami naše družstvo sa umiestnilo na 17. mieste, a poslucháčka Melinda Kasszonyi /3ročník, PF, vychovávateľstvo / v dvojitom behu sa umiestnila na 3. mieste.
Gratulujeme!


Lyžiarsky výcvik (2023)

V dňoch 20. až 26. februára 2023 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu tradičný lyžiarsky výcvik pre študentov Univerzity J. Selyeho v Nízkych Tatrách Vyučovalo sa v strediskách Tále (začiatočníci) a v Mýte pod Ďumbierom (skupina pokročilých) pod vedením vyučujúcich katedry. Okrem vyučujúcich z KTVŠ dostávali poslucháči  dobré rady aj od pani profesorke E. Bendíkovej a pána profesora M. Bánhidiho /Univerzita telesnej výchovy a športových vied, Budapešť). V posledný deň tábora študenti absolvovali teoretickú a praktickú skúšku.


Prednášky Mgr. Attilu Bognára

V rámci práce na Katedre telesnej výchovy Mgr. Attila Bognár inicioval sériu prednášok, kde sa okrem výučby zdravého životného štýlu a správnej životosprávy snaží žiakom škôl priblížiť pohyb vo vysokohorskom prostredí v rámci virtuálneho horského výletu. Prednášky boli prezentované na základných a stredných školách v Dunajskej Strede (ZŠ Gyulu Szabóa, ZŠ Zoltána Kodálya), v Kolárove ( Cirkevná spojená škola) a v Komárne (Gymnázium Hansa Selyeho).


SCHOLA 22  - Medzinárodná vedecká konferencia

Vedúca Katedry telesnej výchovy a športu PF UJS, Dr. habil PaedDr. Beáta Dobay, PhD., sa zúčastnila  18. Medzinárodnej konferencie SCHOLA 2022, ktorá bola usporiadaná 7-8.12.2022 vo Frýdku-Místku v Českej republike.


Týždeň vedy a techniky – Pohľad do vysokohorskej turistiky

Katedru telesnej výchovy a športu v rámci Týždňa vedy a techniky 2022 reprezentoval prezentáciou s názvom „Pohľad do vysokohorskej turistiky“ vyučujúci katedry, Mgr. Attila Bognár.


„Pohyb je liekom na veľa vecí, ale neexistuje žiadny liek, ktorý by pohyb nahradil.“ (grécke príslovie)
 
Vedúca Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity J. Selyeho, Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD. prispela sériou prednášok pre rodičov počas prípravných stretnutí pre budúcich prvákov škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
 
V rámci podujatia boli realizované nasledujúce prednášky:
 
- 8. novembra 2022 na Základnej škole a Gymnáziu Panny Márie v Kolárove s názvom „Pohyb ku zdraviu“,
- 29. novembra 2022 na Základnej škole G. Czuczora v Nových Zámkoch s názvom „Význam pohybu v živote detí“,
- 10. decembra 2022 na Základnej škole ul. práce v Komárne s názvom „Vzťah medzi pohybom a učením“.
 
 

Turistický tábor (2022)

Poslucháči študijného programu predškolská a elementárna pedagogika v dňoch 19. – 24. septembra 2022 sa zúčastnili na turistike v obci Rychňava. Počas týždňa študenti absolvovali niektoré známe turistické trate, boli oboznámení s metodikou táborenia, a navštili aj vyhliadkové miesto Sitno.


Cykloturistika pre študentov študijného programu predškolská a elementárna pedagogika (2022)

Poslucháči študijného programu predškolská a elementárna pedagogika v dňoch 10. – 15. septembra 2022 sa zúčastnili na cykloturistike v Patinciach. V rámci táborenia účastníci boli oboznámení s pravidlami bezpečnej premávky na cestách a cyklotrasách a s metodikou táborenia. Poslucháči počas týždňa taktiež navštívili niektoré turistické a kultúrne pamiatky v našom regióne v blízkosti cyklotrasy.


Cykloturistika pre študentov študijného programu pedagogika a vychovávateľstvo (2022)

Poslucháči študijného programu pedagogika a vychovávateľstvo v dňoch od 1. – 4. septembra sa zúčastnili na kurze táborenia resp. na cykloturistike v Patinciach. V rámci kurzu účastníci boli oboznámení s pravidlami bezpečnej premávky na bicykloch na cestách a cyklotrasách a s metodikou táborenia. Študenti taktiež mali príležitosť zúčastniť sa na sedliackej olympiáde čo bolo zorganizované práve v týchto dňoch v obci Iža.


Plavecký výcvik

Od 30.05. do 06.04. 2022 sa uskutočnil v Patinciach pravidelný plavecký výcvik študentov PF UJS v organizácii Katedry telesnej výchovy a športu. Na plaveckom výcviku sa zúčastnilo 42 študentov denného a externého štúdia. V praktickej časti výcviku sa účastníci kurzu zoznámili s výučbou plávania a rozšírili si vedomosti a znalosti z tejto oblasti. Po večeroch študenti trávili čas spoločne, nechýbalo veľa humoru a zábavného programu, ale aj veľmi zaujímavých prednášok pedagógov katedry.  Na základe spätných väzieb študentov aj tohtoročný plavecký výcvik prebehol v dobrej atmosfére a vydaril sa na výbornú. Organizátorom patrí poďakovanie za ústretovosť, za kvalitný program a výbornú organizáciu kurzu.


Slávnostné odovzdávanie diplomov Ovi-sport

Dňa 8. júna 2022 sa v aule Univerzity J. Selyeho uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov Ovi-sport za účasti čestného hosťa Jenő Buzánszkyho ml., vnuka slávneho maďarského futbalového reprezentanta. Vo svojom prejave zdôraznil význam lásky k pohybovej aktivite u detí predškolského veku. Gábor Hegedűs, tréner ocenený cenou Alfréda Hajósa, zároveň zakladateľ a vedúci talianskej futbalovej školy Honvéd v Debrecíne, predniesol krátku prezentáciu o dôležitosti rozvoja pohybu a osvojenia si hravých foriem prirodzených cvičení. Vystúpila aj Dr. habil. Dr. Kinga PaedDr. Horváthová, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty a Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., vedúca Katedry telesnej výchovy a Katedry pedagogiky, ktorá je zároveň zodpovedná za vzdelávanie v oblasti Ovi-sportu na našej univerzite.

Réka Bízik, študentka našej univerzity a kapitánka slovenskej hádzanárskej reprezentácie žien, sa v mene študentov poďakovala Dr. habil. PaedDr. Beáte Dobay, PhD. Sme na nich hrdí, pretože na svojich výsledkoch tvrdo pracovali a začnú svoju učiteľskú kariéru s množstvom nových vedomostí pre rozvíjanie pohybových schopností detí.


