Rektor

Doc. RNDr. Tóth János, PhD.

1962. január 4-én született Érsekújvárban. Oklevelét 1986-ban a Pozsonyi Coménius Egyetem Matematika-Fizika Karán szerezte matematikai analízis szakon. 1986-tól 1989-ig az Érsekújvári Gimnázium matematika tanára. 1989-től 1998-ig a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Természettudományi Kara Matematika Tanszékén oktatott adjunktusként, majd 1998-tól 2001-ig docensként. 2001-től az Ostravai Egyetem Matematika Tanszékén, a Komáromi Selye János Egyetemen a Matematika Tanszék vezetőjeként professzori funkcióban 2004-2008 között  dolgozik. 2009. február 1-jétől a Selye János Egyetem rektori tisztségét tölti be.

rektor resize

1. OKTATÁS

Közel 27 éve oktató, melyből 24 évet egyetemeken oktatott. 1989 óta folyamatosan irányítja, szervezi és végzi a matematikai analízis, számelmélet oktatását. Ezidáig 4 disszertációs munkát, 13 rigorózus munkát, 56 záródolgozatot és 10 bakalár munkát vezetett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, az Ostravai Egyetemen és a Komáromi Selye János Egyetemen.

Tanszékvezetőként irányító és koordináló szerepe volt a tanszék profiljához tartozó képzési tantárgyak tantervének, valamint tantárgyi tematikáinak kidolgozásában. A Selye János Egyetemen matematika szakon az alap- és a mesterfok szakfelelőse.

Szívesen foglalkozik tehetséges fiatalokkal. Több fiatalt indított el tudományos pályáján. Eddig 3 diákkörös hallgatója nyert díjat dolgozatával a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetemen. Vezetésével 14 tanítványa szerzett egyetemi kisdoktori címet. Volt tanítványai között egyetemi adjunktusok, sőt kari vezetők is vannak már.

2. KUTATÁS

Kutatási területe kezdetekben a valós függvényelmélet volt, majd későbbiekben a számelmélet, ezen belül elsősorban az analitikus számelmélet és a sorozatok eloszlása. Első tudományos eredményeit a szakdolgozatában érte el. A PhD. fokozatát 1998-ban a Coménius Egyetem Matematika-Fizika Karán algebra és számelmélet szakon szerezte. Docensi habilitációs folyamatát a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Természettudományi Karán 1998-ban fejezte be.

Eddig 5 kutatási projekt grant vezetője (GAČR, VEGA, KEGA) és további 8 kutatói projekt tagja volt. Igen eredményes tudományos együttműködést sikerült kialakítani a francia, angol, lengyel, osztrák, magyar, cseh, román, szlovák matematikusokkal, melyből számos közös publikáció született. Később a közös kutatásokba több tanítványa, kollégája is bekapcsolódott.

Tudományos eredményeit 70 angol nyelven írt közleményben publikálta, melyek közül 43 rangos külföldi tudományos lapokban jelent meg és 50 munkáját regisztrált, nyilvántart az American Mathematical Rewievs adatbázis. Munkáiba itthon és külföldön kb. 20 oktató és kutató kapcsolódott be. Publikációra 94 hivatkozást ismernek. Európa számos országában, Angliában, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Németországban, Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban, Görögországban több mint 30 előadást tartott meghívás alapján.

Számos nemzetközi számelméleti konferencián és workshopon előadóként vett részt: Eger (1996), Ostravice (1997), Czieczin (1998), Lille (2001), Graz (2003), Pozsony (2004), Bedlewo (2006), Saint Etienne (2006), Malenovice (2007, 2009), Liverpool (2008), Tatranská Bukovina (2010). Tagja a Uniform Distribution Theory, az Acta Sapientia Universitatis, folyóiratok szerkesztőbizottságának. Eddigi tevékenysége révén olyan hazai és nemzetközi kapcsolatokra, valamint tapasztalatokra tett szert, melyek mind szakmai, mind vezetői munkája során hasznosnak bizonyultak.

rektor2 resize

3. REKTORI TISZTSÉG

A Selye János Egyetem Akadémai Szenátusának döntése alapján a Szlovák Köztársaság elnöke 2013. február 1-jei hatállyal kinevezte a Komáromi Selye János Egyetem rektorává. Jelenleg második megbízatási ciklusát tölti rektori tisztségében.

Részletes életrajz letöltése

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.