Biológia Tanszék

Leírás

A Biológia Tanszék feladatai közé tartozik az oktatás és a kutatás a biológia tudományterületén belül, továbbá a biológia tanítás módszertanának biztosítása. Célunk az egyetemi képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a hallgatóknak, illetve felkészíteni őket a pedagógiai munkára.

A tanszék tevékenységi területe:

 1. a biológia szakos tanári tanulmányi program hallgatóinak oktatása,
 2. többi tanárképzős hallgató számára a tanári alap keretében a biológiával kapcsolatos tantárgyak oktatása (Humánbiológia és az elsősegélynyújtás alapjai, Az elsősegélynyújtás alapjai és biológia a tanárok számára, Az ökológia és nevelés elmélete és módszertana, Az életkörnyezet globális kérdései, Humánökológia).
 3. az óvópedagógus- és tanítóképzés biológiával kapcsolatos tantárgyak oktatása (Az elsősegély alapjai, Az ökológia és környezeti nevelés elmélete és módszertana, A természetismeret alapjai, Természetismereti alapismeretek az alapiskola alsó tagozatán, Természetismeret módszertana)
 4. a GIK Vidékfejlesztés tanulmányi program biológiai és ökológiai tantárgyainak oktatása (Növénytermesztés, Kertészet, Állattenyésztés, Mezőgazdasági ismeretek, Agrártermelés természettudományi alapjai).
 5. a  RTK, Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás tanulmányi program keretében: Biodromális fejlesztés, Társadalomtudomány 1., Örökletes betegségek és a genetika alapjai, és az Egészségtudomány a gyakorlatban tantárgy oktatása.

A tanszék oktatói növénytant, állattant, embertant, mikrobiológiát, genetikát, biokémiát, ökológiát, geológiát oktatnak. Az oktatás gyakorlatias, a gyakorlatok és a szemináriumok mellett laboratóriumi gyakorlatokat vezetnek és terepgyakorlatokat szerveznek a hallgatók számára.

A Biológia Tanszék laboratóriumokkal is rendelkezik, így alkalmas a biológia tanulmányi program korszerű, gyakorlatorientált oktatásának megvalósítására. A tanszék személyi és tárgyi feltételei biztosítják a leendő pedagógusok szükséges szakmai tudásának és módszertani kultúrájának fejlesztését, a biológia-tanításhoz nélkülözhetetlen tanári kompetenciák kiteljesedését.

A tanszék tudományos tevékenysége többek között a flóra és fauna kutatására, az emberi populációk genetikai vizsgálatára, a fenntartható fejlődésre, az egészség- és környezettudatos magatartás kutatására, az ökológiai faktorok és a tejelő haszonállatok vizsgálatára terjed ki. A tanszék munkatársai tantárgypedagógiai és a biológia oktatásának módszertana témában is publikálnak.

Elérhetőség:
Postacím:
Biológia Tanszék
Tanárképző Kar
Selye János Egyetem
Bratislavská cesta 3322
P.O. Box  54.
94501 Komárno

Lokáció:
Hradná 21., Komárom (Komárno), Szlovákia
GPS koordináták: 47°45'26.7"N 18°08'22.6"E - 47.757417, 18.139611

Titkárság

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
iroda: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Kutatás

Enhancing volunteering and its recognition in higher education curriculaand on the labour market in Eastern Europe (VOLEE)

Project id: 2020-1-RO01-KA203-079899

2020 – 2022

Az önkéntesség elismerésének problémájára eddig csak alkalmanként születtek megoldások. Ez az innovatív projekt azt tűzte ki célul, hogy rendszerszerűen támogassa az önkéntes tevékenységeket, valamint hogy kidolgozza az önkéntesség felsőoktatásban való elismerésének rendszerét certifikáció és tantervfejlesztés formájában. Az önkéntesség szakmai tapasztalatként való elismerésére irányuló erőfeszítések szintén innovatívak. A diplomások már régóta küzdenek azzal a problémával, hogy nem rendelkeznek gyakorlattal, és ezért a potenciális munkaadók elutasítják őket. Projektünk a fiatal diplomások munkanélküliségének csökkentésére törekszik azáltal, hogy javasolja, az önkéntességet szakmai tapasztalatként ismerjék el, megkönnyítve ezzel az abszolvensek munkaerő-piaci integrációját. A projektben a helyi önkéntes tapasztalatok internacionalizációja is új irányt mutat. Ezt a célt egy egységes, az egész Európai Unióban használható önkéntes portfólió kidolgozásával kívánjuk elérni.

Sántha Ágnes, PhD., Universitatea Sapientia Din Municipiul Clujnapoca, Románia
Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., Univerzita J. Selyeho, Szlovákia
Jávorné Erdei Renáta, PhD., Debreceni Egyetem, Magyarország

 


Kollégánk sikere a ,,Mezőgazdasági tudományok” szekcióban

2019. szeptember. Ing. Pavol Makovicky, PhD részt vett a Szlovák Tudományos Akadémia mezőgazdasági intézetének (Slovenská spoločnost pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, SSPLPVV pri SAV) versenyében, amelybe Current Content tanulmánnyal lehetett nevezni. Az SJE Tanárképző Kar Biológia Tanszék tudományos munkatársa három tanulmányát nevezte a „Poľnohospodárske vedy“ című szekcióba, és a végső értékelésnél munkái a 4., 5. és 6. helyen végeztek. A 4. helyezett munka, amely eredetileg az Indian Journal of Animal Sciences-ben jelen meg, itt olvasható. Gratulálunk!


