Neveléstudományi Tanszék

Leírás

A Neveléstudományi Tanszék feladata felkészíteni az akadémiai tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv, matematika, informatika, történelem, katechetika) tanuló hallgatókat az egyetemi képzés I. és II. foka alatt a közös alap tantárgyainak keretében a pedagógiai munkára.

A tanszék biztosítja:

  1. a tanári képzés hallgatói számára a „közös alapot” képező tárgyak oktatását (általános pedagógia, általános didaktika, pszichológia, neveléselmélet, nevelésfilozófia, stb.),
  2. az óvópedagógus- és tanítóképzés bizonyos tárgyainak oktatását

A Neveléstudományi Tanszék biztosítja a „Pedagógia és köznevelés” tanulmányi programot is. A tanulmányi program felépítése lehetővé teszi a jövendőbeli nevelők, szabadidő-szervező pedagógusok és szociálpedagógusok komplex pedagógiai, pszichológiai, valamint didaktikai-módszertani felkészítését.

Elérhetőség: SJE Tanárképző Kar, Bratislavská 3322, 94501 Komárno

Titkárság

Mgr. Marosi Martina
e-mail: 
tel.: 00421 (35) 3260 608
iroda: T509

Kutatás

Ratio Pedagógiai Kutatócsoport

2017. december az SJE Tanárképző Karán megalakult a Ratio Pedagógiai Kutatócsoport, melynek célja empirikus pedagógiai, pszichológiai, nevelésszociológiai kutatások folytatása a Kárpát-medencei közoktatás, pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia területén. Bővebb információ: itt


A Neveléstudományi Tanszék oktatói a következő kutatási projektekben vesznek részt:
 
- 005UJS-4/2021 KEGA: "A DIFER diagnosztikai eszköz adaptálása és standardizálása a 4-8 éves gyermekek aktuális fejlettségi szintjének kimutatására" (2021-2023),
- SK01-KA201-078250 K201 ERAZMUS+ "Mentorképzés" (2020-2023),
- ITMS2014+312011Z205 "Tanuljunk jobban tanulni" (2020-2022).

Aktuális

Amit a pedagógus hivatást választóknak a korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig tudni kell

Az évente megrendezésre kerülő Komáromi Pedagógiai Napok keretén belül került sor a SJE Tanárképző Karán az „Amit a pedagógus hivatást választóknak a korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig tudni kell” című előadásra. Az alkalom főszervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség volt, társszervezője a SJE Tanárképző Karra, illetve a Neveléstudományi Tanszék. A Pannonhalmáról érkezett előadók: Nagy Tamara konduktor, Pálla-Horváth Dóra szomatopedagógus - logopédus, Takács–Budai Csilla gyógypedagógus és Kozma Szabolcs logopédus voltak. Az előadásban olyan jelenségekre fókuszáltak, melyekkel a gyakorló pedagógus iskolai munkája során rendszeresen találkozhat. A jelenségek felismerése, a tanulók támogatása és a szakemberek megszólítása pedagógiai feladat. Hallgatóink és az itt megjelent vendég pedagógusok számára is értékes, hasznos volt az előadás.


Változások a nemzetiségi iskolák oktatásában – nemzetiségi nyelvek az oktatásban

A NIVAM – A Művelődés és Ifjúság Nemzeti Intézete szervezésében 2023. október 12-13-án került sor a “Változások a nemzetiségi iskolák oktatásában – nemzetiségi nyelvek az oktatásban” című konferenciára Pozsonyban. Tanszékünket PaedDr. Kiss Beáta képviselte. A konferencia a közoktatási reform részleteire, illetve a reformnak a nemzetiségi iskolákban történő megvalósulására fókuszált.


Imre Sándor Neveléstudományi Konferencia

2023. október 9-10-én került sor az I. Imre Sándor Neveléstudományi Konferenciára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Tanszékünkről PaedDr. Kiss Beáta vett részt a konferencián. Tanárképző Karunk előadói az Oktatás határok nélkül nevű szekcióban kaptak többek között teret.


