Doktori képzés

Alapinformációk  

A doktoranduszi képzés az aktuális tudományos ismeretek elsajátításán, valamint a hallgató ezekhez történő hozzájárulásán, önálló tudományos kutatásán alapszik. A tanulmányi program célja, hogy magasan képzett szakembereket és tudósokat képezzen. A doktoranduszi képzésre az jelentkezhet, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. A tanulmányi idő hossza nappali tagozaton legalább 3 év, legfeljebb 4 év. Levelező tagozaton a képzés hossza nem lehet több 5 évnél. A doktoranduszi képzés egyéni tanulmányi terv alapján történik. A képzés végzősei tanulmányaik befejezése után „philosophiae doctor”, röviden „PhD.” tudományos fokozatot szereznek.

A Selye János Egyetem Tanárképző Karán két szakon zajlik doktoranduszi képzés:

Tanulmányi szak: 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok
Tanulmányi program: Történelemdidaktika  – nappali (ösztöndíjas) és extern (tandíjköteles) 

Tanulmányi szak: 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok
Tanulmányi program: Neveléstudomány  – nappali (ösztöndíjas) és extern (tandíjköteles)

A doktoranduszi képzés általános alapelvei a Selye János Egyetemen: itt

Eljárási folyamat a külföldön szerzett mesterszintű végzettség elismertetése esetében ITT.

Általános információk a doktoranduszi képzéssel kapcsolatban:

Mgr. Bartalos Lilla
tanulmányi referens
Iroda: TKK 217
e-mail: 
telefon: 00421-35-3260-807

Neveléstudomány tanulmányi program

Tanulmányi program:  Neveléstudomány

Tanulmányi szak: 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok

A doktori képzés három részből áll:

1. tanulmányi rész (előadások, szemináriumok és önálló tanulmányok),
2. tudományos rész (tudományos kutatás, publikációk); és
3. pedagógiai rész (tanítás - csak nappali tagozatos hallgatók számára és egyéb kapcsolódó tevékenységek).

A felsőoktatás harmadik szintjén a Neveléstudomány tanulmányi program a Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok képzési szak szerves részét képezi. Célja a pedagógiai elmélet és gyakorlat, valamint a kapcsolódó tudományágak kutatásához szükséges tudományos oktatás biztosítása az oktatás minden szintjén, így a felnőttképzésben is, valamint alkalmazása az iskolai gyakorlatban.

A doktori program a tanulmányi részben törekszik:

- a hallgatók ismereteinek elmélyítésére a nevelés és oktatás aktuális filozófiai, szociokulturális, pedagógiai-pszichológiai, történelmi-társadalmi összefüggéseinek és azok megoldási lehetőségeinek függvényében, valamint

- a hallgatók neveléstudományi ismereteinek elmélyítésére, a pedagógiai és rokon tudományok területén végzett tudományos kutatások legújabb állásáról és eredményeiről szóló információk elmélyítésére, nemzetközi térben való elhelyezésére.

A doktori program tudományos részének célja:

- a hallgató irányított vezetése egy pedagógiai, tudományos probléma felismerésére és megoldására a választott szakterületen,

- a hallgató azon képességeinek fejlesztése, hogy az etikai elvek és a tudományos nyelvezet betartása mellett képes legyen saját tudományos munkájának következtetéseit megfogalmazni, azokat kompetens módon értelmezni, megvitatni és tudományos konferenciákon előadni, tudományos folyóiratokban publikálni.

Az SJE küldetése az anyanyelven való tanulás lehetősége és a felsőfokú oktatás és neveléstudományok területén a nemzeti kisebbség nyelvén történő felsőfokú végzettség megszerzésének lehetővé tétele. Ez a tanulmányi program lehetővé teszi a Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok szakon végzettek számára, hogy legmagasabb, harmadik szintű felsőfokú végzettséget szerezzenek egy nemzeti kisebbség nyelvén.

Az oktatási folyamatban hangsúlyozzuk a képzések európai, nemzetközi, transzdiszciplináris és inkluzív dimenzióinak, valamint a végzettek nyelvi kompetenciájának szükségességét. A tanulmányi program a saját kutatás eredményeinek a pedagógiai folyamatba való átültetésének eljárásait alkalmazza az oktatás szintjének és a tanulási eredményeknek megfelelően.