MÁD RUN 2022

Dňa 04.06.2022 sa konal 3. ročník bežeckých pretekov MAD RUN, ktoré organizovala Vinárska akadémia Mádi Debrecínskej univerzity, kde Melinda Kaszonyi, študentka druhého ročníka študijného programu Pedagogika a vychovávateľstvo na Pedagogickej fakulte UJS, skončila na 2. mieste v behu na 4 km. Trať, ktorá štartovala od kaštieľa Borsay a viedla cez vinohrady, bola pre bežcov skutočnou výzvou. 


Kurz cykloturistiky v Patinciach

Tento rok sa opäť uskutočnil tradičný kurz cykloturistiky, na ktorom sa zúčastnilo 75 študentov denného a externého štúdia, ktorí za týždeň najazdili 150 km pod vedením šiestich inštruktorov. Družstvá navštívili Múzeum bábik v Búči, výhliadku v Kravanoch nad Dunajom, Hviezdnu pevnosť v Komárome a mnoho ďalších krásnych miest v širšom regióne. Okrem cyklistiky sa študenti každý večer zabávali navzájom vzrušujúcimi, vtipnými a duchaplnými hrami. Tímy mohli súťažiť aj v orientačnej súťaži a na prekážkovej dráhe. Nadviazali sa nové známosti a priateľstvá. Na tomto skutočne vzrušujúcom cyklistickom kurze si každý odniesol zážitok na celý život.


Šport bez hraníc

V dňoch 3-5. marca 2022 reprezentanti UJS v basketbale a vo futsale sa zúčastnili na majstrovstvách medzi univerzitami v Karpatskej kotliny v Budapešti na univerzite ELTE. Veľkolepé podujatie s názvom „Šport bez hraníc“ bolo zorganizované už po 13-krát. Melinda Kaszonyi, študentka Pedagogickej fakulty (odbor vychovávateľstvo) v behu na 5.5 km sa umiestnila na 5. mieste.

Gratulujeme!


Deň kariérovej orientácie

V rámci dňa kariérovej orientácie študenti Tatabányai SZC Kultsár István Szakgimnázium és Szakközépiskola z Maďarska, z triedy so zameraním na šport, navštívili UJS, pod vedením RNDr. Nóry Ágh. Študentom sme predstavili Športové centrum UJS a poskytli sme informácie o možnostiach štúdia na Univerzite J. Selyeho.


Metodické knihy o telesnej výchove

Maďarský študentský zväz daroval metodické knihy o telesnej výchove pre Katedru telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Knihy osobne daroval Dr. habil. Tamás Csányi, PhD. (hlavný odborný poradca, učiteľ telesnej výchovy). Literatúra má prispieť ku kvalite odbornej úrovne prípravy pri vzdelávaní budúcich odborníkov v oblasti predškolskej telesnej výchovy, rovnako aj 1. stupňa ZŠ. Predstavujú kvalitný materiál pre rozšírenie poznatkovej bázy, ako aj praktických pedagogických zručností. Knihy sa dostali aj do knižnice, kde si študenti môžu tiež prelistovať a prehĺbiť svoje znalosti. Knihy: Teória a metodika telesnej a športovej výchovy; Objavovanie pohybu v detstve Zväzok I. – 175 aktivít hráča pri osvojovaní si pohybových kompetencií; Objavovanie pohybu v detstve II.objemová teória a nácvik spracovania základných pohybových zručnosti.

 

 


Cykloturistika (2021)

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho usporiadala kurz cykloturistiky v Patinciach, na ktorom sa zúčastnili študenti Pedagogickej fakulty. V príjemnom počasí počas jedného týždňa účastníci tábora prešli na bicykloch približne 200 kilometrov. Tento rok bol výnimočný, nakoľko sme usporiadali tri turnusy v časoch od 28. 08. do 31. 08. 2021 pre študentov študijného programu Pedagogika a vychovávateľstvo, od 31. 08. do 05. 09. 2021 pre študentov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika a od 27. 09 do 02. 10. 2021 pre študentov študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Všetkým účastníkom kurzov gratulujeme a prajeme ešte veľa bezpečných kilometrov na bicykloch!


VK SPARTAK RIEKER UJS KOMÁRNO JE MAJSTROM SLOVENSKA VO VOLEJBALE MUŽOV

Mužské volejbalové družstvo klubu VK Spartak Rieker UJS Komárno sa zapísalo do histórie v extraligovej súťaži. 7. apríla 2021 sa mužstvo stalo majstrom Slovenska. Aktívnym členom úspešného tímu je aj študent Pedagogickej fakulty, Balázs Forró (odbor: pedagogika a vychovávateľstvo). Za skvelý výsledok gratulujeme celému mužstvu a nášmu študentovi!


Futsalový turnaj univerzít Karpatskej kotliny

V dňoch 05. až 08. marca 2020 zorganizovala Univerzita ELTE (Budapešť) 11. medzinárodný futsalový turnaj univerzít Karpatskej kotliny. Reprezentanti UJS sa aj tento rok zúčastnili prestížneho podujatia. Medzi silnými (viac ako dvadsiatimi) súpermi sa umiestnili na 9. mieste.


Lyžiarsky výcvik (2020)

V dňoch 16. až 21. februára 2020 zorganizovala Katedra telesnej výchovy a športu tradičný lyžiarsky výcvik pre študentov Univerzity J. Selyeho v Nízkych Tatrách na lyžiarskom stredisku Mýto pod Ďumbierom. Vyučovalo sa v strediskách Tále (začiatočníci) a v Mýte pod Ďumbierom (skupina pokročilých) pod vedením vedúcej katedry, pani Dobay. Okrem vyučujúcich z KTVŠ dostávali poslucháči  dobré rady aj od pána profesora Miklósa Bánhidiho z Univerzity Istvána Széchenyiho (Győr) a z Univerzity v Pécsi. Týmto by sme sa chceli poďakovať profesorovi Bánhidimu za dobré rady z oblasti metodiky carvingového lyžovania.


Mikulášska ,,Ovi-Sport Olimpiáda“

13.12.2019  sa uskutočnila „Mikulášska Ovi-Sport Olimpiáda“ na Univerzite J. Selyeho, kde sa zúčastnilo vyše päťdesiat detí z dvoch komárňanských materských škôl. Akciu vymysleli, vypracovali a zorganizovali študentky Barbara Ágh a Anna Nagy, pričom im pomáhala Beáta Dobay, vedúca Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS. Ďalej im pomáhali aj študenti, ktorí navštevujú hodinu Ovi-Sport. Deti mohli vyskúšať rôzne zaujímavé cvičenia a na konci každý dostal medailu a balík od Mikuláša. Študentky dostali od primátora mesta Komárna podporu ku zorganizovaniu tohto podujatia.