BIP Erasmus+ „A hátrányos helyzetű közösségek fejlesztési lehetőségeinek többdimenziós megközelítése“

2023. október 16. – 20. között PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. és Mgr. Katarína Szarka, PhD. a Tanárképző Kar hallgatóival együtt egyhetes intenzív BIP Erasmus+ programban vettek részt Romániában "A hátrányos helyzetű közösségek fejlesztési lehetőségeinek többdimenziós megközelítése" címmel. A heti program szakmai előadásokat, workshopokat és terepmunkát is tartalmazott.


Buddy rendszer

2023.11.08-án a Tudomány és Technika Hete keretében Dr. Alexandra Nagyová, PhD. szemináriumot tartott "Buddy rendszer" címmel. A szeminárium során a hallgatók információkat kaptak a "Buddy rendszerről", annak feladatairól, céljairól, fontosságáról és működéséről az egyetemi környezetben. Így a hallgatók megismerkedtek egy olyan módszerrel, amellyel segíthetnek egy másik hallgatónak a tanulmányi nehézségeinek megoldásában, amelyekkel különösen az egyetemi tanulmányok kezdetén találkozik.


Képzés a Buddy rendszerhez
 
A Neveléstudomány Tanszék vezetője PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. 2023.szeptember 04-én részt vett a "Képzés a Buddy rendszerhez" című előadáson, amelyet Lenka Abrinková pszichológus szakértő vezetett. A képzés célja a szlovákiai Buddy rendszer működésének valamint az egyetemi környezetben való alkalmazásának lehetőségeinek bemutatása volt.
 

A Neveléstudományi Tanszék és az Óvó -és Tanítóképző Tanszék oktatói közösen vettek részt a Mentorképzés projekt záró transznacionális találkozóján Pőstyénben 2023.06.1923 - 2023.06.21. között. A találkozó részeként egynapos konferenciára is sor került a gyakorló pedagógusok számára. A konferencián a Selye J. Egyetem Tanárképző Karának dékánja, Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. is tartott előadást, melynek címe a Pedagógiai gyakorlat a nemzetiségi oktatás szemszögéből.


Országos Óvodapedagógiai Konferencia

2023. március 24-én Búcson rendezték meg az Országos Óvodapedagógiai Konferenciát, amelynek főszervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége volt. A Selye János Egyetem Tanárképző Karát meghívott vendégként PaedDr. Alexandra Nagyová PhD. képviselte.


Könyvbemutató

A Ratio kutatócsoport célja empirikus pedagógiai, pszichológiai, nevelésszociológiai kutatások folytatása a közoktatás, pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia területén. A kutatás eredményeit már több publikáció is bizonyítja. A legfrissebb kutatási eredmények egy monográfia formájában láttak napvilágot. Tóth Péter – Horváth Kinga: A tanári interakció az osztályteremben című publikációjuk bemutatására 2023. március 23-án került sor a TKK épületében. A szerzők részletesen vázolták fel a kutatási problémákat, annak körülményeit, a kutatás merőeszközét és eredményeit.  A kiadványt Sýkora Hernády Katalin, az Óvó és Tanítóképző Tanszék doktorandusz hallgatója  méltatta, aki rávilágított a kutatás további lehetőségeire, annak folytatására.


Rendhagyó óra a Neveléstudományi Tanszéken

2022. április 5-én Dr. habil. Dobay Beáta, PhD. szervezésében a SJE Tanárképző Kar Pedagógia és köznevelés szakos hallgatói a Szabadidő-pedagógia kurzus keretében városnézésen vettek részt Komárom történelmi belvárosában. A rendhagyó órán Stubendek László mérnök úr vezetésével ellátogattak a Szent András-bazilikába, ahol a hallgatók betekintést kaptak annak rejtelmeibe is. A rendhagyó órák sorozata a továbbiakban Komárom történelmi nevezetességeinek megtekintésével folytatódik.