A tanszék tudományos tevékenysége többek között a flóra és fauna kutatására, az emberi populációk genetikai vizsgálatára, a fenntartható fejlődésre, az egészség- és környezettudatos magatartás kutatására, az ökológiai faktorok és a tejelő haszonállatok vizsgálatára terjed ki. A tanszék munkatársai tantárgypedagógiai és a biológia oktatásának módszertana témában is publikálnak.

Aktuális

Terepgyakorlat 2024

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának harmadéves biológia szakos hallgatói 2024. május 27-31. között a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretein belül ,,Állatani és embertani terepgyakorlaton“, míg a másodéves biológia szakos hallgatók ,,Növénytani terepgyakorlaton“ vettek részt Baján és környékén.

Az egyhetes program során a hallgatóknak alkalmuk volt megtekinteni Baja város nevezetességeit, ismerkedni az Eötvös József Főiskola hallgatóinak képviselőjével, megismerték a bajai Hajómalom működését, megkóstolták Baja legjobb Hungarikum Halászlevét és megtekintették a skanzent, ellátogattak Kölkedre a gólyafészkekhez és a Fehér Gólya Múzeumba, megismerkedtek a Duna-Dráva Nemzeti Park botanikai érdekességeivel, gímszarvasokat és vaddisznókat tanulmányoztak a vadmegfigyelőhelynél a Gemenci-erdőben, végigjárták a Molnárka tanösvényt, megismerkedtek a tradicionális halászati technikákkal, kenukban eveztek a Duna egyik mellékágán: Béda-Karapancsán a horvát határ mellett, majd túráztak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben ahol megfigyelték a helyi flórát és faunát, megtekintették a Pintér-kert Arborétumot, barangoltak a Tettyei Mésztufa-barlangban, Dávodon pedig részt vettek egy madárgyűrűzésen.


Natúra Tantúra

A Curie Környezetvédelmi Emlékversenyt immár 28. alkalommal rendezték meg Magyarországon. A Selye János Egyetem Biológia Tanszéke idén második alkalommal vállalta a felvidéki területi döntő megszervezését, melyen az alapiskolák 9. osztályos tanulói és a középiskolás diákok vettek részt 2024. február 19-én. Idén a felvidéki területi versenybe 25 csapat kapcsolódott be, 10 felvidéki iskolából.

A verseny folytatásaképpen 2024. május 9.-10. között került megrendezésre a Natúra Tantúra tanulmányi kirándulás, melyen a magyarországi és szlovákiai területi döntőn sikeresen részt vett diákok vehettek részt felkészítő tanáraikkal együtt. A két napos program során a résztvevőknek alkalmuk volt bebarangolni az Észak-Komáromi Erődrendszer rejtett, sötét folyosóit, helységeit, a merészebbek pedig sötétben is sétálhattak az erőd mélyén. A következő megálló a bátorkeszi (Bátorové Kosihy) hengermalom volt, melyet a tavalyi évben újítottak fel. Élményekkel teli látogatást tettek a Panthera tigrisparkban Tőrén (Turá), melynek területén több tucat állatfaj, köztük a felhős leopárd is él. Az esti program Búcson (Búč) a Vintop Karkó pincészetben zárult, a diákok este kipróbálhatták a három szabadulószoba egyikét is. A második nap délelőttjén a Felvidéki Lovasíjászok Vermes Törzsét látogatták meg Gútán (Kolárovo), ahol a jurtában egy történelmi bemutatót hallgathattak meg, ezután lovagolhattak és íjászkodhattak is a résztvevők. Ebéd után a GreenCopp paradicsomfarmra látogattak el szintén Gútán, ahol paradicsomkóstolóval egybekötött üvegházi vezetett túrát tartottak a farm dolgozói. A tanulmányút utolsó állomása a gútai hajómalom megtekintése volt, ahol a múzeumot és Európa leghosszabb fa hídját is megtekinthették a részvevők. A program lebonyolításában a Biológia Tanszék oktatóin kívül a mesterképzés első évfolyamos biológia szakos hallgatói is besegítettek. A programnak nagy sikere volt, kivételes élményekkel gazdagodtak mind a magyarországi, mind a felvidéki iskolák diákjai.

A rendezvényt az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatta.
Program megnevezése: Program Interreg Maďarsko-Slovensko

Rövidített megnevezés: EduCoop
Támogatás mérték EU alapból: 21 145 Eur
Internetes elérhetőség:  Fond malých projektov - www.spf-west.eu

Podujatie bolo podporene z Fondu malých projektov Programu Interreg Maďarsko-Slovensko.

Názov programu: Program Interreg Maďarsko-Slovensko
Skrátený názov (akronym) projektu: EduCoop
Výška finančnej podpory z EU: 21 145 Eur
Odkaz na webovú stránku Fondu malých projektov: www.spf-west.eu


A 28. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny szlovákiai területi fordulója a Selye János Egyetem TKK Biológia Tanszéke szervezésében

A SJE TKK Biológia Tanszékén 2024. február 19-én sikeresen lezajlott a 28. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny szlovákiai területi fordulója. A verseny célja, hogy a diákok megismerjék környezetüket, Magyarország értékeit, szépségét. A felvidéki területi fordulón a tanulók életkoruknak megfelelően 2 kategóriában  versenyeztek és az elméleti tudásuk mellett számot adhattak a gyakorlati készségeikről is. 