Študentská vedecká konferencia v Novom Sade

Na 18. ročníku VMTDK v Novom Sade zastupovala Univerzitu J. Selyeho Bc. Barbara Ágh.  V sekcii  Spoločenských vied I. bolo prijatých 15 prác, obhájených bolo 13. Prvé miesto v sekcii získali dvaja súťažiaci. Barbara Ágh prednášala z odboru telesná výchova a skončila na  prvom mieste. Gratulujeme jej k úspechu. Školiteľkou bola Beáta Dobay, vedúca Katedry telesnej výchovy a športu na UJS.


Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

Dátum podujatia: 15.11.2019. Téma podujatia: Projekt 4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami... Účastníci podujatia: Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, odbor Predškolskej a elementárnej pedagogiky, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Choreografkou tanca bola Andrea Hodeková, spoločné vystúpenie sa uskutočnilo 15. Novembra 2019. Pochvala patrí študentkám Jennifer Vázquez Duarte, Kovács Barbara, Petra Cseh, Mészáros Katalin.


Turistický tábor: Pedagogika a vychovávateľstvo, II. ročník PF UJS

V dňoch 18-21.10.2019 sa konal turistický tábor v malebnom prostredí Nízkych Tatier, v Mýte pod Ďumbierom. Tábor viedla vedúca Katery telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS PaedDr Beáta Dobay, PhD. a Gergely Dobay. Trojdňový tábor sa začal túrou na vrch Tále, ktorá bola na prvý dych trochu strmá, ale vtedy skupina poslucháčov UJS ešte nevedela, čoho bude schopná. Cestou sme vypátrali bunker z čias partizánskych bojov. Druhý deň z dedinky Trangoška sme vystupovali strmým vrchom až po ,,Jaskyňu mŕtvych netopierov“, adrenalínový vzostup do jaskyne ostal doživotným zážitkom každému z nás. Z jaskyne sme sa pobrali na Kosodrevinu, výškou 1488 m, úchvatná panoráma na končinách nás uchvátila. Tretí deň sme si zvolili podobnú trasu, z Trangošky po jaskyňu, ale pri jaskyni sme sa zbystrili a vyšplhali až ku Štefánikovej chate, n.m.v. 1728 m. Tu sa ale dobrodružstvo neskončilo, malá skupinka smelých poslucháčov UJS, pod vedením Gergelya Dobayho, ako prví z poslucháčov UJS, dobyli Ďumbier (2024 m n.m.v.). Tento tretí deň bol pre každého z nás dôkazom toho, že hranice našich možností sú len v našich hlavách. 

Každý večer počas nášho pobytu sme sa zúčastnili prednášok, súťaží, zábavných programov. Posledný večer pani profesorka preverila naše poznatky získané počas tábora. Ráno pred odchodom domov sme navštívili miestny cintorín, v Mýte pod Ďumbierom, kde Gergely Dobay nám ukázal pomník padlých maďarských vojakov. Poslucháči UJS sa rozhodli založiť tradíciu, od teraz, každý rok položia veniec na pamiatku padlých maďarských hrdinov. Zážitky sa ale ešte nekončili. V Podkoniciach sme si pozreli múzeum a skanzen lyžovania. Cestou domov ešte sme sa zastavili na Šášovskom Podhradí, kde sme sa kochali krásnym výhľadom, a dotykom pradávnych dejín... Ďakujeme PF UJS, profesorke Beate Dobay, a Gergelyovi Dobaymu za zážitky a poznatky ktoré sme získali. Poslucháči pedagogika a vychovávateľstvo, II. ročník, UJS Komárno.


PaedDr. Beáta Dobay, PhD. ako “Majster učiteľ”

31.10.2019 Na slávnostnom celoštátnom zasadnutí Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) v Budapešti odovzdali zlatú medailu “Majster učiteľ”. Z Univerzity J. Selyeho prvýkrát mohla toto ocenenie prevziať PaedDr. Beáta Dobay, PhD. vedúca Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS za svoju dlhodobú činnosť vykonanú v prospech ŠVOČ-u. Medailu odovzdali Péter Szendrő, predseda OTDT, László Lovász, predseda Maďarskej akadémie vied, a Béla Pénzes, predseda správnej rady Maďarskej národnej banky.


11. ročník Pohybom ku zdraviu

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadali 11. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu. Viac ako stoštyridsať detí z materských škôl dostalo od organizátorov zdravé občerstvenie a nápoj, a zúčastnili sa pohybových hier, aerobiku a zážitkových aktivít zameraných na zdravý životný štýl.


Plenárna prednáška vedúcej Katedry telesnej výchovy a športu na „I. Leisure Conference”

15. októbra 2019 sa zorganizovala v Miškovci (Maďarsko) medzinárodná konferencia na tému „I. Leisure Conference”, kde s plenárnou prednáškou vystupovala vedúca Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS PaedDr. Beáta Dobay, PhD, ktorá vo svojom príspevku prezentovala prácu svetovej organizácie „World Leisure Organization”.


Tradičný kurz turistiky

2019.10.04. Katedra telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho aj tento rok (medzi 9. septembrom a 4. októbrom) zorganizovala tradičný kurz turistiky plný zážitkov a úspechov jednotlivcov i skupín. K významu / úrovni tohto nezabudnuteľného pobytu v krásnom prostredí Nízkych Tatier bezpochyby prispel predstaviteľ svetoznámeho maďarského Spolku vlastivedy a turistiky „Hazajáró“, ktorý ich poctil svojou prítomnosťou. Predmetný spolok resp. jeho zakladatelia sú držiteľmi rôznych ocenení, výsledky ich dlhoročnej neúnavnej práce sú pravidelne prezentované – vysielané médiami, v Maďarsku aj prostredníctvom televízie. V sprievode tohto nášho milého hosťa Oszkára Kenyeresa sa každý zúčastnený – prekonajúc vlastné „hranice“ – dostal až do výšky 1740 m. n. m., a to k cieľovému bodu „Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom“.

