Kémia Tanszék

Leírás

A SJE TKK Kémia Tanszéke elsődlegesen a kémiatanár szakos hallgatók alap-, ill. mesterképzését biztosítja. A tanszék oktatói ezen kívül részt vállalnak az Óvópedagógia és köznevelés, ill. Tanítóképzés tanulmányi programok természetismereti tárgyainak oktatásában, valamint biztosítja a biológia tanári szak kémia tárgyainak oktatását is.

Az alapképzés során a kémia szakterület alapvető tantárgyainak elméleti hátterével ismerkedhet meg a hallgató (általános kémia, szervetlen kémia, szerves kémia, biokémia, analitikai kémia, fizikai kémia). A mesterképzés főként a módszertani lehetőségek és az új oktatási irányvonalak megismerésén keresztül készít fel a tanári hivatásra. Az ötéves képzés alatt az elméleti órákat a laboratóriumi gyakorlatok egészítik ki és teszik érdekessé. A gyakorlati képzés a laboratóriumi készségek és módszerek elsajátítására és tökéletesítésére irányul. Mindehhez a Kémia Tanszék kiváló infrastruktúrával, módszertani szaktanteremmel, valamint jól felszerelt hallgatói és kutatói laboratóriumokkal rendelkezik.

A természettudományi tárgyak oktatása az utóbbi időben egyre inkább előtérbe került, mivel az alap- és középiskolákban szükség van az oktatók utánpótlására. A magyar nyelvű tanárképzés lehetővé teszi, hogy végzős diákjaink nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is el tudnak helyezkedni. A tanulmányi program végzőseit a munkaerőpiac a tanári pálya mellett más területeken is örömmel várja. A tanulmányok során szerzett laboratóriumi készségek lehetővé teszik, hogy hallgatóink a vegyiparban, a gyógyszeriparban, vagy akár az élelmiszeriparban is érvényesülhessenek.

Elérhetőség: 
Kémia Tanszék, SJE Tanárképző Kar
Bratislavská 3322, 945 01 Komárno

A Kémia Tanszék és a laboratóriumok a SJE Gazdaságtudományi és Informatikai Karának épületében (Hradná 21, 94501 Komárno) találhatók.

Titkárság

Ing. Bucseková Ildikó
e-mail:
tel.: 00421 (35) 3260 734
kancelária: G212 (Hradná 21, 94501 Komárno)

Kutatás

A Kémia Tanszéken folyó kutatást és fejlesztést nagymértékben támogatja az újonnan kialakított Nanokémiai és szupramolekuláris laboratórium (Nanochemické a supramolekulové laboratórium PF UJS / Nanochemical and Supramolecular Laboratory of J. Selye University) is, amely célja a legmodernebb mérési technológiákkal nyújtotta lehetőségekkel

 1. a nanoméretű szerkezetekben a legpontosabb mérések kivitelezése,
 2. vizsgálni a töltés variabilitását és eloszlását a nanorendszerekben,
 3. megérteni az újonnan előállított szupramolekuláris architektúrákat, meghatározni a nanorendszerek töltését, méretét és kémiai összetételét; ill. megvizsgálni azok reológiai tulajdonságait, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén. 

Az említett kutatási tevékenységek megvalósításához a Selye J. Egyetem Nanokémiai és szupramolekuláris laboratóriuma biztosít kiváló színteret, amely Komáromban a Várút 21. szám alatt található.

A felszereltségét illetően a laboratórium rendelkezik olyan mikrofluid folyamatokra épülő kifinomult, professzionális homogenizátorral, amely alkalmas egyedi nanoemulziók és ultradiszperz polielektrilit rendszerek, biomakromolekulák és különböző hibrid nanorészecskék előállítására. Ezen kívül a laboratórium műszerparkjához tartoznak azok az ultracentrifúgák is, amelyek a magas hatásfokuknak köszönhetően alkalmasak a nanorendszerek szeparációjára és szintézisére. A nanorendszerek szintézisét technikailag nagymértékben támogatja a mikrofluidizér processzor tervezett beüzemelése is.

A laboratórium a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszerparkjával lehetővé teszi az újonnan előállított nanokomplexek részletes jellemzését, ellentétben azon nanotudománnyal foglalkozó tanulmányokban fellelhető hiányosságokra, ahol a tömény nanorendszerek töltés-, összetétel-, szerkezet- és nanorészecske nagyságának meghatározása korlátozott.

A legmodernebb kutatási módszerek és a műszerpark kombinációja (mint pl. elektroforetikus mozgékonyságának- és méretelemző visszaszórásos és mikroreológiai egységgel ellátott, háromdimenziós kereszt-korrelációs spektroszkópia, nanorészecskék mozgásának vizuális megjelenítése és megfigyelése, spektroszkópia az UV-VIS-NIR tartományban) lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését.