A 9.-10. osztályos kategória dobogós helyezettjei:

 1. Madách Imre Gimnázium, Somorja: Botló Vivien, Kucsera Csenge, Lelkes Rebeka. Felkészítő tanár: PaedDr. Veres Gábor
 2. Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár: Agh Benjámin, Jakab András Gergely. Felkészítő tanár: Mgr. Szabó Révész Anita
 3. Gimnázium, Párkány: Bogár Lili, Brigán Réka, Laky Martin. Felkészítő tanár: Mgr. Lőrincz Nikolett

 A 11.-12. osztályos kategória dobogós helyezettjei:

 1. Selye János Gimnázium, Komárom: Csörgő Evelin, Nagy Noémi, Gábor Balázs Máté. Felkészítő tanár: Mgr. Kovács Zsuzsanna
 2. Közös Igazgatású Szakközépiskola, Dunaszerdahely: Benkovič Barbora, Mészáros Lucia, Lovas Inez. Felkészítő tanár: Ing. Világi Irén
 3. Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság: Rádi Sarolta, Bodzsár Mária, Lauko Karina. Felkészítő tanár: PaedDr. Murin Éva.

A területi fordulóban részt vevő iskolák:

 • Comenius Gimnázium, Zselíz
 • Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely
 • Gimnázium, Párkány
 • Madách Imre Gimnázium, Somorja
 • Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Hidaskürt
 • Műszaki Szakközépiskola, Komárom
 • Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár
 • Selye János Gimnázium, Komárom
 • Közös Igazgatású Szakközépiskola, Dunaszerdahely
 • Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony
 • Közös Igazgatású Magániskola, Gúta
 • Fegyvernbeki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság

Ezúton gratulálunk minden versenyzőnek és köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját.

Területi döntő fő szervezője: RNDr. Tóth Tar Éva, PhD. (Selye János Egyetem TKK, Biológia Tanszék)

A verseny támogatói: Selye János Egyetem, Evergreen recycling, SAM Shipbuilding and Machinery, Gamex Trading s.r.o, Panta Rhei Könyvesbolt hálózat, Komáromi Jókai Színház, Maja Planet - Komárom, Kukkónia polgári társulás.


,,Avarok Komárom környékén (Antropológiai áttekintés)”

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi Savaria Egyetemi Központ docense, Dr. Tóth Gábor, 2023. november 9-én előadást tartott a Tudomány és Technika Hete keretében az ,,Avarok Komárom környékén (Antropológiai áttekintés)“ címmel. Az érdeklődők a Komárom környéki avar kori sírok csontmaradványainak vizsgálati eredményeiről értesülhettek. Az eseményen több mint 40 érdeklődő vett részt.


A Coriolis erő hatása a Duna és a Tisza nyomvonalára“

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi Savaria Egyetemi Központ docense, Dr. Unger Zoltán a Tudomány és Technika Hete keretében belül előadást tartott a SJE Tanárképző Kar biológia szakos hallgatóinak.  A 2023. november 8-ai előadás címe a „A Coriolis erő hatása a Duna és a Tisza nyomvonalára“. Az előadás keretében a hallgatók megismerkedhettek a folyók partjainak kialakulására ható erőkkel.


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD., tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az International Journal of Molecular Sciences tekintélyes szaklapban jelent meg; a publikáció impact factora (6,208).


Beregszászi vendégek a Biológiai Tanszéken

Erasmus+ mobilitás keretében a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról a SJE TKK Biológia Tanszékére látogattak Dr. Kohut Erzsébet, a Biológia és Kémia Tanszék vezetője és Kohut Attila gazdasági rektorhelyettes. A vendégek a tanszék munkatársaival eszmét cseréltek a két intézmény oktatási rendszeréről, az oktatás finanszírozásáról, és a tanszékek által biztosított tanulmányi programok akkreditációjáról. Megtekintették a tanszék infrastruktúráját és az oktatást, továbbá egyeztettek a jövőbeli közös kutatási területekről és az együttműködés lehetőségeiről.


Beregszászi vendégelőadó a Biológia Tanszéken

A 2022/2023-as tanév nyári szemeszterének második hetében a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének docense, Dr. Pólin Irénke tart előadásokat az Erasmus+ oktatói mobilitás keretében a SJE Tanárképző Kar biológia szakos hallgatóinak.
A 2023. február 21-ei előadásán a negyedik évfolyamos hallgatókat ismertette meg a farmakognózia aktuális kérdéseivel. Jellemezte a szakszerű gyógynövénygyűjtés és feldolgozás feltételeit, a hatóanyagok kinyerésének módszereit. Ismertette a legújabb kutatási eredményeket a Kárpátalján nemesített gyógynövényfajtákkal kapcsolatosan, valamint bemutatta a gyógyászatban felhasználható antioxidáns tulajdonságú gyógynövényeket.


A 27. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny szlovákiai területi fordulója a Selye János Egyetem TKK Biológia Tanszéke szervezésében

2023. február 17-én került sor a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszékén a 27. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny szlovákiai területi fordulójára, melyet a Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója valamint a Merlin Ház Tehetségpontja hirdetett meg.