Skupina mala možnosť navštíviť aj Bystriansku jaskyňu, ktorá je zároveň najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Náročné potulky prírodou umožnili týmto 54 poslucháčom stretnúť aj salamandru škvrnitú, dokonca i vretenicu severnú. Spoločné programy spestrovali teambuildingové hry, aktivity a pohybové hry v prírode, vystúpenie členiek ženského speváckeho zboru UJS Cantus Iuventus a čarovné melódie sprevádzané gitarou poslucháča Univerzity Gáspára Károliho reformovanej cirkvi Balázsa Tokajiho. Jednoznačne možno konštatovať, že kurzy takéhoto druhu zvyšujú vedomostnú úroveň i fyzickú zdatnosť budúcich pedagógov, a spevňujú medziľudské vzťahy.

images/2019-10-11_turisztika montázs.jpg


Kerékpár-turisztika

2019.09.07-12. A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Testnevelés Tanszéke 2019.  szeptember 7-től 12-ig ismét megszervezte a kerékpártanfolyamot, amelyen az egyetem Tanárképző Karának diákjai vettek részt. A jól sikerült egy hét alatt a résztvevők közel 200 kilométert tettek meg kerékpárjukkal, kellemes időben és kellemes környezetben. Gratulálunk minden résztvevőnek!

 


„Športová veda v pohybe”

5.-7. september 2019 Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho zorganizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom „Športová veda v pohybe”. V rámci nej boli pozvané prednášky rôznorodého charakteru. Niektoré prednášky sa zaoberali s vplyvom športu na mozgové funkcie, zase iné so športovým turizmom, pričom odzneli aj prednášky o správnej a zdravej životospráve. Záujemcovia si mohli vypočuť nové informačné metódy vo vyučovacom procese športovej vedy. Na konferencii sa zúčastnilo sedem univerzít z troch štátov. Po teoretickej časti bola možnosť aj na športovanie (cykloturistika, plávanie). Medzinárodná konferencia „Športová veda v pohybe” prebiehala vo vynikajúcej nálade, počas ktorého sa každý účastník mohol obohatil s novými vedomosťami.


Plavecký výcvik

V dňoch 03.06-08.06. 2019 bol organizovaný plavecký výcvik v rámci predmetu KTVŠ na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho. Študenti mali možnosť získať si praktické a teoretické vedomosti nie len od pedagógov Katedry telesnej výchovy a športu našej univerzity, ale aj od pedagógov iných tunajších ako aj zahraničných univerzít, ktorí aj tento rok prijali pozvanie na plavecký výcvik.


Certifikát „OviSport“ pre študentov UJS

28. mája 2019 na Univerzite J. Selyeho sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov študentom, ktorí absolvovali skúšky v rámci „OviSport“ programu. Na odovzdávanie prišli prominentní hostia, medzi nimi vedúca Nadácie OviSport, dr. Andrea Molnár a syn slávnostného futbalistu, Jenő Buzánsky mladší. Účastníci si mohli vypočuť prednášku Kata Orbán Sebestyén, a slávnostný príhovor prodekana Pedagogickej fakulty PaedDr. Tamása Töröka, PhD.

 


Cena Rektora Univerzity J. Selyeho

Na 45. medzinárodnom pouličnom behu „Komárom-Komárno“ boli udelené ceny rektora pre študentov UJS v dvoch kategóriách (muži, ženy). Medzi poslucháčmi Univerzity J. Selyeho, ktorí sa zúčastnili na behu, titul “cena Rektora“ získali:

Ágh Barbara – 1.UJS  UPVdm

Nyári András Szilveszter – 1. UJS  PPEDdb

V kategórií pre univerzít muži: 2. miesto András Szilveszter Nyári UJS 1.PPDdb.

V kategórií pre univerzít ženy:  3. miesto Barbara Ágh UJS 1.UPVdm.

Pedagógovia z Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty, a poslucháči druhého ročníka predškolskej elementárnej pedagogiky (49 študentov) našej univerzity sa taktiež aktívne zapájali do organizovania podujatia. Všetkým účastníkom gratulujeme!


Dobrovoľnícka činnosť študentov Pedagogickej fakulty UJS

Študenti študijného odboru Predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho už roky aktívne pomáhajú pri organizovaní početných podujatí v Komárne. K dobrovoľníkom sa tento rok pripojili aj študenti študijného odboru pedagogiky a vychovávateľstva. Na 45. Medzinárodnom pouličnom behu Komárno - Komárom dňa 28. apríla 2019 sa zúčastnili nielen ako bežci, ale podporovali aj prácu organizátorov: usmerňovali bežcov, rozdávali vodu, resp. tvarovaním balónov a maľovaním na tvár zabávali najmenších.

Na V. Komarátskom festivale detí zorganizovanom Občianskym združením Villa Camarum dňa  26. mája 2019 zabezpečovali spolu s vyučujúcimi Katedry telesnej výchovy a športu športové programy, resp. viedli tvorivé dielne ručných prác.

 


Celoštátna vedecká študentská konferencia : Ostrihom

V dňoch 15.-17. apríla 2019 sa v Ostrihome uskutočnil XXXIV. ročník Celoštátnej vedeckej študentskej konferencie v rámci ktorého Sekcia učenia a didaktiky učenia – technológia učenia predstavila 147 odborných prác. Bola to prvá príležitosť, že v tejto sekcii boli prizvaní na účasť i súťažiaci zo zahraničia. Univerzitu J. Selyeho reprezentovali štyria študenti z Pedagogickej fakulty. Zúčastnili sa v troch sekciách. Tí študenti, ktorí sa dostanú až sem, splnia mnohé súťažné podmienky, čiže sú zároveň i víťazmi. Je pre nás veľkou radosťou, že z nich v sekcii „Predprimárne vzdelávanie – učenie a podpora učenia“ 1. miesto dosiahol tvorivý pár Anna Nagy a Emese Tóth, študentky Pedagogickej fakulty predprimárneho vzdelávania. Názov ich práce je: „Prieskum stravovacích a pohybových zvyklostí detí predprimárneho veku“. K 1. miestu dostali ešte pozvanie na konferenciu AGTEDU a zároveň možnosť publikovať v GRADUS publikácii. 

I touto cestou gratulujeme obidvom študentkám, ktoré sa usilovne pripravovali na túto súťaž. Bc. Barbara Ágh svoju súťažnú prácu prezentovala v sekcii „Pohybová kultúra  a zdravoveda“. Jej práca niesla názov „Porovnanie meraní NETFIT v Maďarsku a na Slovensku v kruhu žiakov 1.stupňa základnej školy“. Vedúcim ich prác bola PaedDr. Beáta Dobay, PhD. vedúca Katedry telesnej výchovy. Bc. Erika Bence, študentka Pedagogickej fakulty v rámci sekcie „Umelecká výchova“ prezentovala súťažnú prácu „Kohútia metóda v materskej  škole“. Je pre nás radosťou, že  dostala zvláštne ocenenie. Vedúcou jej témy bola Tóth Bakos Anita, PhD. vyučujúca Pedagogickej fakulty. Sme hrdí na našich študentov, ktorí takto prispievajú k dobrému menu našej univerzity i fakulty vo vedeckom živote.