Kisebbségi élethelyzetek, identitás és műveltség – a szlovákiai magyarok társadalmi önmegvalósításán

2019. november 5-én a neveléstudományi, valamint az óvó- és tanítóképző tanszékek közös szervezésében konferenciára került sor, melynek témája a „ Kisebbségi helyzet, identitás, oktatás - a szlovákiai magyar kisebbségi identitás iskolai önérvényesítési stratégiája” címmel volt. A konferencia témája kapcsolódik a 1/0117/19 regisztrációs számú VEGA kutatási projekt kutatási eredményeihez. Az egész napos konferencián elhangzott előadások érintették a szlovákiai nemzetiségi oktatásra vonatkozó aktuális törvényi rendelkezéseket, a nemzetiségi oktatás finanszírozására vonatkozó jogszabályokat, valamint a szlovákiai tanárok élethosszig tartó tanulására vonatkozó koncepciót a magyarországi tanári életpálya modell tükrében. A konferencián a Selye János Egyetem neveléstudományi tanszék tanárain kívül a magyarországi partner intézményeiben dolgozó kollégák is részt vettek.


,,Élménykirándulás“ Martonvásáron

2019. október 25-én élményekkel teli exkurzión vettek részt az SJE Tanárképző Karának hallgatói és oktatói. A szakmai kirándulásra a MŰ-PE-PSZI, azaz a Művészet-Pedagógia-Pszichológia személyiségfejlesztő kurzus keretén belül került sor, melynek célja az Óvodamúzeum, a L. van Beethoven – Brunszvik Múzeum, az Agroverzum kiállítás és a Brunszvik Kastélypark megtekintése volt Martonvásáron. Az új információkban, tapasztalatokban, szakmai ismeretekben gazdag program kiváló lehetőségnek bizonyult az élménypedagógiai elemek megismerésére, a csapatépítésre, a társas kapcsolatok erősítésére és nem utolsó sorban a kreatív pedagógus-személyiségek képzésére.


„Többség – kisebbség együttélése” – VII. Nemzetközi Tudományos Szimpózium

2019. november 5–6-án a Selye János Egyetemen Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszéke és Biológia Tanszéke, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a SJE Konferenciakézpontjában megrendezi a „Többség – kisebbség együttélése” VII. Nemzetközi Tudományos Szimpóziumot.
Az előítéletek formálása gyakran az előző generációk tapasztalataiból, attitűdjeiből táplálkozik. Ha ehhez más jellegű információk, tapasztalatok társulnak, akkor a fiatalnak lehetősége van átértékelni addigi véleményét. Ezért szükséges rendszeresen foglalkozni a toleranciával, az együttműködéssel, mivel ez tanult készség, fontos szociális kompetencia.
A Selye János Egyetem Tanárképző Kara most harmadik éve működteti a „Többség – kisebbség együttélése” c programját, amely a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma támogatásával zajlik – idén Többség–kisebbség együttélése III – Mit tudunk egymásról? címmel (D047/2019/13). Ebbe a programba eddig több mint tíz alapiskola és középiskola lett bevonva. A találkozókon és a tolerancia tréningeken kívül a program keretében tolerancia felmérés is zajlik. Ez a konferencia az eddigi kutatások eredményeit, a műhely-találkozók tapasztalatait prezentálja.
A szimpóziu a Magyar Tudomány Ünnepe valamint a  szlovákiai Tudományok és Technika Hete keretében megvalósul meg.

A program letölthető itt.


Az SJE Tanárképző Kar képviselete a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi konferenciáján

2019.10.7-9. A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Művészeti Intézete Ének-zene Tanszéke 2019. október 7-9. között tartotta 20. Jubileumi Nemzetközi Zenei Konferenciáját Dr. Döbör András, a JGYPK dékánja fővédnökségével. A konferencián hét ország felsőoktatási intézménye vett részt, közöttük a Selye János Egyetem is Csehi Ágota, a Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszék docense meghívott képviseletében. Docens asszony aktív részese volt a konferenciát követő nemzetközi hangversenynek is, amely az Őszi Kulturális Fesztivál keretén belül valósult meg. Mindkét rendezvényen, előadásában és zongora-interpretációjában Cziczka Angela felvidéki magyar zenepedagógus és művész alkotómunkásságát mutatta be és egyben népszerűsítette.