A verseny a 9.-10. osztályos és a 11.-12. osztályos kategóriában zajlott. A verseny témája a Föld élővilágának védelme és az ökolábnyom csökkentésének lehetőségei. Minden évben más földrajzi egységet dolgoznak fel a feladatlapok, idén a 45 éves Bükki Nemzeti Parkra és az 50 éves Hortobágyi Nemzeti Parkra esett a választás. A versenyen 3 fős csapatokban versenyeztek, a győztes csapat mindkét kategóriában a magyarországi országos döntőre jut ki, melynek megrendezésére 2023. április 22-én kerül sor.

A 9.-10. osztályos kategória dobogós helyezettjei:

 1. Madách Imre Gimnázium, Somorja: Botló Vivien, Kucsera Csenge, Lelkes Rebeka. Felkészítő tanár: PaedDr. Veres Gábor
 2. Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár: Agh Benjámin, Jakab András Gergely, Pethes Tamás Gergő. Felkészítő tanár: Mgr. Szabó Révész Anita
 3. Selye János Gimnázium, Komárom: Bogár Ábel, Gábor Balázs Máté, Kovács Attila. Felkészítő tanár: Mgr. Kovács Zsuzsanna

A 11.-12. osztályos kategória dobogós helyezettjei:

 1. Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely: Ábrahám Fanni, Bognár Tifani, Simon Bálint Pál. Felkészítő tanár: PaedDr. Kiss Kinga, PhD.
 2. Selye János Gimnázium, Komárom: Klenkó Ádám, Pécsi Virág Veronika, Téglás Nikola. Felkészítő tanár: Mgr. Kovács Zsuzsanna
 3. Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Hidaskürt: Čahák Réka, Mészáros Renáta, Szabó Anikó. Felkészítő tanár: Mgr. Balódi István

A területi fordulóban részt vevő iskolák:

 • Comenius Gimnázium, Zselíz
 • Egészségügyi Középiskola, Dunaszerdahely
 • Gimnázium, Párkány
 • Madách Imre Gimnázium, Somorja
 • Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Hidaskürt
 • Műszaki Szakközépiskola, Komárom
 • Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár
 • Selye János Gimnázium, Komárom
 • Közös Igazgatású Szakközépiskola, Dunaszerdahely

Versenyfelelős: Dr. Török Istvánné (a Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány elnöke)

Területi döntő szervezője: RNDr. Tóth Tar Éva, PhD. (Selye János Egyetem TKK, Biológia Tanszék)

A területi döntő előkészítésében és megvalósításában részt vettek: Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., Ing. Szencziová Iveta, PhD., Dr. habil. Mészárosné Darvay Sarolta Zsuzsanna, PhD., PaedDr. Dancsa Dániel, Ing. Bucsek Ildikó, Mgr. Hengerics Szabó Alexandra, PhD., Ing. Balázs Pavol, PhD.

Ezúton gratulálunk minden versenyzőnek és köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját.

A verseny támogatói: Selye János Egyetem, Evergreen recycling, SAM Shipbuilding and Machinery, Panta Rhei könyvesbolthálózat, Kukkónia polgári társulás és a Komáromi Jókai Színház.


ÖNKÉNTES MUNKA A 21. SZÁZADBAN

A Tudomány és Technika Hete Szlovákiában, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatok keretében a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács szervezésében 2022. november 17-én „Önkéntes munka a 21. században“ címmel tudományos szimpóziumot tartottunk. A szimpózium anyagából készült tanulmánykötet a Nemzeti Kisebbségi Kultúrát Támogató Alap „A nemzetiségi diákok jogtudatának emelése az önkéntesség területén“ (No. 22-140-01916) támogatásával fog megjelenni.
 
 

Árpád-kori királyok és temetkezőhelyek
 
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézet igazgatóhelyettese és tudományos főmunkatársa, Dr. Mende Balázs Gusztáv, 2022. november 10-én előadást tartott a Tudomány és Technika Hete, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatok keretében a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, Történelem Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács szervezésében.
Az előadás címe: Árpád-kori királyok és temetkezőhelyek. A legújabb régészeti, genetikai kutatások és eredmények. Az eseményen több mint 70 érdeklődő vett részt.


A precíziós mezőgazdaság jelenlegi állapota Magyarországon

A SJE TKK Biológia Tanszéke a Tudomány és Technika Hete keretén belül előadást szervezett "A precíziós mezőgazdaság jelenlegi állapota Magyarországon" címmel. A magas szakmai színvonalú előadást az Agrofil-Szmi kft. ügyvezető igazgatója Lajos Mihály úr tartotta, amely új és érdekes információkkal szolgált a magyarországi precíziós mezőgazdaság helyzetéről. A rendezvényen 68 érdeklődő vett részt.


Gyakorlat Az emberek és az állatok élettana tantárgyból

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának harmadéves biológia szakos hallgatói 2022. november 3-án az Élettan tantárgy keretében ellátogattak a Nagykeszi Vadásztársasághoz, ahol Mgr. Szendi László, a vadásztársaság elnöke és Bc. Hajtman Lajos vadászgazda fogadták a hallgatókat. A vadászgazda preparátumokon szemléltette az elejtett vadak kormeghatározásának lehetőségeit, ezt követően pedig egy kelet-európai gímszarvas (Cervus elaphus hippelaphus ERXL.) bika, közép-európai vaddisznó (Sus scrofa scrofa L.) süldő és európai őz (Capreolus capreolus L.) suta egy-egy elejtett példányának belső szerveit vizsgálhatták meg a hallgatók. A gyakorlathoz a biológiai anyagot a vadásztársaság szponzorálta.
 