ŠVOČ : Katedra telesnej výchovy a športu
 
V Univerzitnom kole Študentskej vedeckej konferencií v sekcií Výchovné vzdelávanie študentka 1. ročníka perdprimárneho vzdelávania  Íro Kitti sa umiestnila na 3. mieste s prácou názvom „Hodnotenie loptových zručností v primárnom vzdelávaní“. Gratulujeme našej študentke!   Školiteľkou práce bola PaedDr. Beáta Dobay, PhD., vedúca Katedry telesnej výchovy a športu.


Lyžiarsky kurz 2019

V dňoch od 25.2 do 2.3.2019 sa uskutočnil lyžiarsky kurz UJS v Nízkych Tatrách, na ktorom sa zúčastnilo 20 poslucháčov z Pedagogickej fakulty Univerity J. Selyeho spolu s pedagógmi Katedry telesnej výchovy a športu PF UJS. Študenti úspešne absolvovali metodickú, praktickú a teoretickú časť výcviku. Po večeroch sa spoločne zabávali a zašportovali v aeráli hotela.


Medzinárodný turnaj medzi univerzitami Karpatskej kotliny

V dňoch 28. februára do 2. marca 2019 reprezentanti Univerzity J. Selyeho vo futsale  a v basketbale sa zúčastnili na Medzinárodnom turnaji medzi univerzitami Karpatskej kotliny. Organizátorom  podujatia bola Univerzita ELTE v Budapešti. Na veľkolepom podujatí po ťažkých zápasoch naši hráči družstva futsalu sa umiestnili v strede tabuľky.
 
Reprezentanti futsalu: András Nyári (Pedagogická fakulta),  Bence Lakatos (PF), Máté Incédi (PF), Kornél Krupanszky (Ekonomická fakulta), Zsolt Birkás (EF), Szilárd Csápai (EF), László Hodosy (EF), Lajos Belák (PF), René Gyetven (EF).
Reprezentanti basketbalu: Zoltán Medárd Rada (EF), Bence Csúsz (EF), József Fíger (EF),  Imre Kianek (EF), Dávid Szabó (EF), Igor Kürthy (EF), Ádám Páldi (EF), Balázs Balog (PF), Erik Csóka (PF).


Študenti PF UJS na pútnickej výstave

21. februára 2019 počas raňajších hodinách sa študenti I. ročníka z odboru Pedagogiky a vychovávateľstva sa namiesto učební zišli v hlavnej budove Jozefa Szinnyeiho na Eötvöšskej ulici v Komárne. V rámci predmetu Pedagógia voľného času poslucháči mohli získať poznatky na vysokej úrovni týkajúc sa organizovania, a aby sa teória stala praxou, na návrh vedúcej Katedry telesnej výchovy na Pedagogickej fakulte J. Selyeho PaedDr. Beaty Dobay PhD. poslucháči mohli navštíviť túto jedinečnú a nevšednú Biblickú výstavu. Obecenstvo ako prvé omámila prednáška lektora Milana Surmana, ktorý s historickým prehľadom upriamil pozornosť na posolstvo Biblie, ktorá je platná aj pre ľudí v súčasnosti. Táto interaktívna prednáška sa konala v slovenskom jazyku, pričom jeden miestny knihovník zabezpečil tlmočenie pre maďarsky hovoriacich účastníkov, aby aj oni mali zisk z tejto kultúrno-historickej prednášky. Táto pútnicka výstava s názvom Biblia na cestách nám poskytla veľa zaujímavostí, ako napr. vystavené Biblie, Modlitby a Žoltáre napísané v rôznych jazykoch. Knižnica taktiež ponúkla miesto aj takým pokladom, ktoré boli napísané v roku 1600, tiež sme mali tú česť vidieť pozlátené, vode odolné a kovové zriedkavosti. Dnešnú digitálnu mládež najviac zaujala špeciálny MP3 prehrávač (fungujúci na slnečnú energiu), ktorý dokáže prehrať Bibliu v pidgin-anglickom jazyku pre miestnu negramotnú populáciu v Papua - Novej Guinei. Získali sme doživotný zážitok tým, že sme mali možnosť obdivovať tie knihy a zvitky, ktoré prežili i napriek vojen a prírodných katastrof. Sme vďační pani doktorke Dobay, že sa naša svetová perspektíva obohatila s takouto mimoriadnou hodinou, a že osobne sme mali tú možnosť obdivovať túto pútnickú výstavu. 


Medzinárodný folklórny festival v Thaisku

Január 2019: Univerzitu J. Selyeho resp. Pedagogickú fakultu reprezentovala na medzinárodnom folklórnom festivale v thajskej provincii Kanchanaburi členka Svetovej organizácie World Leisure Beáta Dobay, vedúca Katedry telesnej výchovy PF UJS. Na podujatí, ktoré sa konalo na viacerých stanovištiach, sa zúčastnili predstavitelia 14 krajín, ktorí predniesli ukážky z vlastných tradícií. Vystúpenie na jednom z miest festivalu pri moste cez rieku Kwai poctil svojou prítomnosťou aj patrón podujatia, bývalý predseda vlády Thajska. Z viacdňového podujatia sa vrátila vedúca katedry obohatená čestným diplomom a pohárom, ktorý prevzali zástupcovia Univerzity J. Selyeho. Pohár následne odovzdala Györgyovi Juhászovi, rektorovi UJS.


Dobročinný ples

Dňa 15.12.2018 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku už piatykrát zorganizoval dobročinný ples. Okrem dobrej nálade a vynikajúcej organizácii som sa stretla súčasnými a bývalými študentami Univerzity J. Selyeho, ktorí hrdo spomínaju na svoju alma mater, na našu univerzitu, ako aj konkrétne na Pedagogickú fakultu. Dobrú náladu potvrdzuje aj naša spoločná fotka. Pre mňa osobne bola veľká radosť, že väčšina našich bývalých absolventov nesú ďalej toto šľachetné povolanie. PaedDr. Beáta Dobay, PhD.