Aktuális

Fenntarthatóság és környezeti nevelés – pedagógus továbbképzés

2024. február 28-án a Kémia Tanszék által szervezett szakmai pedagógus-továbbképzésre került sor a Selye János Egyetemen, amelyen a régió iskoláinak több mint 30 tanára vett részt. A rendezvény szorosan kapcsolódik a Magyarországon évek óta megrendezésre kerülő Fenntarthatósági Témahéthez, melynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése az iskolai keretek között, valamint a diákok érzékenyítése ráirányítsa a fenntarthatóság fontosságára. A szakmai szemináriumon a pedagógusok Matolcsy Miklós előadásában megismerkedtek a Fenntarthatósági Témahét alapmodelljével és a 2024-as Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáival, amelyek a levegő és élővilága, a szabadidő, a körkörös gazdálkodás, a hulladék és a tudatos fogyasztás. Az adott témákban ötleteket kaptak az oktatók a tanórákba beépíthető tevékenységekre és megvalósítható projektekre a képzőktől, Kotiers Évától, a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusától, és Szarka Katalintól, a Selye János Egyetem Kémia Tanszékének docensétől. A délutáni szakmai műhely folyamán Ölveczky Mónika invitálta közös tevékenységre a jelenlévőket. A képzés megvalósítását a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Alapértékek Nonprofit Kft. támogatta.


Tudomány és Technika Hete a Kémia Tanszéken

Az MTA TTK Elméleti Kémiai Kutatócsoport vezetője, Pápai Imre, DSc. a Tudomány és Technika Hete keretén belül előadást tartott a SJE Tanárképző Kar kémia és biológia szakos hallgatóinak.  A 2023. november 9-ei előadás címe a "Két út van előttem ..." - A sztereoszelektivitás eredetéről. Az előadás keretében a hallgatók megismerkedhettek a sztereokémia alapfogalmaival, történetének legfontosabb momentumaival, valamint annak fontosságával a természetben. Ezenfelül betekintést nyertek a sztereokémia gyógyszeriparban való felhasználásába és a kémiai reakciók sztereoszelektivitásának tervezhetőségébe is.


XXXIV. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny

2023. április 19-én került sor a komáromi Selye János Egyetem a XXXIV. Hevesy  György Kárpát-medencei kémiaverseny felvidéki fordulójára. A versenybe, melyet idén ötödik alkalommal szervezett a Tanárképző Kar Kémia Tanszéke, 9 iskola 21 tanulója kapcsolódott be. A felvidéki döntőn a tanulók életkoruknak megfelelően 2 kategóriában  versenyeztek, és az elméleti tudásuk mellett számot adhattak a gyakorlati készségeikről is. A szakmai zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:

A 7. évfolyam kategóriájának eredményei:
I. hely: Baráth Bence (Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony)
Felkészítő tanár: Mgr. Galo László
II. hely: Nemes Máté (Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony)
Felkészítő tanár: Mgr. Galo László
III. hely: Kanyicska Máté (Alapiskola, Kürt)
Felkészítő tanár: Ing. Maczkó Edit

A 8. évfolyam kategóriájának eredményei:
I. hely: Kiss Gergely (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely)
Felkészítő tanár: PaedDr. Bartal Mónika
II. hely: Sándor Réka (Madách Imre MTNY Gimnázium, Somorja)
Felkészítő tanár: Ing. Fröhlich Gusztáv
III. hely: Rasztgyörgy Jázmin (Arany János Alapiskola, Ekecs)
Felkészítő tanár: Ing. Görcs Ildikó

A felvidéki döntő évfolyamonkénti első helyezettjei képviselik Felvidéket a verseny Kárpát-medencei döntőjében, amely 2023. június 2-4. között valósul meg Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen, illetve részt vehetnek a nyáron megrendezésre kerülő tehetségtáborban is. A tanulók nagyon ügyesen helytálltak a versenyfeladatok megoldásában, az elért eredményekhez mindenkinek szívből gratulálunk, és köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját.
A verseny támogatói: Selye János Egyetem, Mentor TT és a Pro Selye Univerzitas n.o.

A felvidéki fordulóban résztvevő iskolák:
Arany János Alapiskola, Ekecs
Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár
Csongrády Lajos Alapiskola, Szőgyén
Kürti Alapiskola
Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony
Madách Imre MTNY Gimnázium, Somorja
Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely
Turczel Lajos Alapiskola és Óvoda, Szalka
Zsigárdi Alapiskola
 


Fenntarthatóság és környezeti nevelés – pedagógus továbbképzés

2023. március 8-án a Kémia Tanszék által szervezett szakmai pedagógus-továbbképzésre került sor a Selye János Egyetemen, amelyen a régió iskoláinak közel 30 tanára vett részt. A rendezvény szorosan kapcsolódik a Magyarországon évek óta megrendezésre kerülő Fenntarthatósági Témahéthez, melynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése az iskolai keretek között, illetve, hogy a diákok figyelmét ráirányítsa a fenntarthatóság fontosságára. A szakmai szemináriumon a pedagógusok megismerkedtek a Fenntarthatósági Témahét alapmodelljével és a 2023-as Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáival, amelyek a biodiverztás, az energetika, fenntartható értékek és a hulladékgazdálkodás. Az adott témákban ötleteket kaptak az oktatók a tanórákba beépíthető tevékenységekre és megvalósítható projektekre a képzőktől: Kotiers Éva, a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusától és Madarász Róbert, a Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatójától. A képzés megvalósítása a Kék Bolygó Alapítvánnyal és a pontvelem.hu kezdeményezéssel szorosan együttműködve valósult meg.


