Mentorképzés

Mentorképzés
specializációs képzés

A specializációs képzés az SJE Tanárképző Karán egyszerű specializációs képzés formájában, a 138/2019 sz., a pedagógiai alkalmazottakról szóló törvény 49. §-ával összhangban, a 12731/6921/2022/RK/KR sz., 2022. 12. 21-én  kelt rektori jóváhagyás alapján valósul meg.

A Mentorképzés célja a pedagógiai gyakorlatukat teljesítő egyetemi hallgatók gyakorlatvezetésével és a pályakezdő pedagógusok mentorálásával megbízott, specializált tevékenységet végző pedagógiai alkalmazottak szakmai kompetenciáinak fejlesztése.

A program tematikus egységei:

1. Személyiségfejlesztés, önismeret
2. Konfliktuskezelés
3. A mentorálás alapjai
4. Pedagógiai kommunikáció
5. A mentor-mentorált kapcsolata
6. Önértékelés, reflexív gondolkodás
7. Pályaszocializáció, a pályaidentitás fejlesztése

A pedagógiai alkalmazottak kategóriái (célcsoport):

1. óvodapedagógus
2. tanító/tanár (alsó tagozatos tanító, alap- és középiskolai tanár, művészeti alapiskola tanára)
3. mester (szakképzésben tevékenykedő)
4. nevelő

Karrierfokozat:

1. atesztációval rendelkező pedagógiai alkalmazott
2. atesztációval rendelkező pedagógiai alkalmazott

A specializációs képzés folyamán megszerzett kompetenciák:

1. A mentorált személy egyéni és fejlődési jellemzői azonosítására vonatkozó képességeinek értékelése
2. A mentorált személy tanulási igényeinek azonosítása a szakmai standard alapján
3. Az adaptációs folyamat tervezése, kivitelezése, értékelése
4. A pedagógiai gyakorlat/folyamatok tervezése, kivitelezése, értékelése
5. Karriertervezés, önfejlesztés, önértékelés
6. Reflektív viselkedés, a mentorált személy motiválása
7. A „specialista” szerepkörrel való azonosulás

A specializációs képzés időtartama: 60 óra. A képzés záróvizsgával végződik.
A specializációs képzés formája: kombinált (jelenléti és távoktatás)
A képzés nyelve: magyar
Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 30.

A megfelelően kitöltött jelentkezési ívet, az elvégzett tanulmányokat és a megszerzett karrierfokozatot igazoló dokumentumok hiteles másolatát, valamint a tandíj befizetésének igazolását a következő címre kérjük postázni:

Pedagogická fakulta UJS
Bratislavská cesta 3322.
945 01 Komárno

A képzés kezdetével, órarendjével stb. kapcsolatban a jelentkezések lezárultával nyújtunk információt.
A képzés tandíja 190,- euró, melyet a következő számlaszámra kérjük átutalni: IBAN SK33 8180 0000 0070 0012 2827

Az átutalás azonosítója (variabilný symbol) a jelentkező születési száma. Az átvevőnek szóló üzenetben (správa pre prijímateľa) kérjük tüntese fel család- és utónevét.

A specializációs képzés helyszíne: A jelenléti oktatás az SJE Tanárképző Karán valósul meg (Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno).

Szakfelelős:
PaedDr. Török Tamás, PhD. ()

Kapcsolattartó:
Mgr. Bartalos Lilla ()
Tanárképző Kar, 2. emelet, 217-es iroda
tel.: 035/3260-807

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.