Projekt „Žiť vedomo“

Dátum podujatia: 24. november 2018. 12. 05. Téma podujatia: Projekt „Žiť vedomo“ na Univerzite J. Selyeho; pomoc poslucháčov Pedagogickej fakulty UJS pri organizovaní podujatia „Žiť vedomo“. Hlavné aktivity podujatia: správna životospráva a ochrana prírody. Účastníci podujatia: Károly Vajkai, Csilla Téglás, Timea Timlerová, Dávid Nagy, Ágnes Varga, Sztela Járosi, Mihály Ladič.


Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

Dátum podujatia: 9.11.2018. Téma podujatia: Projekt 3. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami... Účastníci podujatia: Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho, odbor Predškolskej a elementárnej pedagogiky, Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Choreografkou tanca bola Andrea Hodeková, spoločné vystúpenie sa uskutočnilo 9. novembra. Pochvala patrí študentkám z tretieho ročníka Predškolskej a elementárnej pedagogiky: Jennifer Vázquez Duarte, z druhého ročníka: Fruzsina Póta, Petra Cseh, Sztela Járosi, a z prvého ročníka: Mónike Lavovej a Betti Kesziovej.


Multifunkčné ihrisko pre detí predškolského veku

Dátum podujatia: 24.10. 2018. a 9.11. 2018. Téma: Zriadenie multifunkčného ihriska pre detí predškolského veku, resp slávnostné odovzdanie ihriska. Miesto: Športové centrum UJS, Hradná, Komárno. Napriek nepriaznivému počasiu patrí veľká pochvala našim študentom: Balázs Kancler, András Nyári, Bence Laki, študenti prvého ročníka, študijný odbor Pedagogika a vychovávateľstvo. Účastníci: Detičky z materskej školy z ulice Františkánov v Komárne. Detičky z tejto materskej školy už druhý rok pravidelne navštevujú športové centrum UJS, ale tento slávnostný deň bol pre nich predsa iný: zašportovať si mohli ako prví na novom multifunkčnom ihrisku, čo si veľmi užili.


„Pohybom ku zdraviu“

24.10.2018 Program pre najmenších: „Pohybom ku zdraviu“ na pôde Univerity J. Selyeho. Do Športového centra Univerzity J. Selyeho zavítala skupina 140 detí z miestnych materských škôl. Spoluorganizátorom podujatia bola Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS, OS a OÚVZ. Účastníci podujatia: Melinda Katona a Réka Posvancz, študentky prvého ročníka Predškolskej a elementárnej pedagogiky. Obsah a téma podujatia: šport, správna životospráva, racionálna strava. 


„Pohybom ku zdraviu“

24.10.2018 Program pre najmenších: „Pohybom ku zdraviu“ na pôde Univerity J. Selyeho. Do Športového centra Univerzity J. Selyeho zavítala skupina 140 detí z miestnych materských škôl. Spoluorganizátorom podujatia bola Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UJS, OS a OÚVZ. Účastníci podujatia: Melinda Katona a Réka Posvancz, študentky prvého ročníka Predškolskej a elementárnej pedagogiky. Obsah a téma podujatia: šport, správna životospráva, racionálna strava. 


Kurz táborenia v Nízkych Tatrách

V dňoch od 28. septembra do 2. októbra 2018 v rámci predmetu „Kurz táborenia” sa organizoval turistický kurz v Nízkych Tatrách, na ktorom sa zúčastnilo 71 študentov z Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Spolu s pedagógmi Katedry telesnej výchovy a športu, študenti úspešne absolvovali trate, vychutnali si prekrásne prostredie jesennej prírody, a po teoretických prednáškach pripravovali bohaté voľnočasové programy.


17.09.2018 V dňoch od 3. septembra do 9. septembra 2018 Katedra telesnej výchovy a športu na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho usporiadala  cykloturistiku. Pod vedením pedagógov a vedúcej  katedry PaedDr. Beate Dobay, PhD. poslucháči počas týždňa úspešne absolvovali trate medzi Štúrovom, Ostrihomom, Kolárovom, ktoré v niektorých dňoch boli dlhé viac ako 70 kilometrov. Poslucháči počas kurzu okrem fyzickej záťaži boli oboznámené aj so základnými  pravidlami bezpečnosti cestnej premávky, a mali možnosť rozšíriť si teoretické poznatky týkajúce sa cykloturistike, a o táborení.

 

Plavecký výcvik 2018

04.06-09.06. 2018 V dňoch 4. až 9. júna 2018 sa uskutočnil plavecký výcvik organizovaný Katedrou telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho. Počas výcviku študenti mali možnosť získať praktické a teoretické vedomosti nie len od pedagógov Katedry telesnej výchovy a športu našej fakulty, ale aj od pedagógov iných tunajších ako aj zahraničných univerzít, ktorí aj tento rok prijali pozvanie na plavecký výcvik. Všetkým ďakujeme za účasť!


Medzinárodná vedecká konferencia „Športová veda v pohybe”

17,-19.05.2018 Od 17. do 19. mája 2018 Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho organizovala vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom  „Športová veda v pohybe”.  V rámci nej boli pozvané prednášky rôznorodého charakteru. Zaoberali sa o. i. so športovým turizmom, ale odznela aj prednáška o zdravej životospráve či najčastejších chorobách, ktoré sa vyskytujú na Slovensku. Záujemcovia si mohli vypočuť nové informačné metódy vo vyučovacom procese v rámci športovej vedy, vyskúšať si skok na lyžiach či rovnováhu vo výške stodvadsať poschodí. Na konferencii sa zúčastnilo deväť univerzít z troch štátov. Po teórii bola možnosť aj na športovanie (cykloturistika, splav, plávanie). Podujatie prebehlo vo vynikajúcej nálade, počas ktorého sa každý zúčastnený určite obohatil s novými vedomosťami.


,,Duna Regatta” : Súťaž v plážovom volejbale

05.05.2018 Študenti našej univerzity dostali pozvanie po 1. krát na súťaž „Duna Regatta“ do Budapešti, ktorá sa konala 5. mája 2018. Univerzitu UJS reprezentovali na súťaži v plážovom volejbale nasledovní študenti: Henrieta Rigla (PF 3.PPdb), Viktória Kunkelová (EF), Tomáš Záchensky (EF), András Jankó (EF). Veľkolepá medzinárodná súťaž sa odohrala na nábreží Dunaja, organizátorom podujatia bola Technická univerzita v Budapešti (BME). Pri ťažkých zápasoch na súťaži sa naši reprezentanti výborne držali, ale ani napriek veľkej snahe sa im nepodarilo získať umiestnenie.