Meghívó

A SJE TKK Kémia Tanszéke tisztelettel meghív minden érdeklődőt a tanszék által szervezett pedagógusképzésre a "Fenntarthatóság és környezeti nevelés" témakörében, melyre  2023. március 8-án kerül sor a Selye János Egyetem Konferencia-központjának K-107-es termében.

Program és jelentkezési lap letöltése


Interaktív laboratóriumi gyakorlat

A Tudomány és Technika Hete rendezvénysorozat keretén belül 2022. november 9-én a SJE TKK Kémia Tanszékére egy interaktív laboratóriumi gyakorlatra érkeztek a komáromi Műszaki Szakközépiskola diákjai.  A diákok a laboratóriumban, felöltve a fehér köpenyt igazi kutatókká váltak, és bátran részt vettek a színes és látványos kémiai kísérletekben. A látványos bemutatót Mgr. Borovicza Boglárka, az egyetem doktorandusza vezette. A Tudomány és Technika Hete alkalmából megszervezett rendezvény ismét jó alkalmat teremtett a kémia, mint természettudomány népszerűsítésére.

Módszertani nap a TKK Kémia Tanszékén

A  SJE Tanárképző Karának Kémia Tanszéke 2022. július 4-én tartotta meg két év kihagyás után újra a IV. Kémiai módszertani napját. A szakmai fórum fő célja a kémia oktatásban felmerülő aktuális kérdések megvitatása, emellett lehetőséget biztosít a kémia tanárok számára a tapasztalatcserére is. Bartal Miklós, a Slovnaft vállalat oktatásért felelős projekt menedzsere érdekes előadást tartott a valós dimenzió és a digitális világ kombinációjáról a kémia gyakorlati oktatásában. Az előadássorozatot Dr. Sógor Csilla a Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karának adjunktusa folytatta „A játékok és játékosítás (gamifikáció) a kémia oktatásában” című előadásával. 

A fórum záró részeként Szarka Katalin a SJE Kémia Tanszék docense egy workshop keretén mutatta be a KEGA 004UPJŠ-4/2020 projektben megvalósított kutatás eredményeit, ami a kémiai tévképzetek elemzésére irányult a formatív értékelés kiválasztott eszközével. A negyedik alkalommal megrendezett szakmai fórumon 22 iskola kémiatanára vett részt, amelyek megosztották egymással szakmai tapasztalataikat, valamint hatékony eszmecserét folytattak, és rávilágítottak a kémiaoktatást és a kémiatanár-képzést érintő aktuális problémákra. 


XXXIII. HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY

A pandémia miatt két éve online térbe szoruló versenyzés után, 2022. április 13-án ismét jelenléti formában rendezte meg a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke a Mentor TT-vel együttműködve a XXXIII. Hevesy  György Kárpát-medencei kémiaverseny felvidéki fordulóját. A verseny célja elősegíteni a kémia iránt érdeklődő alapiskolás és nyolcosztályos gimnáziumok tanulóinak szakmai fejlődését. A felvidéki fordulót megelőzően az iskolai fordulóba 18 felvidéki iskola kapcsolódott be, amelyek közül a felvidéki fordulón 8 iskola 22 tanulója képviseltette magát. Életkoruknak megfelelően 2 kategóriában – 7. és 8. évfolyam – versenyeztek. A felvidéki forduló 2 (elméleti és gyakorlati) részből áll, így a tanulók az elméleti tudásuk mellett számot adhattak a gyakorlati készségeikről is. A versenyzők és kísérőtanáraik elmondása alapján ez a verseny egy jó szakmai megmérettetés volt számukra, ami örömteli hangulatban zajlott. A felvidéki tanulók jól helytálltak a magyarországi feladatok megoldásában, és a szakmai zsűri döntése alapján  a következő eredmények születtek:

7. évfolyam:

 
 1. hely: Kiss Gergely (Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely)
 2. hely: Rasztgyörgy Jázmin (Arany János Alapiskola Ekecs)
 3. hely: Gróf Réka (Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely)

8. évfolyam:

 1. hely: Melicher Kinga (Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely)
 2. hely: Balogh Áron (Alapiskola Kürt)
 3. hely: Fónod Noémi (Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely)

Ezúton gratulálunk minden versenyzőnek és köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját. A verseny támogatói: Selye János Egyetem, Mentor TT és a Pro Selye Univerzitas n.o.