Az SJE XI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA

2019. szeptember 10-11-én került megrendezésre a Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája.

Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamain

A Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamaiban szekciót prof. Dr. Tóth Péter, PhD. és Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. vezette. A szekcióban hét előadás hangzott el, amelyek során feltárultak a résztvevők előtt a lemorzsolódás okai, illetve hogy mit és hogyan lehet tenni ellene. A szekció előadásai elsősorban a tanárképzéshez kötődtek, de lehetőség nyílt az adatokat összehasonlítani pl. az orvosképzéssel is.

Reformpedagógia és alternatív irányzatok

A Reformpedagógia és alternatív irányzatok szekció prof. Dr. Pukánszky Béla István, DSc., doc. dr. univ. Csehi Ágota, PhD. és Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. vezetésével valósult meg, összességében öt előadó részvételével és hat előadott témával. A konferencia tanulmánykötetében a szekción belül nyolc tanulmány kerül bemutatásra, magyar, szlovák, illetve angol nyelven, melyek szakmai elbírálásán 12 recenzens dolgozott. A tárgyalt témák a neveléstudomány és a közoktatás széles palettáját ölelték fel, a múlt, a jelen, a jövő kérdéseit felvetve, elemezve, tárgyalva. Ezeket a szempontokat karöltve hangzottak el pld.: A pozitív teljesítmény az alternatív kerettantervek vonatkozásában; A pszichiátriai betegek és az értelmi fogyatékos személyekről alkotott kép változásai a 19. századi Magyarországon; A társadalmi felelősségvállalásból származó értékek átadása az utánpótlás edzői feladatok között; A táborozás és a hidden extracurriculum; Egy példa a populáris kultúra a pedagógiai relevanciájára témakörökben c. témák. Az előadások során számtalan értékes és gondolatébresztő kérdés és a gyakorlatra nézve hasznos javaslat hangzott el, így a szekció munkája szakmailag inspirálónak és tanulságosnak bizonyult.

Pedagógiai diagnosztika és mérések

A Pedagógiai diagnosztika és mérések szekció előadásai változatos témaköröket fedtek le. A bemutatott kutatások érintették a kompetenciamérés, a tanulási motiváció, az erkölcsi fejlődés kérdéskörét, szó esett a játékosítás (gamifikáció) pedagógiai jelentőségéről. Minden előadáshoz kapcsolódóan érdeklődő kérdések hangzottak el, hasznos szakmai beszélgetés alakult ki.

A szekció vezetői prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD. és Dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD. voltak.


Eredményes szereplés a Rózsahegyi Katolikus Egyetem nemzetközi versenyén

2019. április 9–10-én került megrendezésre a Művészeti Diákköri Tevékenység nemzetközi interpretációs versenye, melynek a Rózsahegyi Katolikus Egyetem Tanárképző Kara adott otthont immár 16. alkalommal. Az idei évfolyamon 17 felsőoktatási intézmény képviseletében, Lengyelországból (7), Csehországból (3) és Szlovákiából (7) mintegy 70 versenyző mérte össze tehetségét és tudását 3 kategóriában és 5 szekcióban.  A Selye János Egyetem első alkalommal képviseltette magát e rangos rendezvényen. Gál Júlia a magiszteri képzés hallgatója (katechetika – angol nyelv) az Ének szekcióban nyújtott kíváló előadói teljesítményt. W. A. Mozart, M. Schneider-Trnavský és Wolf  Péter műveit adta elő Csehi Ágota docens asszony (zongora) közreműködésével. A nemzetközi zsűri (Németország, Csehország és Szlovákia képviseletében) Gál Júliát a kíváló teljesítményért 2. hellyel jutalmazta. Hallgatónknak szeretettel gratulálunk, és köszönet illeti Balogh Rózsát, a komáromi Művészeti Alapiskola énektanárát is a szakmai együttműködésért, valamint a TKK vezetőségét a támogatásért.