Vytvorenie výskumnej siete pre cestovný ruch, rekreáciu a zdravie

16.-18.04.2018 Vedúca katedry telesnej výchovy a športu na Univerzite J. Selyeho PaedDr. Beáta Dobay, PhD., sa zúčastnila ako pozvaná prednášateľka v rámci projektu EFOP-3.6.2-16-2017-00003 "Vytvorenie výskumnej siete pre cestovný ruch, rekreáciu a zdravie". Podujatie sa konalo 16. - 18. apríla 2018. Uskutočnili sa prezentácie o možnostiach rekreácie na Slovensku a o prítomnosti športového cestovného ruchu na Slovensku v zimnom aj v letnom období.


23 - 24. marca 2018 - vedúca katedry telesnej výchovy  a športu na Univerzite J. Selyeho v PaedDr. Beáta Dobay, PhD. sa zúčastnila na medzinárodnom stretnutí, na Univerzite  Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Kar – Pedagogickej Fakulty, kde sa zaoberali s medzinárodným projektom: Komplexná a komparatívna analýza interakcií pravidelnej podpory zdravia, kvality života, motorických zručností a zloženia tela medzi žiakmi žijúcimi v Karpatskej kotline v rámci maďarskej – rumunskej - slovenskej spolupráci (EFOP-5.2.2-17-20017-00035). Počas stretnutia  prezentovali rôzne metódy, ktoré budú aplikovať pri výskume. V akademickom roku 2018/2019 výskum bude realizované medzi prvákmi základnej školy, kde budú používané dotazníky pre deti a rodičov, merania zloženia tela a testy pre motorických zručností. Prvé rokovania sme začali v Komárne u základných školách s vyučovacím jazykom maďarským, kde riaditelia školy postavili pozitívne k tomuto veľkému  prieskumu.


Titul „Cena Rektora „ Univerzity J. Selyeho

Na 44. medzinárodnom pouličnom behu, Komárom-Komárno boli udelené  už po druhý krát ceny rektora UJS pre študentov  v dvoch kategoriach (muži, ženy). Medzi poslucháčmi Univerzity J. Selyeho, ktorý sa zúčastnili na behu, titul “cena Rektora“ získali:

Ágh Barbara – 3.PPdb
Tihanyi Gábor – 3. PHMdb

V kategórií pre univerzít žien:

2. miesto Ágh Barbara  UJS  3.PPdb
3. miesto Gerencsér Bettina UJS 2. PPdb

Novinkou tohto ročníka bolo usporiadanie  beh pre najmenších tkzv. MINI KK, pod vedením Barbara Ágh, študentkou našej univerzity.(predškolská a elementárna pedagogika). V tejto discíplíne sa zúčastnilo 370  detičiek, a z nich bolo 165  v predškolskom veku. Samozrejmosťou tejto disciplíny bolo že každý malý bežec získalo medajlu, ale aj veľkú pochvalu.

Pedagógovia Katedry Telesnej Výchovy a športu, z pedagogickej fakulty sa  taktiež aktívne zapájali do sútaže.Vedúca katedry PaedDr. Beáta Dobay, PhD je členkou organizačného tímu, spoločná rozcvička  bolo realizované pod vedením, PaedDr. Petra Žideka. Veľkú vdaku musíme vysloviť poslucháčom našej univerzity pedagogickej fakulty(predškolská a elementárna pedagogika, II. ročník)46 študentov  ktorý takisto pomáhali v organizovaní súťaže.

Na 44. pouličnom behu sa zúčastnilo skoro 1000 bežcov, a z celkového počtu 30 účastníkov z niektorej slovenskej(Univerzita M. Bela, Slovenská Technická Univerzita, Univerzita Konského)  alebo zahraničnej univerzity(Debrecínska Univerzita, Óbudai Egyetem,  Univerzita Szechenyiho z Győru.)

Našu univerzitu mimo poslucháčom univerzity  reprezentovalo aj niekoľko zamestnancov, na čo sme právoplatne hrdý.

Gratulujeme!


Vizitka hodiny telesnej výchovy

Na Univerzite J. Selyeho v apríli 2018 študentky druhého ročníka predškolskej elementárnej pedagogiky absolvovali hodinu telesnej výchovy vo veľmi dobrej nálade. Študenti sa oboznámili cvičenia s švédskou lavicou. Dobrú náladu hodiny nám pripomínajú nasledovné fotografie. Fotky fotila Sabina Takács (študentka druhého ročníka).


Pohár univerzít Karpatskej kotliny
 
01.03.2018 V dňoch 1. až 3. marca 2018 reprezentanti Univerzity J. Selyeho v basketbale a vo futsale sa zúčastnili na medzinárodnom športovom turnaji Pohár univerzít Karpatskej kotliny. Organizátorom  podujatia bola Univerzita ELTE v Budapešti. Na veľkolepom podujatí po ťažkých zápasoch hráči našich dvoch družstiev sa umiestnili v strede tabuľky.

Futsal, hráči: Ákos Valent (PF), Máté Incédi (PF), Viktor Kovács (PF), Attila Patay (PF), Benjamin Nagy (PF), Kornél Krupanszky (EF), Zsolt Birkás (EF), Szilárd Csápai (EF), Krisztián Dohorák (EF), Kristóf Szombat (EF), László Hodosy (EF). 

Basketbal, hráči: Medárd Zoltán Rada (EF), Bence Csúsz (EF), Máté Sándor Dodonka (EF), József Fíger (EF), Imre Kianek (EF), Ádám Dávid Szabó (EF), Igor Kürthy (EF), Ádám       Páldi (EF), Balázs Balog (PF).

Les2Alpes - Francúzsko

Traja študenti pod vedením vedúcej Katedry telesnej výchovy a športu PF UJS  Beáty Dobay sa zúčastnili obsažného lyžiarskeho kurzu vo Francúzsku. Počas týždňového pobytu sa dôraz nekládol len na vynikajúce lyžiarske zjazdy a okolité zasnežené štíty, ale aj na odborné zdokonaľovanie sa.

Pre viacerých z nás  boli veľkou neznámou fyziologické vplyvy v nadmorskej výške, ktorá presahovala aj 3 400 metrov n. m. K týmto podmienkam bolo potrebné postupne sa prispôsobiť, čo však nám nespôsobilo žiadne ťažkosti. Podstatou pobytu bolo naučiť sa ovládať techniku carving, základy i nuansy organizovania lyžiarskeho kurzu, resp.  študenti mohli vyskúšať aj simuláciu záchrany pri lavínovom nebezpečenstve. Aj na základe uvedených aktivít sa tento lyžiarsky kurz  hodnotil ako mimoriadne úspešný.


9. ročník Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Katedra telesnej výchovy PF a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadali 9. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu. Viac ako sto detí z materských škôl dostalo od organizátorov zdravé občerstvenie a nápoj a zúčastnili sa pohybových hier​ a zážitkových aktivít zameraných​ na zdravý životný štýl.