Nyitott ajtók az önkéntességnek

A Selye János Egyetemen 2022. szeptember 12-én kerültek bemutatásra az „Enhancing volunteering and its recognition in higher education curricula and on the labour market in Eastern Europe (VOLEE) – project id: 2020-1-RO01-KA203-079899” c. projekt eredményei. A rendezvény a nagyobb publicitás elérése érdekében a Selye János Egyetem XIII. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának szatellit-rendezvényeként lett meghirdetve. A projektet bemutatta Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., a projekt szlovákiai koordinátora, továbbá PaedDr. Strédl Terézia, PhD., ThDr. Szénási Lilla, PhD. és Mgr. Pólya Katarína, PhD. projektmegoldók. A rendezvényt számos érdeklődő kísérte figyelemmel.

A program itt tölthető le.


Kolozsvári vendégelőadó a Biológia Tanszéken

A kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudomány Tanszékének egyetemi docense, Dr. habil. Tonk Szende, az Erasmus+ oktatói mobilitás keretében tart előadásokat a SJE Tanárképző Kar biológia szakos hallgatóinak.  A 2022. április 5-ei előadás címe a „Bioremediációs módszerek a környezeti terhelés csökkentésére“, amelyen az első évfolyamos hallgatók vettek részt. Ennek keretében megismerkedhettek a kémiai környezetszennyezés kérdéskörével, valamint a szennyező anyagok eltávolítási lehetőségeinek vizsgálatával, amely a gazdaságos és környezetbarát módszerek alkalmazására irányul.


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD., tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az Brain Research Bulletin tekintélyes szaklapban jelent meg; a publikáció impact factora (4,077).


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

2021 május 19:  Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD., tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az Cancers tekintélyes szaklapban jelent meg; a publikáció impact factora (6,126).


Angol nyelvű biokémia-tankönyv

Az Eperjesi Egyetem és a Selye János Egyetem „A biokémia tantárgy tanításának módszertani és formai megújítása” (Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia) KEGA 018PU-4/2018 projektjének támogatásával, prof. MVDr. Poráčová Janka, PhD. szerkesztésében megjelent a General and applied biochemistry for natural sciences című tankönyv – az oktatási folyamat internacionalizációjának támogatása érdekében angol nyelven. A kötelező tantárgyak oktatásának elvárása az új és modern tankönyvek kiadása. Azt reméljük, ez a biokémia-tankönyv is emelni fogja az oktatás minőségét, effektivitását, motiválni fogja a hallgatókat. Az új tankönyvből a hallgatók az általános és az alkalmazott biokémia témaköreivel bővíthetik ismereteiket. A tankönyvet a diákok kikölcsönözhetik az Egyetemi Könyvtárból.

 


Kollégánk tanulmányai tekintélyes szaklapokban

2021. április 13. Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD. (TKK Biológia Tanszék) három tanulmányát ([1], [2], [3]), amely az International Journal of Molecular Sciences és a The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine c. tekintélyes szaklapokban jelent meg.


Többség – kisebbség együttélése. Identitások – VIII. nemzetközi tudományos szimpózium

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszéke, Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2020. december 10-én nemzetközi tudományos szimpóziumot rendez az online térben. A konferenciához workshopok is tartoznak, amelyekre 15–16-án és 18-án kerül sor diákok részvételével. A szimpóziumot a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának „Majorita – minorita a ich súžitie IV.” D073/2020/13-es számú projektje támogatja és az Emberi Jogok Világnapján (december 10.) kerül megrendezésre. A teljes program letölthető itt.


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

2020. augusztus 31.: Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD. tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az Antioxidants tekintélyes szaklapban jelent meg; a publikáció impact factora (5,014).


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

2020. április 03.: Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD. tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az International Journal of Molecular Sciences c. tekintélyes szaklapban jelent meg; a publikáció impact factora 4.183.


„Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” projekt
A Biológia Tanszék munkatársainak szombathelyi útja a Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása program keretében

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Biológiai Tanszékének koordinálásában 2016-ban indult Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása program keretein belül (EFOP 3.4.3-16. 2016-00022 pályázat), 2020. január 29–30-án, a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszékének oktatói látogatást tettek Szombathelyen.
A szakmai és oktatási együttműködés erősítésére az első nap szakmai megbeszélésekkel, programegyeztetéssel telt, korunk humánbiológiai, humánökológiai és természetvédelmi problémáira koncentrálva. Foglalkoztunk a biológiatanár és a pedagógusképzés tantárgy-pedagógiai és digitális megújításának aktuális feladataival, amely fejlesztések mindkét intézményben napirenden vannak.
Másnap a BDPK nagy hagyományokkal bíró XV. Regionális Természettudományi Konferenciáján munkatársaink előadásokkal és poszter-bemutatókkal számoltak be aktuális kutatási eredményeikről. Az előadásokat a nagyszámú hallgatóság (gimnáziumi tanulóktól az egyetemi professzorokig) nagy érdeklődéssel hallgatta és vitatta meg.