A TKK vezetése a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola konferenciáján

2019. március 28-29. A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megszervezte a Köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében című nemzetközi tudományos konferenciát. Az SJE Tanárképző Karát négy oktató képviselte. Dr. habil. PaedDr. Horváth Kinga, PhD. dékán asszony és prof. Dr. Tóth Péter, PhD. plenáris előadást tartottak. Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. dékánhelyettes asszony és prof. Dr. Tóth Péter, PhD. az Empirikus kutatások a pedagógiában című szekciót vezették. PaedDr. Török Tamás, PhD. dékánhelyettes a Módszertani újító törekvések a pedagógiai gyakorlatban című szekció résztvevője volt. Az oktatóink konferencián elhangzott előadásai a konferenciáról készült tanulmányköteteben olvashatók.


Bartók Béla ünnepi emlékhangverseny

2019. február 21-én a Duna Menti Múzeumban jeles előadók és a komolyzene iránt érdeklődők népes társasága emlékezett Bartók Béla 1924. február 5-i komáromi hangversenyére. Az akkor 43 éves zeneszerző, népzenekutató, zongoraművész és tanár a Jókai Egyesület meghívására érkezett Komáromba. Az emlékhangverseny az énekkarok népdaléneklésével és a hajdani Kultúrpalota (ma Duna Menti Múzeum) falát díszítő Bartók emléktábla megkoszorúzásával kezdődött.  Az ünnepi esten jeles hazai és vendégelőadók szerepeltek: a Dél-Komáromi Vox Femina Női Kar, a Concordia vegyeskar, Eva Sýkorová (fuvola), Nagy Szilárd (zongora). Csehi Ágota, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának docense értékes előadásával (Bartók Béla, a zongoraművész Komáromban) részletesen, nagy szakmai hozzáértéssel mutatta be a 95 évvel ezelőtti Bartók-koncert előkészületeit és az 1924-es februári Komáromi Lapok híradásait. A Selye János Egyetemet a Cantus Iuventus női kórusa képviselte; vezényelt Orsovics Yvette, zongorán közreműködött Csehi Ágota. A műsorban többek között Kodály Zoltán: Biciniumok és Bartók Béla népdalfeldolgozásai hangzottak el. A hangverseny a két magyar zenegéniusz, BartókBéla és Kodály Zoltán egy-egy népdalának eléneklésével zárult, bekapcsolva mindebbe a lelkes, zeneértő közönséget.

Meghívó


Tanuló szervezet

2019. január 8-án és 16-án, a tavalyi jó példát követve, idén is sor került a szervezeten belüli képzésre. A képzést a Neveléstudományi Tanszék oktatója, prof. dr. Tóth Péter, PhD. tartotta. A képzés témája A pedagógiai kutatásmódszertan volt. A képzésen a Tanárképző Kar oktatói vettek részt. A résztvevők példák gyakorlásával a faktoranalízis tárgykörében szerezhettek mélyebb ismereteket. A képzés vendégelőadója Pogátsnik Monika, PhD. volt, aki az AMOS program használatát mutatta be.

VIRT LÁSZLÓ: MAGYAR NEVELÉS, NÉPI GONDOLAT – KÖNYVBEMUTATÓ

Az SJE TKK Neveléstudományi Tanszék 2018. április 23-án hétfőn, 13.00 órakor könyvbemutatót tart a Konferenciaközpont K3-as előadótermében. A bemutatót Pukánszky Béla  professzor úr vezeti. 

A könyv a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiadásában jelent meg.

„A könyv négy olyan pedagógus gondolataira épít, akik nemcsak katedrán (egyikükszószéken is) próbálták ki magukat – sikerrel! – hanem az emberformálásnak, a gondolkodás alakításának elméletét is gazdagították. A könyv címével jelzett területen, a népiség és a pedagógia gondolat  összegzésében, nem látok közöttük nagyságrendikülönbséget, ezért álljon ABC-sorrendben a nevük: Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, Márton Áron és Németh László.” A szerző

Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők!