Turistický kurz na Pedagogickej fakulte UJS

V dňoch  2.10-7.10 2017 sa uskutočnila turistika v Nízkych Tatrách, na ktorej sa zúčastnilo 50 študentov z dvoch fakúlt Univerzity J. Selyeho a pedagógovia z Katedry telesnej výchovy a športu. Študenti úspešne absolvovali trate, a po teoretických prednáškach sa večer spoločne zabávali.


V dňoch 23. - 25.6.2017 sa študenti a vyučujúci UJS zúčastnili na pretekoch vo veslovaní na dračích lodiach v Szarvasi. Na pretekoch súťažili skupiny rôznych univerzít a posádka lode UJS sa umiestnila na 2. mieste. Organizátorom veľkolepého podujatia bola tamojšia Univerzita Svätého Štefana.

Posádka UJS:

Fábik Flóra
Bódis Norbert
Juhász Panni
Dohorák Krisztián
Sánka Gábor
Incédi Máté
Tóth Gábor
Molnár Bence
Hodosi László
Birkás Zsolt
Méry Katalin
Valent Ákos
Záhensky Tamás
Tihanyi Gábor
Tarczi Pál
Molnár Attila
Horváth Ádám
Patay Attila
Szabó Péter –  asistent
PaedDr. Židek Peter  -  asistent, vedúci družstva


5. – 10. 06. 2017: Katedra telesnej  výchovy a športu Univerzity J. Selyeho aj v tomto roku usporiadala plavecký výcvik. Vedúcou kurzu bola  PaedDr. Beáta Dobay, PhD. Okrem vyučujúcich katedry  Pétera Szabóa a PaedDr. Petra Žideka prednášali aj pedagógovia tuzemských a zahraničných univerzít: Dr. habil Miklós Bánhídi, PhD. – z Univerzity Istvána Széchényiho, Dr. habil Melinda Bíró, PhD. a Dr. habil. Anetta Müller,PhD. - z Debrecínskej univerzity, Mgr.Gabriel  Buzgó, PhD. z Univerzity Komenského.


23-24. mája 2017 v Košiciach bolo usporiadané  Celoslovenské finále univerzít v basketbale. Nitriansky kraj reprezentovalo mužstvo Univerzity J. Selyeho s nasledovnými hráčmi:

Balázs Balog  (PF, SJ-AJdb, 3. roč.)

Bence Csúsz (EF, PHMdb, 3. roč.)

Dodonka Sándor Máté (EF, AIdb, 2. roč.)

Nándor Kovács (PF, I-HIdb15, 1. roč.)

Ádám Páldi (EF, PHMdb, 2. roč.)

Igor Kürthy (EF, AIdb, 1. roč.)

Szabó Ádám Dávid  (EF, PHMdb, 2. roč.)

Fodor László (EF, PHMdb, 1. roč.)

Na fotke :

Horný rad z prava: László Fodor, Igor Kürthy, Bence Csúsz, Balázs Balog, Ádám Dávid Szabó, Sándor Máté Dodonka,  PaedDr. Peter Židek - vedúci

Dole: Ádám Páldi, Nándor Kovács

 


27. mája 2017 sa konal ,,Žitnoostrovský pohár : Medzinárodný turnaj v zápasení vo voľnom štýle“, kde študentka Pedagogickej fakulty UJS, Mária Juhászová (1. roč., PPdb) sa umiestnila na 1. mieste v zápasení vo voľnom štýle. Gratulujeme!

 


Na Univerzite v Debrecíne, ktorá sa zaoberá športovou tematikou multidisciplinárne,  sa 8. marca 2017 konala prezentácia knihy zameranej na telesnú  výchovu a šport mládeže žijúcej na území Karpatskej kotliny. Kancelár univerzity Zoltán Bács privítal knihu  s názvom “Értékteremtő testnevelés - Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében”, ktorá predstavuje športové aktivity mládeže a dospelých z okolitých štátov. 

Zo Slovenska do tejto zbierky publikovala vedúca katedry telesnej výchovy a športu PF UJS PaedDr. Beáta Dobay, PhD.. V príspevku rozoberala súčasné rekreačné športové aktivity dospelých na Slovensku, zamerané na okresy  Komárno, Nové Zámky a Dunajská Streda. Foto: Debrecínska Univerzita.


Majstrovstvá univerzít Karpatskej kotliny

V dňoch 2. a 3. marca 2017 sa reprezentanti UJS zúčastnili na Majstrovstvách univerzít Karpatskej kotliny v basketbale a futsale. Súťaž sa konala na Univerzite ELTE v Budapešti. Na  veľkolepom podujatí sa naše družstvo umiestnilo vo futsale zo šestnástich družstiev na 9. mieste, a basketbalové družstvo UJS na treťom  mieste.

Gratulujeme!


Na Univerzite UJS v Komárne vedúca katedry telesnej výchovy a športu, PaedDr. Beáta Dobay, PhD. a prodekan Pedagogickej fakulty pre rozvoj a medzinárodne vzťahy  Dr. habil  Ing. István Szőköl, PhD. privítali vzácnych  čínskych  profesorov: Zhou Lijun, profesor, vedúci Katedry športových vied Univerzity  Zhejiang, Wang Jian professor  a Zhou Yongping profesor.

Počas návštevy vyučujúci našej Univerzity, a profesori z Číny sa dohodli na vzájomnej spolupráci  medzi  Univerzít.


Študenti  Pedagogickej fakulty a Ekonomickej fakulty UJS a vyučujúci Katedry telesnej výchovy a športu  reprezentovali našu univerzitu na V. SZIE REGATTA súťaži v Sarvaš v Maďarsku 24. -26. júna 2016. Dračie lode mali absolvovať 200 m trate, náš tým z dvadsiatych lodí sa umiestnil na 6. mieste.


Názov: Svetové stretnutie mládeže v Číne z pohľadu študentky Univerzity J. Selyeho - zážitkové rozprávanie (Týždeň vedy)
Organizátor:    Katedra telesnej výchovy a športu PF UJS
Spoluorganizátor:    
Miesto konania:    Univerzita J. Selyeho – Konferenčné centrum UJS
945 01 Komárno
Termín konania:    10. novembra 2015       09:45
Typ podujatia:    Prednáška
Popis:    Svetové stretnutie mládeže v Číne z pohľadu študentky Univerzity J. Selyeho – zážitkové rozprávanie
Kontaktná osoba:    Meno: Dobay Beáta
e-mail:
Web:

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.