Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

Leírás

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék  elsődleges feladata az angol nyelv és irodalom tanárképző szakok oktatásának biztosítása. A tanszék ezen kívül biztosítja az egyetem nem nyelvi szakos hallgatóinak angol (szak)nyelvi képzését is. A szakon módszertani, nyelvészeti és irodalmi tárgyakat hallgatnak a diákok.

Mivel elsősorban tanárképző szakokról van szó, különös hangsúlyt fektetünk a szakmai, pedagógiai gyakorlatra, a legfrissebb és leghatékonyabb tanítási módszerek elsajátítására, valamint a hallgatók nyelvi felzárkóztatására, vagyis az angol nyelv ismeretének tökéletesítésére. A hallgatók átfogó irodalmi, irodalomtörténeti valamint nyelvészeti képzésben részesülnek, ezen kívül országismeretet, kultúrtörténetet és fordításelméletet is tanulnak.

>> tovább a tanszék honlapjára

Titkárság

Mgr. Hanusz Szilvia

tel: 00421 (35) 3260 754
iroda: T313

Kutatás

A Tanszék jelenleg a következő kutatási projektbe kapcsolódik be:

KEGA projekt  (2019-2021)
006UJS-4/2019 A kreativitás fejlesztése és az angol nyelv kreatív oktatása az általános és középiskolákban
Projektvezető: PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
A projektben résztvesznek:
Dr. habil. Tóthné Litovkina Anna, PhD.
Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD.
PaedDr. Zolczer Peter
Mgr. Orsovics Yvette, PhD.
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD.
Mgr. Marosiová Renáta

A projekt száma: 002UJS-4/2016

Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov

Web-alapú aplikációk a tanárképzésben

KEGA projekt

Projekt résztvevő: PaedDr. Puskás Andrea, PhD.

A Tanszék főbb kutatási területei:

drámapedagógia az angol, mint idegennyelv oktatásában

diszlexiával angolul

közmondások és antiproverbiumok a nyelvoktatásban

fordítástudomány

Aktuális

Az SJE TKK Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének nemzetközi szimpóziuma a Tudomány és Technika Hetén

A szimpózium azokra a legújabb trendekre és változásokra összpontosít, amelyekkel az angol, mint idegennyelv oktatásának a Covid alatti és utáni időszakban szembe kellett néznie. A fő témakörök azokat a nehézségeket és kihívásokat vizsgálják, amelyekkel az angoltanároknak meg kellett küzdeniük, elhangoznak megoldási javaslatok, valamint olyan innovatív ötletek, melyek gyakorlati megoldásokat nyújthatnak. Az angol nyelv, irodalom és kultúra oktatásának módszertanáról Szlovákiából és Magyarországról érkező szakemberek tartanak előadásokat.


MEGHÍVÓ

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának
Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke

tisztelettel meghívja Önt a következő kötetek bemutatójára:

Puskás Andrea: The Methodology of Teaching English as a Foreign Language. Course 1. Žihárec: Bymoon, 2022.

Puskás Andrea: Gifted and Talented Learners in the Foreign Language Classroom. Brno: Tribun, 2021.

LENGYEL-MAROSI, Renáta. Culture and History of Great Britain: A textbook for university students of English as a foreign language. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2021.

LENGYEL-MAROSI, Renáta. The Culture and History of the United States of America: A workbook for university students of English as a foreign language. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022.

Pauliková, Klaudia, & Kálaziová, Ingrid: Language Skills in Practice. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2022.

Győri, Gábor: Lexical-Semantic Change as Cultural Categorization. (Inquiries into English and American Studies, VI). Pécs: Institute of English Studies, University of Pécs, 2019.

T. Litovkina, Anna, & Mieder, Wolfgang: Marriage Seen through Proverbs and Anti-Proverbs. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019.

T. Litovkina, Anna, Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina, Barta, Péter, Vargha, Katalin, & Mieder, Wolfgang. Anti-Proverbs in Five Languages: Structural Features and Verbal Humor Devices. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

A könyveket bemutatják a szerzők, angol nyelven.

A könyvbemutató időpontja:
2023. március 16.,  csütörtök 11:20

A  könyvbemutató helyszíne:
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, 402-es terem


Current Trends and Challenges in Teaching English as a Foreign Language

Az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék szeretettel meghív minden érdeklődőt a Tudomány és Technika Hete keretében rendezett online konferenciájára. Részletek a mellékelt programban találhatók.


Bridging Theory and Practice in Teaching English as a Foreign Language


Invitation dokumentum
Registration form dokumentum

Kedves Kollégák! Szeretettel meghívjuk Önöket az „EFL Teacher Training Workshop III. Improving Creativity in the English as a Foreign Language Classroom” c. workshopra.