A tanulmányi program infrastruktúrája

A Társadalomtudományi, pedagógiai és pszichológiai közös alap (1. és 2. szint), valamint a Köznevelés (1. szint) tanulmányi programok térbeli, materiális és technikai hátterének bebiztosítása

a. A tanulmányi program tantermeinek listája, jellemzése és technikai felszereltsége.

Az oktatás a Társadalomtudományi, pedagógiai és pszichológiai közös alap (1. és 2. szint), valamint a Köznevelés (1. szint) tanulmányi programokban a Selye János Egyetem Tanárképző Karán, a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon, a Konferenciaközpontban, a Tiszti pavilonban, valamint az egyetem Sportcentrumában zajlik.

 

Befogadóképesség

A termek száma

Előadótermek, a legújabb információs technológiával felszerelve

(Konferenciaközpont, Hradná 2)

1 x 350

1 x195

2 x 180

4

Szemináriumi helyiségek (Konferenciaközpont, Hradná 2)

1 x 40

1 x 30

2 x 20

4

Előadótermek, a legújabb információs technológiával felszerelve (SJE TKK, Bratislavská cesta 3322)

1 x 100

3 x 50

 

4

Szemináriumi helyiségek (SJE TKK, Bratislavská cesta 3322)

1 x 45

1 x 40

1 x 34

1 x 32

2 x 30

3 x 25

9

Nagy tornaterem (Sportcentrum, Hradná 2)

30m x 50m

1

Kis tornaterem (Sportcentrum UJS, Hradná 2)

14m x 9,9m

 

1

Konditerem (Sportcentrum UJS, Hradná 2)

16,8 m x 9,9m

1

Számítógépes termek (Konferenciaközpont, Hradná 2)

Összesen 29 számítógép

1

Számítógépes termek (SJE TKK, Bratislavská cesta 3322)

Összesen 59 számítógép

3

Számítógépes termek (SJE GIK, Hradná 21)

Összesen 33 számítógép

2

Számítógépes termek (Tiszti pavilon, városközpont)

Összesen 90 számítógép

3

SJE Egyetemi könyvtár

Összesen 29 számítógép

1

b. A tanulmányi program információs hátterének bebiztosítása (a tantárgyak információs lapján szereplő a szakirodalomhoz, információs adatbázisokhoz és egyéb információs forrásokhoz, illetve technológiákhoz való hozzáférés).

Az egyetemi könyvtár hozzáférést biztosít a tantárgyak információs lapjain feltüntetett és egyéb szakirodalomhoz. A könyvtár a DAWINCI könyvtári információs rendszert használja, amely a legmodernebb applikációkat és adatbázisos rendszereket integrálja, a weboldal segítségével pedig lehetővé teszi az OPAC katalógus használatát. A könyvtár – más egyetemi könyvtárakhoz hasonlóan – bekapcsolódik a publikációs tevékenységet nyilvántartó központi regiszterbe. Mindemellett a hallgatók és az oktatók számára – a CVTI SR révén – hozzáférést nyújt egyes adatbázisokhoz. Ezen a rendszeren keresztül érhetők el az egyes kiadók online adatbázisaiban szereplő tudományos folyóiratok is. Az egyetemi könyvtár rendszeresen szervez workshopokat, amelyek elősegítik az adatbázisokban történő tájékozódást és az irodalmi forrásokkal folytatott munkát.

c. A tanulmányi programban alkalmazott távoktatás jellemzése. Hozzáférések, az online-tanulást lehetővé tevő portálok. A jelenléti oktatásról a távképzésre történő átmenet folyamata.