XXXII. HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke a Mentor TT-vel együttműködve 2021-ben is megszervezte a XXXII. Hevesy  György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki fordulóját, melynek célja elősegíteni a kémia iránt érdeklődő diákok szakmai fejlődését. Az idei versenyben 10 iskola 28 tanulója kapcsolódott be. Sajnos a világjárvány miatt idén a verseny online térben zajlott, de ez nem törte meg a  versenyzők lelkesedését. A tanulók az életkoruknak megfelelően 2 kategóriában – 7. és 8. évfolyam – versenyeztek.

 A 7. évfolyam kategóriájának eredménye:

1. hely: Lizsica Gábor (Czuczor Gergely  Alapiskola Érsekújvár), felkészítő tanára: Zelenai Judit

2. hely: Nyári Dávid Gergő (Czuczor Gergely  Alapiskola Érsekújvár), felkészítő tanára: Zelenai Judit

3. hely: Varga Bálint (Zsigárdi Alapiskola), felkészítő tanára: Tóth Géza

A 8. évfolyam kategóriájának eredménye:

1. hely: Tarcali Sándor Domonkos (Gimnázium Királyhelmec), felkészítő tanára: György Mária

2. hely: Nagy Róbert (Arany János Alapiskola Ekecs), felkészítő tanára: Görcs Ildikó

3. hely: Balogh Áron (Alapiskola Kürt), felkészítő tanára: Maczkó Edit

3. hely: Gyuricsek Ákos (Jókai Mór Alapiskola, Komárom), felkészítő tanára: Pallag Katalin

3. hely: Friedmanszki Máté (Arany János Alapiskola Ekecs), felkészítő tanára: Görcs Ildikó

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!


A Kémia Tanszék egykori hallgatójának sikere a 35. OTDK-n

2021. március 29-e és 30-a között került sor a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi szekciójának (Élelmiszer-tudományi „A” tagozat) a megrendezésére a budapesti Állatorvostudományi Egyetem szervezésében. Az esemény a járványhelyzetre való tekintettel online formában valósult meg. Borovicza Boglárka, a Selye János Egyetem Kémia Tanszékének egykori hallgatója a „Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelése” c. munkájával az előkelő második helyet szerezte meg (társszerző: Reménység Dániel; témavezető: doc. Ing. Hegedűs András, PhD.). Szívből gratulálunk!


A Tanárképző Kar Kémia Tanszék hallgatójának kiemelkedő eredménye

Bc. Gelle Donát, a Selye János Egyetem Tanárképző Karán a Kémia Tanszék hallgatója, az elmúlt akadémiai évben már jelentős eredményeket ért el a Felvidéki Diákköri Konferencián, ahol kutatási eredményeit a „Ferrocenes against cancer?“ cím alatt mutatta be hallgatóságának.

Most pedig örömmel számolunk be arról, hogy a kutatócsoport, melynek hallgatónk is tagját képezte kutatómunkája során, sikeresen közzétette kutatási eredményeit a 2020. április végén kiadott ChemPlusChem szakfolyóiratban (2018 Impact Factor: 3.441; első kvartilba besorolt folyóirat), amely a kémiatudományok körében rangos és nagy jelentőséggel bíró szakmai lapnak számít.

A tanulmány egy újonnan előállított ferrocén-ruténium konjugált komplex fokozott intracelluláris felhalmozódásával és citotoxicitásával foglalkozik. A kutatás eredményei nagymértékben hozzájárulhatnak a rákbetegségek kutatásához, illetve gyógyításához.

Gratulálunk Donát, és további szakmai sikereket kívánunk.

A tanulmánnyal kapcsolatos további információk:

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cplu.202000022


Természettudomány szakmódszertan nemzetközi konferencia

2019.11.22-23. A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszéke szervezésében nemzetközi tudományos konferenciára került sor 2019. november 22-23-án ,,15. Nemzetközi doktorandusz konferencia a természettudományi oktatáselmélet területén" címmel. A konferencián 61 resztvevőt látott vendégül az egyetem, akik nemcsak Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország felsőoktatási intézményeiből érkeztek, hanem Kenyából, Brazíliából, Myanmarból és Laoszból is. A résztvevők a kutatási eredményeikről adtak számot. Az előadások angol, szlovák és cseh nyelven zajlottak 6 tudományos szekcióban. A konferencia megnyitó ünnepségén körünkben köszönthettük a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karáról doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. docens asszonyt és az ELTE Természettudományi Karáról Dr. Szalay Lucát, akik mindketten plenáris előadást tartottak. A konferencia megszervezésének lehetősége nagy megtiszteltetést jelentett a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszéke számára, ami azt is jelzi, hogy a szakmódszertani közösség egyenrangú partnerként kezeli és elismeri a tanárképzésben a létjogosultságát és szakmaiságát. A konferencia lezárásaként 37 tanulmányt tartalmazó tanulmánykötet jelenik majd meg.