Tóth Gábor és Nagy Melinda
 

Együtműködés a Nagykeszi Vadásztársasággal

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának biológia szakos hallgatói 2019. november 21-én az Élettan tantárgy keretében ellátogattak a Nagykeszi Vadásztársasághoz, ahol Bc. Hajtman Lajos vadászgazda ismertette a hallgatókkal a vadászat és vadgazdálkodás alapelveit, és preparátumok segítségével szemléltette a vadállatok kormeghatározásának lehetőségeit. Ezt követően az európai őz (Capreolus capreolus L.) egy elejtet példányán bemutatta annak feldolgozását, majd a hallgatók megvizsgálhatták az őz belső szerveit. A vadásztársaság a megtekintett preparátumokat felajánlotta a Biológia Tanszék gyűjteménye számára, amelyek a tanszéken a földszinti vitrinekben lettek elhelyezve.


„Többség – kisebbség együttélése” – VII. Nemzetközi Tudományos Szimpózium

2019. november 5–6-án a Selye János Egyetemen Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszéke és Biológia Tanszéke, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a SJE Konferenciakézpontjában megrendezi a „Többség – kisebbség együttélése” VII. Nemzetközi Tudományos Szimpóziumot.
Az előítéletek formálása gyakran az előző generációk tapasztalataiból, attitűdjeiből táplálkozik. Ha ehhez más jellegű információk, tapasztalatok társulnak, akkor a fiatalnak lehetősége van átértékelni addigi véleményét. Ezért szükséges rendszeresen foglalkozni a toleranciával, az együttműködéssel, mivel ez tanult készség, fontos szociális kompetencia.
A Selye János Egyetem Tanárképző Kara most harmadik éve működteti a „Többség – kisebbség együttélése” c programját, amely a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma támogatásával zajlik – idén Többség–kisebbség együttélése III – Mit tudunk egymásról? címmel (D047/2019/13). Ebbe a programba eddig több mint tíz alapiskola és középiskola lett bevonva. A találkozókon és a tolerancia tréningeken kívül a program keretében tolerancia felmérés is zajlik. Ez a konferencia az eddigi kutatások eredményeit, a műhely-találkozók tapasztalatait prezentálja.
A szimpóziu a Magyar Tudomány Ünnepe valamint a  szlovákiai Tudományok és Technika Hete keretében megvalósul meg.

A program letölthető itt.


Kutatás és oktatás – nemzetközi tudományos szimpózium

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, az Eperjesi Egyetem Humántudományi és Természettudományi Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács
és a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkársága 2019. szeptember 19-20-án nemzetközi tudományos szimpóziumot rendez Budapesten Kutatás és oktatás címmel. A szimpózium a szlovákiai Kulturális és Oktatási Pályázati Ügynökség „A biokémia tantárgy oktatási módszereinek és formáinak megújítása” KEGA 018PU-4/2018-as számú projekt kapcsán kerül megrendezésre a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkársága támogatásával. A szimpóziumon Magyarország, Szlovákia és Ukrajna elismert professzorai, egyetemi oktatói és kutatói adnak elő a neveléstudományi és a biológia szekcióban. A konferencia keretében eszmecserére készülnek a tanárképzésben érintett négy kar dékánjai és dékánhelyettesei. A szimpózium résztvevőinek egy csoportja a projekt kapcsán workshop keretében fog tanácskozni. A konferencia résztvevői kiváló művészek előadásában koncertet is élvezhetnek.

A program letölthető itt.


Kutatás, fejlesztés és felhasználás a fitostimulátor hatású növényi segédkészítmények témakörében  

2019. február 5-én, 10 órától a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológiai Tanszéke, a Biofitos s. r. o. és a Plast-Ker Kft. közösen nemzetközi konferenciát és workshopot rendez. A találkozó célja a szlovákiai és magyarországi kutatók, gyártók és termesztők szakmai tájékoztatása és kapcsolatteremtése az adott témakörben. A találkozó szinkrontolmácsolással zajlik, a program letölthető itt.


A Rákócziak történetének interdiszciplináris kutatási eredményei

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács „A Rákócziak történetének interdiszciplináris kutatási eredményei”címmel rendezte meg 2018. december 3-én nemzetközi tudományos szimpóziumát a szlovákiai Nemzetiségi Kultúrák Támogatási Alapjának „A Rákócziak antropogenetikai és történeti kutatása” című (18-170-00733-as számú) kutatási programjának keretében.

Ez a nemzetközi tudományos szimpózium a második volt a projekthez kapcsolódó konferenciák sorában. Az első szimpóziumra 2018. november 5-én került sor „A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete” címmel. Ennek vendégei voltak, és előadást tartottak a Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratóriumának munkatársai Budapestről, a kutatást kezdeményező kassai Henszlmann Imre Történelmi Társaság képviselője, a szerencsi Zempléni Múzeum igazgatója, valamint több más neves egyetemi oktató és kutató a történelem, antropológia és genetika területéről.