A távképzés, illetve a kombinált képzés céljaira az egyetem a BigBlueButton videókonferencia-rendszert használja, valamint – alternatív eszközként – az MS Teams platformot mint az Office 365 A1 for faculty csomag részét, amelyet az oktatók és a hallgatók egyaránt használhatnak. 2015-ben alakították ki és vezették be az egyetemen az open-source LMS Moodle online tanulást lehetővé tevő rendszert, amelyet 2017-ben részlegesen integráltak a WeBWorK rendszerbe. A Moodle lehetőséget nyújt az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási anyagok közzétételére, házi feladatok kijelölésére, valamint a tudás felmérésére elektronikus tesztek formájában. A hallgatók az egyetem minden épületében csatlakozhatnak az internetre a WiFi hálózat segítségével. A hálózatra történő csatlakozáshoz az adott személy autentifikációja (név és jelszó) szükséges. Az egyetem oktatói és hallgatói 2016-tól a központi nyomtatási rendszert is használhatják.

d. Az egyetem partnerintézményei az oktatási tevékenység biztosításában, valamint participációjuk jellemzése.

A tanulmányi programban folyó oktatási tevékenység biztosítását illetően az egyetem legfontosabb partnerintézményeinek a gyakorlóiskolák, illetve -óvodák számítanak. Ezekben az intézményekben valósul meg a Tanárképző Kar hallgatóinak pedagógiai gyakorlata.

A Tanárképző Kar több mint 30 gyakorló oktatási intézménnyel folytat együttműködést. Gyakorlóiskolák és -óvodák nemcsak Komáromban, hanem Szlovákia egész területén – pl. Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, Galántán, Pozsonyban, Párkányban, Érsekújváron, Gútán, Királyhelmecen, Ipolyságon, Rimaszombatban és Nagykaposon is – vannak.

A hallgatók a pedagógiai gyakorlat keretében megfigyelik és elemzik az oktatási folyamatot, megtanulják alkalmazni a tanulmányaik során elsajátított elméleti ismereteket, valamint fokozatosan elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a pedagógiai hivatás gyakorlásához elengedhetetlenek.

e.A szociális, társadalmi, kulturális, lelki, valamint a sportélet jellemzése és lehetőségei.

A Selye János Egyetem igyekszik hallgatóinak a tanulmányaik során ösztönző környezetet biztosítani. Diákotthonokat működtet, amelyek komfortos lakhatást és az előírásoknak megfelelő higiéniai körülményeket nyújtanak az egyetem hallgatói számára. A Sirály Diákotthon részét képező multifunkcionális sportpálya a hallgatók mozgásigényét hivatott kielégíteni. A diákotthonban kápolna is található.

Az egyetem étkezést is biztosít a hallgatói számára az egyetemi Konferenciaközpontban. Az egyetemi Sportcentrum pedig sportolásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget.

A hallgatók kulturális, társadalmi életének gazdagítása szintén kiemelt jelentőséggel bír az egyetem számára. A fiatal tehetségek a Cantus Iuventus énekkarban érvényesülhetnek.

f.A tanulmányi programban tanuló hallgatók mobilitáson és szakmai gyakorlaton való részvételének lehetőségei és feltételei (a kapcsolatok feltüntetésével), a jelentkezés menete, az elfogadtatás szabályai.

Az egyetem a hallgatók számára – az Erasmus+, a Makovecz Program és a CEEPUS keretében – lehetőséget kínál nemzetközi mobilitásra.

A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg a karokkal együtt rendszeresen szervez Erasmus+ információs napokat és workshopokat, valamint lehetőséget kínál személyes és online konzultációra. Az egyetem hallgatóit továbbá az egyetemi honlapon, az egyetemi levelezőrendszer segítségével és propagációs céllal elkészített anyagok révén is tájékoztatja a szakmai gyakorlattal kapcsolatos lehetőségekről.

Partnerintézmények
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/partnerintezmenyek.html

Erasmus+ hallgatói mobilitás
http://erasmus.ujs.sk/hu/hallgatoi-mobilitas.html

Útmutató:
http://erasmus.ujs.sk/hu

Makovecz Program
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/makovecz.html

CEEPUS és egyéb mobilitási programok
https://www.ujs.sk/hu/nemzetkoezi-kapcsolat/egyeb-mobilitasi-programok.html

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.