Kémia Tanszék : Élményszerű kémiaioktatás

2019.11.05. Az SJE Tanárképő Kar Kémia Tanszékén 2019. november 6-án kutatáson alapuló kémiai kísérletek mutattunk be a Hetényi MTNy Alapiskola 38 diákja és pedagógusai részvételével. Az élményszerű kémiai oktatást Mgr. Varga Andrea, PhD. és Hugyivár Magda vezette.


Kémia Tanszék: A csoda valahol odabent van

2019.11.05. A csoda valahol odabent van címmel rendhagyó kémia órára került sor 2019. november 5-én az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszékén, ahol hatvanhét fiatal érdeklődő, többségében alapiskolás tanuló volt szem- és fültanúja a színes, varázslatos, helyenként füstfelhő borította kémiai reakcióknak.

Az ifjú kutatók közül a bátrabbak aktívan bekapcsolódtak, és néhány kísérletet önállóan is elvégeztek. Pedagógus felügyelete alatt többekközött elefántfogkrémet, vegyészkávét, színes komplex vegyületeket állítottak elő, majd bűvészkedtek három pohár „vízzel”, látták az éghetetlen zsebkendőt, valamint az antociánok érzékenységét. Annak bizonyítására, hogy mechanikus erőkifejtésével is lehetséges kémiai reakciót végrehajtani, a dörzscsészébe helyezett fehér kristályos anyagokból pár prec alatt a diákok színes termékeket varázsoltak.

Látogatóink több  különböző iskolából érkeztek: a komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpontból, az Endrődy János MTNy AI Muzsláról, az Udvardi Majtényi Adolf MTNy Alapiskolából, a Csallóközaranyosi MTNy Alapiskolából, valamint Komáromból a Munka utcai MTNy Alapiskolából, és természetesen a Selye János Egyetemről.

Az előadó Hugyivár Magda mérnöknő, az SJE TKK Kémia Tanszék munkatársa volt, akinek ezen a rendhagyó órán ismét sikerült felkeltenie a látogatók érdeklődését a kémia mint természettudományi tantárgy iránt, bizonyítva, hogy az anyagok világa varázslatos, változatos, színes és a tantárgy méltán tart igényt  kiemelt odafigyelésre.


OTDK : A Kémia Tanszék hallgatójának sikere

2019.04.16-18. Csaknem 300 pályaművet mutattak be hazai és határon túli intézmények hallgatói az idei XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában április 16-a és 18-a között a Debreceni Egyetemen.

Az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszék hallgatója Bc. Reménység Dániel a “Kiválasztott zöldségfélék antioxidációs kapacitásának kiértékelése” című pályamunkájával  1. helyezést ért el az Élelmiszertudományi tagozat A) megmérettetésében. A témavezető doc. Ing. Hegedűs András, PhD., akinek ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a hallgatónk felkészítéséért és kívánunk mindkettőjüknek további szakmai sikerereket!


XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki forduló

2019.04.16. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Kémia Tanszéke szervezésében került sor 2019. április 16-án a XXX. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki fordulójára. A versenybe 16 szlovákiai magyar tannyelvű alapiskola és nyolcéves gimnázium 36 diákja kapcsolódott be Pozsonytól Nagykaposig. A tanulók az életkoruknak megfelelően 2 kategóriában – 7. és 8. évfolyam – nevezhettek a versenybe. A felvidéki forduló mindkét kategóriában elméleti és gyakorlati részből is állt. A versenyzők és kísérőtanáraik elmondása alapján a megmérettetés nagyon jó, örömteli hangulatban zajlott, és szakmailag is konstruktívnak volt mondható. A tanulók szépen dolgoztak, a ponteredmények nagyon szorosak voltak, éppen ezért a szakmai zsűri döntése alapján mindkét kategóriában az első négy helyezett került díjazásra.

A 7. évfolyam kategóriájának eredménye:

 1. hely: Abaházi Mátyás (Erdélyi János Alpiskola, Nagykapos), felkészítő tanára: Abaházi Csilla
 2. hely: Bondor Gáspár (Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Karácsony Magdolna
 3. hely: Veres Zoltán Benedek (Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár), felkészítő tanára: Zelenai Judit
 4. hely: Kiss Zsófia (Vámbéry Ármin MTNYA Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Tamási Andrea

A 8. évfolyam kategóriájának eredménye:

 1. hely: Lábodi Philip (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Bartal Mónika
 2. hely: Feke Benedek (Gimnázium, Királyhelmec), felkészítő tanára: Szabó Mária
 3. hely: Tóbiás Gábor (Gimnázium, Királyhelmec), felkészítő tanára: Szabó Mária
 4. hely: Schnirz Victoria (Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely), felkészítő tanára: Bartal Mónika

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves versenyző és kísérőtanár részvételét, a független szakmai zsűri (prof. RNDr. Hegedűs Erzsébet, PhD., Mgr. Czibor Angelika, Mgr. Podlupszki Tímea, Dibó Gábor, PhD) munkáját, a Selye János Egyetem és a Pro Selye Alapítvány nagymértékű pénzügyi támogatását, valamint a Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács pénzügyi, tárgyi támogatását, és a szervezésben nyújtott iránymutatását.