A decemberi szimpózium előadói voltak: Prof. Szabó T. Attila, DSc.-t Balatonfüredről, a Nyugat Magyarországi Egyetem professzor emeritusza, a „Beythe István” Pannon Történeti Természetismereti Társaság elnöke, Prof. Dr. Szabó András, DSc., a Selye János Egyetem Tanárképző Karának magyar Nyelv és Irodalom Tanszék irodalomtörténésze, Dr. Pólin Irén, PhD. a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszékének oktatója, a kertészmérnök és a mezőgazdász mérnöki képzések koordinátora, Erdei János helytörténészt és tanítványa Szilágysomlyóról, a Báthory István Alapítvány képviseletében, valamint a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszékének oktatói: Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., dékánhelyettes és Ing. Balázs Pál, PhD. tanszékvezető. A szimpóziumot Dr. habil. PaedDr. Horvath Kinga, PhD., a SJE TKK dékánja valamint Ing. Balázs Pál, PhD. tanszékvezető nyitották meg, és az előadásokat munkamegbeszélés követte. A szimpóziumon összesen 107 résztvevő regisztrált. 


Biológia szakos hallgatók a könyvtárban

2018. november 5. a Tudomány és Technika Hete rendezvényeinek keretében MA. Egyházi Dóra, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója szemináriumot tartott a SJE Tanárképző Kar biológia szakos hallgatóinak „S.O.S. Szakdolgozatot írok!” címmel az Egyetemi Könyvtárban.

A szeminárium során bemutatta a hallgatóknak könyvtárak szolgáltatásait (szakirodalom-kutatás, online katalógusok) hangsúlyt helyezve a SJE Egyetemi Könyvtár online katalógusának lehetőségeire és a könyvtár működése. Ezután a hallgatók a számítógépek mellett ülve kipróbálhattak (a SJE EK katalógusán kívül) néhány további elektronikus katalógust (kis3g.skmokka.huworldcat.org), e-könyvtárat és archívumot (mek.oszk.huepa.szk.humatarka.hu, europeana, DOAJ, DOAB, CRZP, DART), és megismerkedtek a Szlovák Köztársaság Tudományos és Technikai Információk Központja (Centrum vedecko-technických informácií SR) e-zdroje-n keresztül hozzáférhető nemzetközi adatbázisokkal (Web of Science, Scopus, ProQuest, Science Direct, stb.).

A hallgatók saját távolsági hozzáférhetőséggel (vzdialený prístup) kipróbálták az adatbázisokban, ill. e-könyvtárakban való keresést – a keresőfelületeket, találati lista szűkítését, az összetett keresést, – majd gyakorlati példákon keresztül játékkal vegyítve önállóan dolgozva hajtottak végre kereséseket az adatbázisokban.

Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
 

A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Régészeti Intézete és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács  2018. november 5-én nemzetközi tudományos szimpóziumot szervezett „A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete” címmel. A tanácskozásra a SJE Konferencia-központjának K9-es termében (Hradná 2, 945 01 Komárom, Szlovákia) került sor meghívott szakemberek és érdeklődő hallgatóság részvételével.

A szimpózium a szlovákiai Tudományok és Technika Hete, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából valósult meg a szlovákiai Nemzetiségi Kultúrák Támogatási Alapjának „A Rákócziak antropogenetikai és történeti kutatása” című 18-170-00733-as számú projektje kapcsán.

A Rákóczi-család régi magyar nemesi család, mely a 16-17. században a Magyar Királyságban, majd a 17. században az Erdélyi Fejedelemségben is országos, sőt a 17. század második felében, a 18. század elején nemzetközi jelentőséggel bírt. A kutatás célja I. Rákóczi Ferenc csontmaradványainak azonosítása, amelyek Kassán a Fő utcai premontrei Szentháromság templomban nyugszanak. Erre a történeti, régészeti és antropológiai módszerek mellett ma már a genetika legújabb módszereit is segítségül lehet hívni. A szimpóziumon elhangzott előadások ezeknek a kutatásoknak ez eredményeit ismertették.

A szimpóziumot Dr. habil. PaedDr. Horvath Kinga, PhD., a SJE TKK dékánja, Ing. Balázs Pál, PhD., SJE TKK Biológia Tanszék tanszékvezetője, valamint Balázs Pál, szerencsi református lelkész nyitották meg.

A konferencián különböző tudományágak képviselői tartottak előadást, mint például Dr. habil. Szarka László, CSc. (Selye János Egyetem, TKK Történelem Tanszék, Komárom) a Rákóczi család dinasztiaalapításának historiográfiájáról, MUDr. Fraenkel Emil, PhD. (L. Pasteur Egyetemi Kórház, Kassa és a Henszlmann Imre Történelmi Társaság, Kassa) Báthory Zsófia, I. Rákóczi Ferenc és a kassai premontrei templom – avagy egy kripta életre kelése címmel tartott előadást, Majoros Judit, a szerencsi Zempléni Múzeum igazgatója a Rákócziak Szerencsen című előadását prezentálta, Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. (Selye János Egyetem, TKK Biológia Tanszék, Komárom) I. Rákóczi Ferenc anyai ági felmenőiről tartott előadást a mitokondriális azonosításhoz.

A második szekcióban Dr. habil. Tóth Gábor, PhD. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely) I. Rákóczi Ferenc vélelmezett csontmaradványainak embertani vizsgálatának eredményeit mutatta be. _Ezt követően  Mende Balázs Gusztáv, PhD. a Magyar Tudományos Akadémia, BTK Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratóriumának vezetője az  archeogenetikai vizsgálatok mintavételezési módszertanáról tartott beszámolót. Gerber Dániel és Szeifert Bea (Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Genetikai Tanszék; Magyar Tudományos Akadémia, BTK Régészeti Intézet, Budapest) pedig a genetikai nem-meghatározát, és a feltételezett Rákóczi maradványokon eddig elvégzett archeogenetikai vizsgálatokat mutatták be.