A hallgatók a tanulmányokat egyéni tanulmányterv szerint, a témavezető irányításával végzik. A képzés elvégzése után a diplomások megkapják a "philosophiae doctor", rövidítve "PhD." tudományos fokozatot.

A doktori tanulmányokat végzettek pedagógiai vagy tudományos kutatóként találhatnak állást egyetemi, akadémiai és egyéb oktatási, tudományos kutatási, előrejelzési, statisztikai intézményekben és európai jellegű intézményekben. Szakmailag képes egyetemi oktatói munkát végezni, elméleti és alkalmazott kutatásban dolgozni, innovatív koncepcióalkotóként, programmunkásként, értékelőként dolgozni az oktatás és nevelés államigazgatásában. A pedagógiai alkalmazottakról és a szakmai alkalmazottakról szóló 138/2019. sz. törvény értelmében regionális oktatásban dolgozó pedagógusként is elhelyezkedhet.

(1) Felvételi követelmények SJE TKK 2024/2025 – Neveléstudományi doktori tanulmányi program (itt)
(2) Disszertációs témák – Neveléstudomány – 2024/2025: (itt)
Disszertációs témák – Neveléstudomány – 2022/2023: (itt)
(3) A disszertáció kutatási terve (minta: itt)
(4) A neveléstudományi doktori szakbizottság tagjai, Tanulmányi szak: 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok

Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. (SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék, ) - elnök
Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. (SJE TKK Biológia Tanszék, ) - alelnök
Doc. Dr. univ. Csehiová Agáta, PhD. (SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék, ) - titkár
 
Prof. Dr. Ambrus Attila Józsefné Kéri Katalin, DSc. (SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék), )
Prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD. (SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék, )
Prof. Dr. Németh András, DSc. (SJE TKK Óvó- és Tanítóképző Tanszék, )
Prof. Dr. Pukánszky Béla István, DSc. (SJE TKK Neveléstudományi Tanszék, )
Prof. Dr. Tóth Péter, PhD. (SJE TKK Neveléstudományi Tanszék, )
Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. (SJE TKK Kémia Tanszék, )
PD Dr. phil. habil. Mészáros Attila, (SJE TKK Német Nyelv és irodalom Tanszék, )
Mgr. Szarka Katarína, PhD. (SJE TKK Kémia Tanszék, )
Dr. habil. Márkus Éva, PhD. (ELTE, TOK, Budapest)
 
(5) Témavezetők
 

(6) A neveléstudományi doktori szakbizottság szervezési és működési szabályzata (itt)

(7) Doktoranduszok

Doktoranduszok a 2023/2024-es akadémiai évben – Neveléstudomány (itt)

Doktoranduszok a 2022/2023-as akadémiai évben – Neveléstudomány (itt)

Történelemdidaktika tanulmányi program 

Tanulmányi program:  Történelemdidaktika
 
Tanulmányi szak: 1.1.10 Szakdidaktika, 2019.09.01. után 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok
 
(i) Felvételi követelmények UJS TKK 2023/2024 – Történelemdidaktika: (itt) és (itt)
(ii) Disszertációs témák – Történelemdidaktika - 2023/2024: (itt)
(iii) A disszertáció kutatási terve (minta: itt)
(iv) Doktori Szakbizottság: Tanulmányi program: Történelemdidaktika, Tanulmányi szak: 1.1.10 Szakdidaktika, 2019.09.01. után 38. Pedagógusképzés és pedagógiai tudományok
 
Prof. Dr. Tóth Péter, PhD.   
Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD., elnök
Dr. habil. Simon Attila, PhD. 
Dr. habil. Szarka László, CSc. 
Dr. habil. Popély Árpád, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. 
Dr. habil. PaedDr. Keserű József, PhD.
Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, DSc. 
Prof. emerita F. Dárdai Ágnes
Dr. habil. Kaposi József, PhD.

(v) A Történelemdidaktika PhD program Szervezeti és működési szabályzata (itt)

(vi) Doktoranduszok

Doktoranduszok a 2023/2024-es akadémiai évben – Történelemdidaktika (itt)

 

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.