A rendezvény szervezői:

Mgr. Szarka Katalin, PhD.
Mgr. Varga Andrea, PhD.
Ing. Hugyivár Magdolna
Dibó Gábor, PhD.
Ing. Bucsek Ildikó


Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulója : Kémia Tanszék

2019. április 10-én került megrendezésre a 11. Komáromi Egyetemi Napok keretében a Tudományos Diákköri Konferencia egyetemi fordulójára, amelyre a Kémia Tanszék, mint a Tanárképző Kar legfiatalabb és legkisebb tanszéke 3 hallgatója jelentkezett 2 szakdolgozattal:

Gelle Donát: „Ferrocenes Against Cancer“ 
Csobó Zoltán és Kiss László: „Web alkalmazásokkal támogatott kémiaoktatás”.

Mindkét pályamunka a Természettudományi Szekcióba került megmérettetésre. A szekció zsűribizottsága nagyra értékelte és magasan méltatta Gelle Donát: Ferrocénekkel a rák ellen című munkáját, ami a szekció 1. helyezettjeként került ki és jutott tovább a Tudományos Diákköri Konferencia felvidéki fordulójára (FTDK). A szakmai bizottság hasonlóan Csobó Zoltán és Kiss László pályamunkáját is javasolta megmérettetni a Tudományos Diákköri Konferencia felvidéki fordulóján. A hallgatóinknak gratulálunk és kívánunk további szakmai sikereket!


A kémiai ismeretek korszerűsége
 
A kémia szakkal biztosan nem égeted meg magad!
 
A természettudományi tantárgyak, köztük a kémia oktatása az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül. Az általános- és középiskolai kémia szakos tanárképzés olyan átfogó kémiai ismeretek biztosítását igényli, amelyek korszerűségük mellett a tanári munka számára szükséges anyagismeretet is magukba foglalják.
 
A SJE Kémia Tanszékén zajló oktatásban az előadások és szemináriumok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a gyakorlati foglalkozások, amelyek a hallgatók konstruktív tanulását segítik elő.
Ezeknek célja nemcsak a hallgatók számolási készségének fejlesztése, hanem egyúttal az elméleti anyagrészek feldolgozását támogató különböző gyakorlati műveletek sora, illetve az önálló következtetés módszereinek megismertetése és a készségek elsajátítása.
 
A tanári bemutató kísérletek szerves részeként a hallgatók önálló gyakorlatokat végeznek tanári felügyelet mellett, amelyhez a szükséges infrastruktúra már a kezdetektől rendelkezésükre áll. Jól felszerelt, modern laboratóriumi helyiségekben zajlik a gyakorlati oktatás, amelyek felújítása és szükséges műszeres felszerelése európai uniós alapokból finanszírozott projektekből valósult meg. A műszeres felszereltség tekintetében minden érdeklődő hallgatónak hazai szinten versenyképes képzést biztosítunk.
A tanszéken jelenleg öt laboratóriumi helyiségben zajlik a munka, ahol analitikai mérlegek, szárítók, centrifugák, mikroszkópok, spektrofotométerek, nagy teljesítményű folyadékkromatográf, izotachoforézis, lángemissziós fotométerek, szűrőberendezések, víz- és homokfürdő, vékonyrétegű és papírkromatográfiai berendezések, valamint számos üveg, porcelán, fém, parafa és egyéb segédeszközök használhatók.   
 
A hallgatók kémiai tudásszomját kielégítő, korszerű berendezések használatán túl, a tanszéken személyre szabott, nyitott és fejlesztő oktatási környezetet biztosítunk.
A Kémia Tanszéken folyó tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez nagymértékben hozzájárul az újonnan kialakított Nanokémiai és Szupramolekuláris Laboratórium is, amely a legmodernebb mérési technológiákkal nyújt lehetőséget a legpontosabb mérések kivitelezéséhez a nanoméretű rendszerekben. A laboratórium a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszerparkjával és kutatási módszerek kombinációjával lehetővé teszi a kívánt nanoanyagok híg és koncentrált oldatokban való jellemzését; illetve azok reológiai tulajdonságainak vizsgálatát, amelyek jelentős szerepet töltenek be az ipari felhasználás több területén.
 
Hallgatóink aktívan bekapcsolódnak a tanszék életébe a különböző egyetemi, illetve közéleti rendezvények szervezése kapcsán, ezzel is a pedagógiai életpályájukra tudatosan készülnek.
Európa Uniós mobilitási programok (ERASMUS, CEEPUS) keretében hallgatóink tanulmányi és szakmai ösztöndíjak elnyerésével gazdag külföldi tapasztalatokat szerezhetnek.
 