A szimpózium a Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. által vezetett workshoppal ért véget, ahol összegezték az eddigi eredményeket és meghatározták a kutatás további irányát.

A szimpózium programja letölthető itt.


Biológia szakosok a Nagykeszi vadásztársaságnál

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának biológia szakos hallgatói 2018. október 23-án az Élettan tantárgy keretében ellátogattak a Nagykeszi Vadásztársasághoz. A kiváló felkészültségű vadászgazda, Bc. Hajtman Lajos ismertette a hallgatókkal a vadászat és vadgazdálkodás alapelveit, bemutatta egy elejtett párosujjú patás – konkrétan egy idei szaporulatból származó európai őz (Capreolus capreolus L.) mezei ekoformájának feldolgozását, valamint a hallgatók megvizsgálhatták annak belső szerveit.

Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
 

IDŐSZERŰ EREDMÉNYEK A BIOLÓGIA TUDOMÁNYBAN ÉS OKTATÁSÁBAN

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Savaria Biológiai Tanszéke 2018. április 4-én nemzetközi tudományos konferenciát rendez „Időszerű eredmények a biológia tudományban és oktatásában” címmel.

A konferencia teret biztosított az egyetemi és főiskolai oktatók, kutatók, tudományos munkatársak és doktoranduszok számára megvitatni, hogy hogyan lehet a biológia ismereteket alkalmazni a tudományban, interdiszciplináris kutatásban és az oktatásban. Tudományos eredmények, új módszerek és technikák lesznek bemutatva, valamint javaslatok hangzanak el arra, hogyan lehet ezeket integrálni az oktatásba, a posztgraduális és élethosszig tartó tanulásba.
A konferencián plenáris előadást tart Dr.h.c. Prof. RNDr. Miklós László, DrSc. (TU, Zvolen; UKE SAV, Bratislava, Szlovákia) „Biodiverzitás, tájdiverzitás és az integrált tájmenedzsment“ címmel, és prof. Ing. Stoffa Veronika, CSc. (PdF UP, Olomouc, Csehország) „Interaktív animált szimulációs modellek az oktatásban“ címmel. A konferencián további 15 magyarországi, romániai, ukrajnai és szlovákiai meghívott előadó is részt vesz.

A konferencia részletes programja: itt


Kollégánk tanulmánya egy tekintélyes szaklapban

2017. május 23. : Közzétesszük kollégánk, Ing. Pavol Makovický, PhD. tanulmányát (TKK Biológia Tanszék), amely az Advances in Nutrition c. tekintélyes amerikai szaklapban jelen meg; a publikáció impact factora 5,201.

,,Perspective: Gluten-Free Products for Patients with Celiac Disease Should Not Contain Trace Levels"


A jogtudatosság mint az egészséges életmód része – nemzetközi tudományos szimpózium

A rendezvény neve: A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része, nemzetközi tudományos szimpózium

Szervező: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Neveléstudományi Tanszék és Biológia Tanszék, Komárno, Szlovákia
Helyszín: Selye János Egyetem, Konferencia-központ, 945 01 Komárno, Szlovákia
Időpont: 2015. november 23-24.
Jelentkezés határideje:    -
Kapcsolat: PaedDr. Nagy Melinda, PhD.
E-mail:    
Tel.: 035/3260 602
Web:

A tanulmányi program infrastruktúrája

A Biológia tanulmányi program (1. és 2. szint) térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

Az oktatás a Biológia tanulmányi programon a Selye János Egyetem Tanárképző Karán és a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon valósul meg, az alábbi termekben:

SJE Tanárképző Kar
T404 (befogadóképesség 100 fő)

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar
G105 – Laboratórium (befogadóképesség 24 fő)
G110 (befogadóképesség 120 fő)
G202 (befogadóképesség 49 fő)
G205 (befogadóképesség 28 fő)
G206 (befogadóképesség 28 fő)
G207 (befogadóképesség 42 fő)
G209 (befogadóképesség 48 fő)
G210 (befogadóképesség 122 fő)

A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar épületében található a biológiai laboratórium.

A biológia laboratórium felszereltsége

- szétszedhető DNS-modell
- Organikus és anorganikus kémia – molekulák modelljei
- Biokémia-modell diákok számára (2 db)
- Fali oktatótábla: Fotoszintézis
- Emberi torzó (38 részes)
- Fali oktatótábla: légzés és vérkeringés
- Fali oktatótábla: botanika (5 db)
- Fali oktatótábla: mitózis
- Fali oktatótábla: AIDS
- Fali oktatótábla: vírusok, magnélküli organizmusok, egysejtűek
- Fali oktatótábla: egészséges életmód
- Digitális USB mikroszkóp
- Flir-ONE kamera
- Légzésmérő
- Különböző szenzorok (pl. UVB-szenzor, EKG-szenzor)
- Kézi dinamométer
- Goniométer
- Szoftverek: LabQuest Viewer, Logger Pro 3, LabQuest 2

b. A tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

c. A tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

d. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

e. A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportcentrum pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a Cantus Iuventus énekkarban érvényesülhetnek.

f. A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+ hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.