INVITATION

REGISTRATION


 

Marosi Renáta publikációja a Cambridge Scholars Publishing kiadónál

2019 novemberében jelent meg Mgr. Marosi Renátának, az SJE Tanárképző Kar Angol Nyelv és Irodalom Tanszék oktatójának „Buddhism in P.L. Travers’s Mary Poppins Novels” c. tanulmánya a nemzetközileg elismert Cambridge Scholars Publishing kiadónál. A tanulmánykötet, amelyben a tanulmány megjelent, a 2017 januárjában megrendezett 13. Hungarian Society for the Study of English  (HUSSE) konferencián tartott előadásokból született meg.


Angoltanár-továbbképzés az Angol Nyelv és Irodalom Tanszéken

2019. november 11-én az SJE Tanárképző Kar Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke továbbképzést szervez alap- és középiskolai angoltanárok részére „EFL Teacher Training Workshop I. Improving Creativity in the English as a Foreign Language Classroom” címmel. A workshop keretén belül drámatechnikák és egyéb kreatív és innovatív tanítási formák kerülnek bemutatásra az angol, mint idegen nyelv oktatásában. Program


A TKK képviselete a VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencián

2019. október 3–4-én került megrendezésre a VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia, melynek az egri Eszterházy Károly Egyetem adott otthont. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát az Angol Nyelv és Irodalom, valamint a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói, illetve hallgatói képviselték a következő előadásokkal:

– Litovkina Anna (plenáris társelőadóként): Fókuszban a közmondásferdítések: kutatási irányzatok, eredmények és kihívások;

– Puskás Andrea: Társadalmi sztereotípiák revíziója a humor segítségével az Agymenők című amerikai szituációs komédiában;

– Marosi Renáta: Ki rakta újra össze Humpty Dumptyt?;

– Zolczer Péter: Humor a filmcímfordításokban;

– Istók Béla: Futball – humor – szóalkotás;

– Szöllősi Krisztián: „But can he do it in a cold rainy night in Britannia?” Internetes futballszurkolás és

maximasértés.

Litovkina Anna előadása és A humor működése című szekció vezetése mellett pódiumbeszélgetést folytatott Kormos Anett humoristával.


Interkulturális kompetencia-fejlesztés: Belgium - Magyarország - Szlovákia

2019.03.13-án az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék szervezésében interkulturális workshop valósult meg, melynek keretében a Tanárképző Karra ellátogattak az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatói és Belgiumból érkezett vendéghallgatói. A workshop folyamán előadások, foglalkozások és beszélgetések segítették a részvevőket, hogy megismerjék egymás kultúráját és érdeklődését.


Kortárs trendek az angol mint idegennyelv oktatásában

Az angol nyelvű szimpózium 2018. november 7-én adott teret 8 előadónak Szlovákiából és Magyarországról. Két szekcióban összesen 7 előadás hangzott el, melyek az angol mint idegennyelv oktatásának módszertani kihívásaival és lehetőségeivel foglalkoztak, érintve olyan témákat, mint inkluzív oktatás, közmondás kutatás és oktatás, az angol és szlovák mint idegennyelv oktatás összehasonlítása, videojátékok a nyelvórán, valamint az angol tanárképzés legaktuálisabb kérdései.

A tanulmányi program infrastruktúrája

Az Angol nyelv és irodalom tanulmányi program térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

 Az oktatás az Angol nyelv és irodalom tanulmányi programban a Selye János Egyetem Tanárképző Karán az alábbi tantermekben folyik:

T 105 (befogadóképesség 30 fő)
T 107 (befogadóképesség 30 fő)
T 109 (befogadóképesség 30 fő)
T 201 (befogadóképesség 45 fő)
T 213 (befogadóképesség 25 fő)
T 301 (befogadóképesség 40 fő)
T 306 (befogadóképesség 25 fő)
T 402 (befogadóképesség 34 fő)
T 404 (befogadóképesség 100 fő)
T 504 (befogadóképesség 25 fő)

Mindegyik tanteremben található beépített, VGA csatlakozóval ellátott projektor, amely lehetővé teszi a prezentációs technika használatát az oktatásban. A T109-es teremben interaktív tábla is működik. A T213-as terem szaktanteremként funkcionál. A tanulást különböző oktatási anyagok segítik. A szaktanterem felszereltségét alkotják: 1x lamináló, 1x SONY Alpha 6000 digitális fényképezőgép, 1x Logitech Z-130 reproduktor.

Módszertani társasjátékok az angol mint idegen nyelv tanítására:

  • Package: Tenses 2

  • Package: Conditional Sentences

  • Fun Card English Prepositions of Time and Place

  • Fun Card English Passive Voice

  • Fun Card English Irregular Verbs

  • Fun Card English Conditionals

b. A tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

c. A tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

d. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

e. A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportcentrum pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a Cantus Iuventus énekkarban érvényesülhetnek.

f. A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+ hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.