A hazai magyar tannyelvű és az anyaországbeli közoktatásban a természettudományi tantárgyak oktatóinak száma radikális csökkenést mutat, ezért a kémia, biológia és más természettudományi tantárgy oktatóinak utánpótlása szükségszerű, így a végzős diákok érvényesülési lehetőségei biztosítottnak látszanak.
 
Az írás eredetileg a parameter.sk honlapon jelent meg.
 

Beszámoló a Kémia Tanszék programjairól a Tudomány és Technika Hetén

2018.11.05-09. A Kémia Tanszék, mint a Selye János Egyetem Tanárképző Karának szervezeti egysége, szívügyének és egyben kötelességének tekinti a tudomány és technika terén elért eredmények és legújabb információk bemutatását és terjesztését a fiatalok körében. A Tudomány és Technika Hete alkalmából megszervezett rendezvénysorozat ismét jó alkalmat teremtett a kémia, mint természettudomány népszerűsítésére. Tanszékünk szervezésében két kitűnő vendégelőadó előadásával gazdagítottuk a rendezvénysorozatot. Kiváló tudományos élményben volt részünk november 5–én doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. a Pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Kar, Fizikai- és Elméleti Kémia Tanszék tanára előadásában, aki a rétegszerkezetű nanorészecskékből és szerves festékanyagokból álló hibrid rendszereket mutatta be, rámutatva azok fizikaikémiai tulajdonságaikra, előállítási módszereire és jelenlegi technológiai alkalmazási lehetőségeire.

PharmDr. HAJTMAN Katalin okleveles gyógyszerész nagyszerű oktató-nevelő előadásában többek között a gyógyszerészet és gyógyszertárak hálózata kialakulásáról a gyógyszerészek kulcsfontosságú feladatairól és ennek részét képező gyógyszerészi gondozás megvalósításáról hallottunk.
 
Apró kulisszatitkokat tudhattunk meg a Komáromi Kórházi és Közforgalmi Gyógyszertár életéből, ahol szorgos egészségügyi dolgozók türelmes és kitartó munkája eredményeként minden beteg a megfelelő gyógyszert a megfelelő adagban a megfelelő időben s a megfelelő beadási módon kapja meg. Videófelvételen nyomonkövethettük a kapszulák laboratóriumi elkészítési módszerét. A gyógyszerészet napjainkban c. előadás zárszavában elhangzottak mindannyiunkat megerősített abban, hogy a gyógyszerészek széles körű szakismerettel rendelkeznek, amelyet naponta felhasználnak a betegek egészségének javítása érdekében.
 

Web-alapú alkalmazások az oktatásban

2018.09.11-12-én zajlott, immár tizedik alkalommal, a Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája, amelynek célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése, elsősorban a humán tudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, a közgazdaságtan és a vállalatirányítás területein, valamint a rokon szakterületek művelői számára is. A tanulmányok bemutatása hét szekcióban történt, közülük az egyik a „Web-alapú alkalmazások az oktatásban” címet viselte, amely a KEGA 002UJS-4/2016 számú „Web-alapú alkalmazások a transzdiszciplináris tanárképzésben” című projekt támogatásának köszönhetően jöhetett létre. A szekció keretében 11 bemutatott tanulmánnyal ismerkedhettünk meg, amelyek gazdag szakmai tapasztalat- és eszmecserét tettek lehetővé. A szekció végén a résztvevők hangsúlyozták a hasonló szakmai fórumok szükségességét, amely méltán sikeres zárásnak tekinthető a szekció munkáját tekintve.


Módszertani nap a TKK Kémia Tanszékén

2018.07.04. Az SJE Tanárképző Kar Kémia Tanszékén 2018. július 4-én módszertani napot tartottak, amelyen a környezetünkben és a kémia szertárakban megtalálható veszélyes vegyületekről Bartal Miklós, a Pozsonyi Kémiai Szakközépiskola tanára tartott tudományos előadást. A középiskolás tanulók naiv axiómáiról végzett kutatás eredményeiről Bárány Zsolt Béla, a Hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Szakgimnázium okleveles vegyésze-kémiatanára számolt be. Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója a természettudományok, köztük a kémia tanításának a közoktatásban történő háttérbe szorulásáról beszélt. A fórum második részében a KEGA 002UJS-4/2016 projektben aktívan tevékenykedő tanáraink egy workshop keretében mutatták be eredményeiket. A második alkalommal megrendezett szakmai fórumon résztvevő gimnáziumi, szakközépiskolai és általános iskolai kémiatanárok megosztották egymással szakmai tapasztalataikat, hatékony eszmecserét folytattak, és rávilágítottak a kémiaoktatást és a kémiatanár-képzést érintő aktuális problémákra. 


Csodálatos kémia

2018.04.27. A Komáromi Eötvös Utcai MTNY Alapiskola tanulói április 27-én izgalmas, élménydús kísérletsorozatnak voltak aktív résztvevői a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Kémia Tanszékén. A hetedikes diákok a laboratóriumban, felöltve a fehér köpenyt és a védőszemüveget, igazi kutatókká váltak és bátran közreműködtek a színes és látványos kísérletekben.


RENDHAGYÓ KÉMIAÓRA

2018. március 19-én az SJE TKK Kémia Tanszékre rendhagyó kémiaórára érkeztek a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjai. A résztvevők számára látványos, színes fényjelenségek, gyors lefolyású kémiai reakciók fokozták az élményt. Tanáraink a játékos tudásszerzés által informális oktatás keretében szeretnék a középiskolai diákok kémiai gondolkodását fejleszteni, és akár a pedagógusi pályára irányítani őket.

Interaktív laboratóriumi gyakorlat

2018.02.07. A nagyfödémesi Borsos Mihály Alapiskola nyolcadikos és kilencedikes tanulói február 7-én egy izgalmas, élménydús kísérletsorozatot nézhettek végig és próbálhattak ki a Selye János Egyetem Kémia Tanszékén, ezáltal is az élményszerű tanulást erősítve bennük.


Dr. habil. Mészáros Róbert, DSc. meghívott előadása a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karán

Az előadás időpontja: 2016. november 25. Az előadást a Comenius Egyetem Természettudományi Kar Fizikai- és Elméleti Kémia Tanszéke ill. a Szervetlen Kémia Tanszéke szervezte. Az előadás címe: „Fine Tuning the Nonequilibrium Features of  Oppositely Charged  Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures.

További információk: http://fns.uniba.sk/kfz


Kémiai kísérletek bemutatója a Kémia Tanszéken

Június folyamán a Selye János Egyetem Kémia Tanszékére két iskola diákjai is ellátogattak. Június 1-jén a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont 43 diákja, június 16-án pedig a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola ifjú kémikusai kóstolhattak bele a kémiai laboratóriumok világába. A tanszéken látványos kémiai kísérleteket mutattak be nekik, amelyekbe a tanulók is aktívan bekapcsolódhattak.

A rendezvény neve: Időutazás kémiai tárlatvezetéssel (Tudomány Hete)
Szervező: SJE TKK Kémia Tanszék
Társszervező:    -
Helyszín: Komárno, Hradná 21, Gazdaságtudományi Kar épülete
Univerzita J. Selyeho
945 01 Komárno
Időpont: 2015. november 12., 10:00
Rendezvény típusa: Kémiai Show
Leírás:    Utazzunk az időben a kémiával!...de ahhoz, hogy biztonságos legyen az utazásunk, szükségünk lesz egy tapasztalt „időutazóra“, aki a kémia törvényszerűségeit felhasználva végig kalauzol ezen a titokzatos úton. Legyen Ön is az ELTE Kémia Intézet egyetemi docensének, Dr. Róka Andrásnak az útitársa!
Kapcsolattartó:    Mgr. Katarína Szarka, PhD.
e-mail:

A tanulmányi program infrastruktúrája

A Kémia tanulmányi program (1. és 2. szint) térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

Az oktatás a Kémia tanulmányi programon a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán folyik, az alábbi termekben:

Gazdaságtudományi és Informatikai Kar

G105 – Laboratórium (befogadóképesség 24 fő)
G106 – Laboratórium (befogadóképesség 5 fő)
G107 – Laboratórium (befogadóképesség 12 fő)
G202 (befogadóképesség 49 fő)
G208 (befogadóképesség 23 fő)
G210 (befogadóképesség 122 fő)

A kémia oktatására specializált szaktanterem felszereltsége (G208)

 • interaktív tábla (Hitachi)

 • Logitech Wireless Prezenter R400 – 2 db

 • Pasco Science Laboratory Equipment – interaktív laboratóriumi mérőeszközkészlet

 • Vernier mérő

 • ásvány- és kőzetgyűjtemény

 • 8 részes vizuális oktatási segédanyag a kémiai elemek periódusos rendszerének oktatására

 • anorganikus és organikus vegyületek molekuláinak modelljei

 • oktatási segédanyagok: a nitrogén, az oxigén és a víz körforgása; kristályszerkezetek

 • fali tábla – anorganikus kémia

 • táblagyűjtemény a kémia tanításához – fém és víz reakciója, fém és sav reakciója, a protolitikus reakciók mechanizmusa, neutralizáció, redukció stb.

 • kémiai-environmentális készlet a víz és a talaj vizsgálatára

 • tanszéki könyvtár – a szakirodalom hozzáférhető a hallgatók számára is

 • kémiai laboratóriumi készlet – kísérletek gyerekek számára

b. A tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

c. A tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

d. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

e. A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportcentrum pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a Cantus Iuventus énekkarban érvényesülhetnek.

f. A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+ hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html


Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.